Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu se vypravíme do Čeladné, kde byl ve farním kostele slavnostně uložen relikviář s ostatky sv. Jana Nepomuckého. Na fenomén letnic se podíváme pohledem členů Komunity Blahoslavenství, které navštívíme v Dolanech na Olomoucku. Seriál o cihlové sakrální architektuře zakončíme v kostele sv. Josefa v Zabrze. Život a dílo českého skladatele Františka Gregora Emmerta si připomeneme na kroměřížském festivalu Forfest. A na závěr vám představíme malířku Hanu Puchovou, o níž spisovatel Jan Balabán kdysi napsal, že v sobě „zvláštním způsobem zadržuje cosi z dětského vidění“.


UDÁLOST – Relikviář sv. Jana Nepomuckého v Čeladné

Římskokatolický farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné byl požehnán děkanem Ignácem Uhlířem roku 1759. Na patrona kostela jsou farníci náležitě hrdí. Jeho jméno kromě kostela samého nese rovněž jeden z kostelních zvonů. V neděli 13. května byla při slavnostní mši uložena do čeladenského kostela schrána s replikou světcových kostí a hlavně relikviář s jeho ostatky.

Farnost Čeladná a Kunčice


FENOMÉN – Letnice v Komunitě Blahoslavenství

Letnice, seslání Ducha svatého neboli Boží hod svatodušní označují křesťanský svátek slavený padesát dnů po Velikonocích a deset dnů po Nanebevstoupení Páně. Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly a na Pannu Marii po Ježíšově nanebevstoupení. Reportáž nahlíží na letnice očima členů Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

Komunita Blahoslavenství


SERIÁL – Farní kostel sv. Josefa v Zabrze

V letech 1930 – 1931 byl v Zabrze postaven nový kostel na části území, které kdysi spadalo do farnosti svatého apoštola Ondřeje. Kostel je jedním z nejzajímavějších příkladů modernistické architektury v Horním Slezsku a uzavírá seriál o slezské cihlové sakrální architektuře. Autorem projektu byl slavný Dominikus Böhm z Kolína. Chrám odkazuje na starověké římské budovy a raně křesťanské kostely a právě díky působení architektury, barev a světla je jeho emoční dopad na věřící značný.

Parafia Św. Józefa v Zabrzu


BYLI JSME PŘI TOM – F. G. Emmert na Forfestu

František Gregor Emmert (1940 – 2015) byl jedním z nejvýraznějších a nejplodnějších českých skladatelů své generace. Počet jeho symfonií dosáhl čísla dvacet šest a souhrn celého díla čítá okolo dvě stě padesáti opusových čísel. Nepominutelným faktem je, že od poloviny sedmdesátých let minulého století se Emmertovo dílo nese v duchu katolicismu. Členové „Ensemble OPERA DIVERSA“ nastudovali pro festival Forfest Emmertovu 25. symfonii „K Tobě byl poslán anděl“

Festival Forfest Czech Republic
František Gregor Emmert


SEZNAMTE SE – Malířka Hana Puchová

O malířce Haně Puchové kdysi spisovatel Jan Balabán napsal, že v sobě „zvláštním způsobem zadržuje cosi z dětského vidění“. Hana Puchová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru ilustrace a grafiky prof. Jiřího Šalamouna. S profesorem Petrem Pelčákem spolupracovala na výzdobě kaple sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou v podhůří Oderských vrchů. Kaple se díky svému netradičnímu pojetí, a to také přičiněním Hany Puchové, setkala s kladným ohlasem odborné i laické veřejnosti.

Artlist: Hana Puchová


Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 ST HD