Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze se stal rozbuškou v ekumenických vztazích v Česku. Kateřina Rózsová zjišťovala, nakolik je Mariánský kult prubířským kamenem sebeidentifikace jednotlivých církevních společenství. Režie J. Rásocha

Putování sochy Panny Marie Fatimské po českých a moravských diecézích začalo paradoxně ve stejnou dobu, kdy vedení Církve československé husitské svolalo tiskovou konferenci, aby tak demonstrovalo svůj odpor k obnovení Mariánského sloupu, jenž by měl stát v těsném sousedství Husova pomníku na Staroměstském náměstí. Pro mnohé překvapivě silné atavismy odkryly, nakolik je úcta k Bohorodičce rozdílně vnímaná v jednotlivých církevních tradicích a proč se některá historická zranění hojí pomaleji, než bychom možná sami očekávali.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD