Co mohu pro sebe udělat

S nejdůležitějšími diagnostickými a léčebnými metodami dětského lékařství nás seznámí Doc. MUDr. Jan Janda, CSc.