Charakteristika pořadu

Pořad Na stopě vzniká ve spolupráci s Policií České republiky. Tento „pátrací pořad“ rozkrývá podrobnosti případů, které dosud nebyly objasněny. Pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v odhalování těch nejzávažnějších kriminálních případů vražd a loupeží. Pomáhá také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. Svým zaměřením a interaktivní spoluprací s diváky naplňuje poslání veřejné služby, podílí se na větší informovanosti a posiluje důvěru v práci policie. Každý rok pořad Na stopě zprostředkuje Policii ČR informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti případech. Každý čtvrtý pohřešovaný nebo hledaný člověk se díky zveřejnění najde. Pořad Na stopě vysílá Česká televize každý týden již od 6. ledna roku 2000. V roce 2014 má za sebou více než 700 odvysílaných dílů.

Historie a inspirace

Na začátku byla zkušenost České televize z předchozích let. Již v minulosti se vysílaly pořady zaměřené na prevenci kriminality, pátrací relace a pořady s cílem přiblížit policejní práci. Pořad Na stopě vychází ze zkušeností načerpaných při utváření tří předcházejících pořadů ČT s policejní tematikou (Alarm – magazín prevence kriminality, Policejní zápisník – magazín z policejního prostředí, Pachatel neznámý – pátrací relace), všechny zmíněné typy pořadů spojuje v jeden celek. Autoři však vycházejí i ze zkušeností s osvědčenými a divácky atraktivními pořady s kriminální tematikou ve světě - např. britský Crime Watch, německý Aktenzeichen XY, italský Chi l'ha Visto, někdejší polský Magazyn kryminalny 997 aj.

Cíle pořadu

Základem každého dílu jsou neobjasněné kriminální případy. Záměrem autorů je rekonstruovat (popsat) divákovi nevyřešený případ tak, aby získal pocit, že se stává přímo svědkem zločinu. Významnou roli sehrávají televizní diváci, kteří mohou využívat přímého telefonního kontaktu na kriminalisty, případně se mohou spojit přímo s tvůrci pořadu. Vykonávat veřejnou mediální službu formou televizního pořadu Na stopě předpokládá nést určitou míru společenské odpovědnosti. Cílem pořadu je přispět k dopadení pachatele trestného činu a vyjít policii vstříc při zveřejnění potřebných údajů o případu - vždy ale tak, aby v žádném případě nebylo narušeno samotné vyšetřování. Divák při sledování pořadu Na stopě získá důležité informace, které by se z jiných zdrojů mnohdy nedozvěděl, kriminalisté zase prostřednictvím televizní obrazovky získávají svědky, o jejichž existenci neměli tušení. Pořad Na stopě tak plní roli prostředníka mezi divákem a policií.

Moderátorem pořadu je Roman Svoboda. Jeho vystupování prozrazuje zkušeného rozhlasového spíkra, svou bezprostředností a civilním projevem zbavuje účastníky rozhovorů trémy před kamerou a přitom nenásilně podtrhuje věcnost, s jakou musí být k této problematice přistupováno.

Informace k pořadu a jednotlivým vysíláním můžete nalézt také na teletextu ČT na stránce 367.