V létě roku 2002 sehráli ochotníci v Pasekách nad Jizerou představení, o kterém se ještě dlouho mluvilo

Již samotný název dokumentu dokladuje přímou inspiraci románem K. V. Raise Zapadlí vlastenci. Společně se v něm vypravíme do Pasek nad Jizerou po stopách lidí, kteří v sobě nesou otisk těchto literárních postav, abychom si spolu s nimi uvědomovali, jaká je jejich dnešní realita a zda i oni se dnes cítí být zapadlými vlastenci žijícími bokem centra všeho dění. Obyvatelé Pasek napsali na motivy Raisova románu stejnojmennou divadelní hru a nacvičili ji v ochotnickém spolku. Tato divadelní produkce je ve svých fragmentech také součástí a do určité míry i inspiračním zdrojem dokumentu, jehož téma oslovilo režiséra Pavla Štingla natolik, že se v kraji zapadlých vlastenců rozhodl natočit celovečerní hraný film.

Napište nám