Lidové výtvarno v podobě tradičního ornamentu ruku v ruce s pojetím dvojice mladých tvůrců. Režie M. Langer

Folklorní tematika, střetávání tradičního světa s moderním, globalizace prosakující do vesnic jihovýchodní Moravy… To vše se stalo zdrojem inspirace dvojice mladých výtvarníků, kteří si říkají Puk-Puk. Jejich tvorba, počínaje drobnými grafikami přes velká plátna, animace, oděvy až po nejrůznější výtvarné objekty je plná humoru a velmi laskavé satiry. Naopak ryze tradičním ornamentem se zabývá Vladimír Šácha z Hluku na Uherskohradišťsku, kterého s Puk-Puk pojí dlouholeté přátelství a spolupráce na různých projektech.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD
ŽánrHudba