Hraje Česká filharmonie za řízení J. Bělohlávka.

Slovanské tance patří k nejpopulárnějším dílům Antonína Dvořáka a české romantické hudby vůbec. Vznikly tak, že berlínský nakladatel Simrock žádal po skladateli české tance pro čtyřruční klavír, které měly být protějškem tehdy již proslulých Brahmsových Uherských tanců. Objednávka našla u Dvořáka živou odezvu, takže se vzápětí pustil do práce. Odchován českou lidovou taneční hudbou, cítil se Dvořák při kompozici Slovanských tanců doslova ve svém živlu. Lze-li soudit podle dochovaného náčrtu první řady, byl celý prvotní náčrt díla prací snad jen několika hodin, celá kompozice pak zabrala tři týdny. Během této práce však již zřejmě naplno pracoval skladatelův mimořádný smysl pro orchestrální zvuk, takže souběžně s klavírní podobou tanců začala vznikat i jejich orchestrální verze. Ta se považuje za přelomové dílo, díky kterému na sebe Dvořák upozornil i v zahraničí a zahájil tím svou světovou kariéru.

Při provedení první řady Slovankých tanů stanul v roce 2014 pražský rodák, světoznámý dirigent Jiří Bělohlávek (1946–2017). Není bez zajímavosti, že začínal jako violoncellista, ale záhy u něj převládlo dirigování. Už za studií na Akademii múzických umění, které dokončil v roce 1972, se stal finalistou Karajanovy dirigentské soutěže. Samostatně začínal Bělohlávek u Státní filharmonie Brno. Od roku 1977 vedl 12 let Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a naplňoval svou „vidinu vytvoření konkurenčního ansámblu výkonnostně srovnatelného s Českou filharmonií“. V letech 2006 až 2012 se Jiří Bělohlávek stal šéfem proslulého londýnského Symfonického orchestru BBC. Vynikl dokonalou profesionalitou, pozorností k detailům i smyslem pro barevnost hudby. Pak nastoupil do České filharmonie jako šéfdirigent a umělecký ředitel. Jiří Bělohlávek na začátku ledna 2017 podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál už čtyři sezony. Ve funkci tak měl setrvat do sezony 2021/2022. Jiří Bělohlávek byl ženatý, jeho žena Anna je vystudovaná klavíristka, ze svazku vzešly dvě dcery.

Napište nám