Komunikace s dušemi zemřelých jako součást tradiční lidové kultury severních Čech (2013). Připravil M. Jazairi

Pro jedny prostoduché duchaření, pro druhé hluboká cesta k Bohu a pokoře. Krkonošský spiritismus je i po 100 letech fascinující součástí lokální kultury. Původně intelektuální městské hnutí se v tvrdých podmínkách horských samot stalo součástí každodenního života, provázeného vírou v symboly a přírodní znamení, lidovými pravidly a pověrami, tradičním léčitelstvím a lidovým křesťanstvím. Je tradicí pravidelných setkávání lidí, jejich sounáležitosti a sousedské podpory. Spiritismus je dodnes živý, stále však v hlubokém podzemí, kam jej zahnaly 2. světová válka a následně komunistická diktatura. I když se k jeho praktikování nikdo otevřeně nepřizná, protože by tím riskoval ztrátu schopnosti setkávání s duchy, stále jsou mezi námi pamětníci, kteří o svých zkušenostech otevřeně mluví a pomáhají nahlédnout do málo známého světa lidové cesty k Bohu a sebepoznání.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST AD HD
ŽánrDokument