Vnučka posledního hajného knížete Metternicha a dcera smolařského mistra Jana Čiháková vzdává hold práci svých předků (2015). Připravili J. Slomiany a M. Hodek

Získávání smůly ze stojících živých stromů, krátce smolaření, bývá tradičně označováno za prastaré a již zapomenuté řemeslo. S první polovinou této charakteristiky nelze než souhlasit, neboť smola byla přirozeně jedním z prvních člověkem sbíraných produktů. Druhá část tvrzení však není zcela pravdivá. Přesnější tvrzení zní tak, že v oblasti střední Evropy není tato činnost již několik málo desítek let provozována systematicky a setkáme se s ní jen jako se součástí programu skanzenů a naučných stezek převážně v německy mluvících zemích. I u nás ještě ale existují lidé, kterým smolaření a jemu příbuzná řemesla nedají spát…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD
ŽánrDokument