Setkání lidí dobré vůle a nejvyšších představitelů křesťanských církví v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově, kde se sejdou ke společným modlitbám za zdar budoucího roku.

Stalo se už tradicí, že v první den nového roku se sejdou představitelé křesťanských církví působících v naší zemi s lidmi dobré vůle, aby se společně ohlédli za rokem minulým a prosili o Boží požehnání pro rok budoucí. Tentokrát bude toto shromáždění provázet odkaz Otce vlasti Karla IV. a mistra Jana Husa. V kostele zaznějí písně souboru historických nástrojů Musica Chiesa a na varhany bude hrát Josef Kšica. Účastníci Novoroční ekumenické slavnosti se sejdou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na pražském Karlově. Základní kámen této stavby položil roku 1350 sám Karel IV. Kostel je obdivuhodným stavitelským dílem. Smělá gotická hvězdicová klenba se vznáší nad prostorem bez jakékoliv středové opory, kopie Svatých schodů, ale i Betlémská jeskyně se Svatou rodinou, jedná se o nejstarší jesličky v pražských chrámech, patří ke skvostům naší historie. Karel IV. chtěl, aby se Praha stala duchovním centrem Evropy. Budoval Nový Jeruzalém.

Napište nám