Test silných stránek

Při práci s klienty v našem pořadu jsme pracovali s testem silných stránek. Tento test je vytvořený na základě dlouholetého vědeckého zkoumání lidí, jejich návyků a chování. Testem prošlo více než 13 milionů lidí z celého světa. Je to zcela nezávislý test, který vychází z předpokladu, že každý z nás má nějaké nadprůměrné nadání, různě nakombinované. Bylo pojmenováno 34 nejvýraznějších silných stránek. Ve výsledku vždy záleží na jejich pořadí, proto v možných sestavách vychází 33 milionů kombinací. Z toho vyplývá, že každý z nás je originál, který vyžaduje rozdílný přístup.

My jsme pracovali pouze s pěti silnými stránkami jednotlivce, s těmi nejsilnějšími talenty, které stojí za to si uvědomovat a rozvíjet.

Co to vlastně talent je?

Podle jedné z definic se jedná o přirozený způsob chování a myšlení. Průzkumy říkají, že se s talentem narodíme a rozvíjíme ho v raném věku. Právě proto je dobré zeptat se rodičů, co nás v dětství bavilo, a popřemýšlet, jestli jsme na nějaký svůj talent nezapomněli.

Talent sám o sobě nestačí, pokud mu nevěnujeme čas a nerozvíjíme ho, průběžně se neučíme a neprohlubujeme si znalosti v daném oboru. Uvádělo se, že bod dokonalosti člověk dosáhne po 10 000 hodinách studia daného oboru, abych se stal nepřekonatelným.

Řada odborníků dnes říká, že toto pravidlo je již překonané, nové technologie umožňují mnohem zajímavější způsoby výuky a doba se tak zkracuje.

Mnoho lidí nám řeklo, že nemá žádný talent. Každý člověk má nějaké nadání, nějaký talent. Většina lidí však neví, jaké. Některé vlastnosti jsou tak přirozené, že si je neuvědomujeme, tudíž s nimi vědomě nepracujeme.

I v tom je kouzlo testu silných stránek, dostaneme vyhodnocení toho, co je pro nás přirozené. Najednou jsou naše silné dispozice pojmenované jako náš talent, naše silná stránka, naše výjimečnost. Tento bod zlomu – uvědomění si svých silných stránek – mění naši realitu. Končíme s vylepšováním slabých stránek a začínáme rozvíjet ty silné. Začneme si uvědomovat, co můžeme přinést svému partnerovi, rodině nebo týmu, v čem jsme výjimeční a v čem se raději nechat zastoupit.

Test zároveň přináší 10 doporučení pro každou silnou stránku, jak ji rozvíjet. Celkem získáme 50 doporučení, které nás navádějí k cílené práci na sobě, k individuálnímu osobnímu rozvoji.

Talenty jsou rozděleny do 4 skupin:

  1. lidé umí myslet strategicky
  2. budují vztahy
  3. mají vliv na okolí
  4. umí realizovat

Z toho vyplývá, že naše talenty jsou různé a těžko bychom hledali druhého stejného člověka. Zároveň je osvobozující vědět, co nám jde nejlépe, a rozvíjet svoje silné stránky.

Test Clifton StregthFinder, který vyvinul Gallupův institut, je zatím pouze v angličtině, což je jeho nevýhoda. Zaznamenali jsme však, že je na trhu řada firem, které na různé úrovni nabízejí test a jeho překlad. Pokud chcete nějakou firmu využít, informujte se podrobně, co dostanete. Překlad testu 5 silných stránek obnáší asi 17 stran. Rozbor se na několika stranách věnuje osobní výjimečnosti klienta, neměli byste získat jen popis pěti silných stránek a jejich překlad. Cena testu je 15 USD.

Na trhu je řada dalších psychometrických testů, většina českých firem se setkala s typologií MBTI nebo s některou z mnoha modifikací. Znát můžete také Dynamiku bohatství, Mindsonar a mnoho dalších, které převážně vycházejí z Junga, archetypů a základního rozdělení na introverty a extroverty, nebo jsou sestaveny podle čtyř energií.