Hlína patří ve světovém měřítku k nejrozšířenějším stavebním materiálům a i milovníci ekologie a vyznavači přírodního stylu života se vracejí ke stavbám z nepálených cihel. Připravil J. Mančuška

Skoro všechny velké i malé civilizace povstaly z hlíny. V domech ze syrové nepálené hlíny jsme bydleli celá tisíciletí. Za tu dobu jsme se na ni adaptovali. Možná právě proto je nám stále blízká a tak se k ní, jako ke stavebnímu materiálu, začínáme znovu vracet. Důvodem je energetická nenáročnost při výrobě, snadná dostupnost, bezodpadová technologie i snadná recyklovatelnost po dožití. Stejně významné je i příznivé působení na zdraví člověka. Z tradičních materiálů na nás dýchá tradice a jistota. Přírodní stavební hmoty a materiály dokonce vytvářejí v naší psychice kladné emoce a nálady. Musíme však vzkřísit málem zapomenuté řemeslo hliněného stavitelství a dále ho rozvíjet.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD
ŽánrDokument