Tvůrčí tým
Roman Svoboda
Roman Svoboda

moderátor

Richard Hýsek
Richard Hýsek

dramaturg