Výjimečný český soubor v hudebním dokumentu Zuzany Špidlové.

Collegium 1704 je bezesporu velkým fenoménem české hudební interpretace posledního desetiletí. Málokterý soubor dosáhl takových met a výsledků, jako právě toto těleso, založené a vedené Václavem Luksem. Dnes Collegium 1704 patří mezi nejlepší barokní orchestry světa. Svým poučeným, ale přitom nedogmatickým pohledem na interpretaci barokní hudby dosáhl přesvědčivé stylistické syntézy.

Režisérka Zuzana Špidlová se při představování Collegia 1704 soustředila na přípravu a průběh zkoušek na velkolepou Bachovu Mši h moll, která následně s velkým úspěchem zazněla jak v pražském Rudolfinu, tak i na Salcburských hudebních slavnostech.

Co vše stojí za tímto úspěchem? V čem spočívá originalita, spojená s řemeslnou dokonalostí? Dokument ukazuje, že je to především velká pokora před interpretovaným dílem. Je to i poctivá snaha získat co nejvíce informací o tehdejším způsobu interpretace. A v neposlední řadě – přání najít to nejlepší a nejpravdivější řešení.

Napište nám