Tradiční lidová slavnost připomíná pověst o polapení švédského krále ve slepém rameně řeky Odry (2018). Režie K. Řezníčková

Honění krále je lidová slavnost, která má v ostravské Lhotce dlouholetou tradici. Ta sice byla v dávnější minulosti několikrát přerušena, to ale není případ posledního čtvrtstoletí. Každoročně se na tamějším hřišti sejdou lidoví řemeslníci, historičtí šermíři, účastníci krojovaného průvodu – a hlavně jezdci na koních. Mladíci, kteří v daném roce dovršili dvaceti let, touží se vytáhnout před celou vesnicí, vyhrát speciální závod a stát se tak „králem“. Podnětem zvyku je historická příhoda z dob třicetileté války, kdy prý byl švédský král zahnán se svým koněm do slepého ramena řeky Odry, kde ho následně chytili lhotečtí mládenci.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 ST AD HD
ŽánrDokument