Smrt a s ní spojené přechodové rituály jako tabuizované téma české společnosti. Režie B. Jetelina

Proč se u nás v přeneseném slova smyslu stále umírá za plentou, a pohřební rituály nezřídka považujeme jen za nutné zlo? Nakolik se potlačované vědomí vlastní konečnosti negativně projevuje v naší psychice? Zjišťovala redaktorka Kateřina Rózsová.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD