Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti jsou každoročně přehlídkou krojů, muziky, řemesel a zvyků jednotlivých mikroregionů na Uherskohradišťsku (2007). Režie R. Lokajová

S koncem léta nebo začátkem podzimu ožívá celá řada obcí a měst slavnostmi, kterými vzdávají dík za úrodu vína tak, jako to v minulosti dělali naši předkové. Oslavy v dnešní době získaly v mnohém novou tvář, obec od obce nabývají různých podob od středověkých trhů až po malé folklorní slavnosti. Stejně tak se i Uherské Hradiště už po několik let stává začátkem září scénou pro pestrou přehlídku krojů, tanců, muzik, řemesel a tradic všech okolních mikroregionů. Letošní Slavnosti vína byly obzváště významné tím, že je organizátoři uspořádali mimo jiné také na počest 750. výročí založení královského města Uherského Hradiště.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 ST
ŽánrHudba