O autorce pořadu

Jaroslava Timková je přesvědčená o tom, že důležitou součástí osobního rozvoje je pozitivní příklad a inspirace od lidí, kteří žijí to, po čem ostatní touží. Osobní příběhy nám pomáhají růst a ukazují nám, že všichni řešíme podobné věci. V lidských životech v určitých etapách nastávají podobné situace, jsme si podobní, bez ohledu na věk, vzdělání či pohlaví. Lišíme se jen tím, na jaké úrovni osobního rozvoje se nacházíme. Pořad Skrytý potenciál je tedy zcela logickým pokračováním toho, co Jaroslava už dlouho cíleně dělá.

I pro mě bylo zajímavé přidat si do řady jiných testů i test na silné stránky. Krásně zapadly do mozaiky toho, co již o sobě vím, přiznává Jaroslava. A o jaké silné stránky jde?

Jaroslava je strategická. Lidé s touto vlastnosti umějí najít alternativní postupy. Jsou-li postaveni před konkrétní scénář, rychle v něm nachází zásadní strukturu i problémy.

Umí propojovat. Lidé s výrazným talentem v této oblasti věří, že všechny věci spolu nějak souvisí. Nevěří v náhodu a jsou přesvědčeni, že vše, co se děje, má nějaký význam.

Má osobní přístup. Tito lidé se zajímají o jedinečnou osobnost každého člověka. Mají dar rozpoznat, jak mohou různí lidé spolupracovat.

Má cit pro vztahy. Takové osoby mají rády osobní vztahy s ostatními. Velmi je uspokojuje, když mohou na dosahování cílů tvrdě pracovat s přáteli.

Ráda se učí. Lidé s výrazným talentem v této oblasti mají touhu pořád se vzdělávat a neustále na sobě pracovat. Láká je víc proces učení než jeho výsledek.

Promýšlí věci jako typická intelektuálka. Takoví lidé hodně přemýšlejí sami o sobě a vedou intelektuální debaty.

Jaroslava k výsledkům podotýká: „Test mi ukázal to, co vím, ale zároveň mi přinesl zacílení, protože se nemusím tolik zabývat věcmi, které mi nejdou. Moje silná strategie mi umožňuje velmi rychle vyhodnotit situaci a dělat mnoho věcí najednou. Což není vždy výhodou. Proto oceňuji zacílení.

Práce na tomto pořadu byla velmi náročná, protože jsem byla s každým hrdinou, jeho koučem i psychologem v týdenním kontaktu. Naši hrdinové jsou různého věku, vzdělání, pohlaví, sociální skupiny, rodinného i finančního zázemí a každý na sobě udělal kus práce.

Každý měl minimálně dva odborníky, nejdelší spolupráce trvala osm měsíců. Kdokoliv mi mohl kdykoliv zavolat, někdy jsme řešili skutečně složité situace. Z této práce vznikaly scénáře. V mnoha případech jsme řešili tak intimní věci, že jsme je ani nemohli zveřejnit. Psychologové a koučové respektovali soukromí klienta a o tom, co zveřejníme a co ne, rozhodovali sami účinkující. Oceňuji, že byli všichni velmi otevření a každému záleželo na výsledku. Jen se k němu každý dopracoval jinak a jindy. Tato práce potvrdila fakt: chceme-li (a to opravdu) cokoliv v našem životě změnit, je to možné.“

Náš vnitřní kompas jsou hodnoty, které vyznáváme a promítají se do našeho chování a jednání. Ukazují nám, co je pro nás důležité. Jsou naší motivací a řídí naše rozhodování.

Když je člověk v souznění se svými hodnotami, je nejen autentičtější, ale i spokojenější a výkonnější. Nelíbí se vám vládní politika, chování partnerky nebo obchodního partnera, máte konflikt s dětmi nebo se trápíte ve vztahu? Možná to zdánlivě nesouvisí, ale je to právě naopak. Právě od hodnot se odvíjí veškeré naše jednání a konání. Pokud cítíme v nějaké situaci vnitřní konflikt, pravděpodobně nám někdo šlape po hodnotách.

A to byla i zajímavá tečka na závěr práce s našimi hrdiny. Nastal „aha moment”, když si test hodnot udělala celá rodina a našly se zdroje konfliktů, ale hlavně si každý uvědomil tu kterou individualitu. Ukázalo se, proč se lidé rozhodli tak nebo onak nebo proč reagovali podrážděně.

Test osobních hodnot si můžete vyzkoušet i vy.