Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista". Přední český dokumentarista s unikátním autorským viděním nás však nabádá, abychom fenomén autismu navždy přestali vnímat jako lékařskou diagnózu a pokusili se mu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení.
Normální autistický film

Originální pohled držitele dvou dokumentárních Českých lvů Miroslava Janka na společensky důležité a pro tvůrce i diváky zajímavé téma lidí, kteří jsou zvláštním způsobem odlišní od zbytku společnosti. Téma autismu je stále aktuálnější. Výrazně narůstá počet diagnostikovaných dětí a dospělých a v závislosti na tom se rozšiřuje okruh lidí, kteří s autisty mají přímou či nepřímou zkušenost.

Film nemá ambici podat odborný pohled na problematiku autismu. Jde v každém ohledu o dokument kreativní a film „na velké plátno“. Film sleduje několik autistických děti (mladých lidí), které režisér po dlouhém vývoji a rešerších vybral. Vizuálním jazykem, evokujícím dřívější film Míry Janka, „Nespatřené“ o slepých dětech, které fotí, i zde sleduje svoje protagonisty, decentně, poeticky a spíš vizuálně než vypovědí, vypráví jejích příběh.

Po umělecké stránce je „Normální autistický film“ postaven na stabilní a velmi produktivní tvůrčí dvojici, Toničce a Miroslavu Jankovi, zvukař je Matěj Němec. Autor spolupracoval s Michalem Roškaňukem, který se jako přední odborník zabývá autismem a „otevírá dveře“ do rodin s autistickými dětmi.

Napište nám