Radosti a strasti života víry. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu navštívíme Dětský domov blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích, s členy farního sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání z Třince vyrazíme do Tanzanie za projektem Děti Afriky. V seriálu o dřevěných kostelech na Moravě a ve Slezsku se zastavíme ve Štramberku-Tamovicích, představíme vám primáře Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie FN v Ostravě, jemuž je víra oporou v jeho práci, a pohledem německých studentek nahlédneme do opavské církevní konzervatoře.

Dětský domov blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích

Klikněte pro větší obrázekV Řepištích, v obci mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, byl v roce 2005 v rekonstruované budově bývalé školy zřízen Dětský domov blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové. Jedná se doslova o rodinný domov. Rodinu tady tvoří maminka (ředitelka dětského domova), tatínek (vychovatel), jejich syn Jirka a dalších sedm dětí, kteří zde žijí jako v klasické rodině. Zajímavá je také skutečnost, že děti zde budou moci zůstat i po dosažení dospělosti a být dále podporovány „rodiči“ při zahájení vlastního samostatného života. Dětský domov metodicky řídí Diecézní charita ostravsko-opavská a jako církevní školské zařízení byl zřízen a zařazen biskupem Diecéze ostravsko-opavské Mons. Lobkowiczem do sítě školských zařízení MŠMT ČR.

Dětský domov blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích

Děti Afriky

Klikněte pro větší obrázekČlenové farního sboru Slezské církve evangelické augsburského vydání realizovali projekt nazvaný Děti Afriky. Díky tomuto počinu, na který se připravovali pět let, mohou v Tanzanii pomáhat hlavně dětem. Vybudovali školu a starají se o sirotky a děti ze sociálně slabších rodin. Stěžejní iniciativou projektu je ovšem organizování tzv. adopce na dálku. Všechny tyto aktivity probíhají v okolí velmi chudého města Dongobesh, které se nachází ve výšce dva tisíce sto metrů nad mořem, a partnerem Třineckých je Luterská církev v Tanzanii.

Děti Afriky
Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Třinci

Dřevěný kostel sv. Kateřiny ve Štramberku-Tamovicích

Klikněte pro větší obrázekV seriálu Modlitba dřeva navštívíme pozoruhodný kostel se stejně pozoruhodnou historií. Patří k vrcholně gotickým stavbám z přelomu 14. až 15. století. Byl postavený na břehu říčky Sedlnice, tehdy ovšem stál uprostřed vesnice Tamovice. Dnes je jedinou památkou na tuto zaniklou ves. Jeho zasvěcení souvisí s kultem sv. Kateřiny, jejíž uctívaní podporoval i císař Karel IV. Od kostela je pěkný pohled na panorama města se zříceninou zeměpanského hradu s věží Trúbou a drobnými domky přilepenými ke skalnatým srázům nebo ke hradební zdi. Kostel byl několikrát opravován. K celkové obnově došlo v letech 2011 a 2012, kdy stavba dostala novou šindelovou střechu. Současně s opravami probíhal záchranný archeologický průzkum v části lodi a v sakristii. Zjistilo se, že kostel stojí na místě staršího středověkého pohřebiště. Uvnitř chrámu i sakristie se až do 17. století pohřbívalo, a to hned v několika vrstvách nad sebou.

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku-Tamovicích

Andělé v bílém

Klikněte pro větší obrázekPrimář dětské hematologie a hematoonkologie v Ostravě-Porubě Bohumír Blažek je uznávanou autoritou odbornou i lidskou. Narodil se jako nejmladší ze čtyř dětí. Jedna z jeho tří sester byla zdravotní sestrou, což jej přivedlo ke studiu medicíny. Po škole nastoupil do porubské fakultní nemocnice. Pediatrovy začátky nebyly jednoduché, protože v té době u nás nebyly k dispozici potřebné léky a mnoho dětí umíralo. V 80. letech se dařilo trvale vyléčit pouze zhruba patnáct procent takto nemocných dětí, v současné době je to více než osmdesát procent pacientů. V prostředí, kde na děti čeká život i smrt, pomáhá doktoru Blažkovi také víra. Již v dětství mu ji se samozřejmostí předali rodiče. Když se však při studiích v Brně ocitl sám mimo domov, uvědomil si, že jeho dětská víra už nestačí, a tak nově hledal sám.

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava

Církevní konzervatoř v Opavě

Klikněte pro větší obrázekNa opavské konzervatoři se jako na jediné škole u nás dá studovat duchovní hudba zaměřená na katolickou liturgii. Uchazeči jsou zde přijímáni pouze na základě jejich talentu, nikoli konfese či vyznání. Takže zde vedle sebe studují katolíci, evangelíci, adventisté sedmého dne či nevěřící a od loňského roku spolupracuje konzervatoř také s agenturou AFS, která zajišťuje výměnné pobyty studentů z celého světa. Díky tomu je konzervatoř nejen ekumenická, ale také mezinárodní. Na fugování Církevní konzervatoře v Opavě se tentokrát podíváme právě očima dvou německých studentek…

Církevní konzervatoř Opava

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST