Dokument lehkou a nenásilnou formou vypráví o různých možnostech seznamování nezadaných partnerů.
Režie a scénář: Vít Olmer.

Naše civilizace zvýraznila význam svobodné individuální volby a emocí, ale na druhou stranu u mnoha lidí zůstává úzkost z výběru správného partnera. Ovlivňuje je hektická, uspěchaná, někdy až nemilosrdná atmosféra naší doby, společnosti, která při svém jednostranně technologickém růstu jaksi na okraj vytěsnila přirozené mezilidské vztahy. Miliony lidí zakoušejí hořkost osamocení, z něhož někdy dost těžko hledají východisko. Vzniká tak úrodné pole pro desítky seznamovacích agentur, pracujících s počítačovými technologiemi, ale i s využitím nových, originálních metod, které se v dokumentu prezentují na osudech několika vybraných protagonistů. Smyslem filmu je dotknout se empatickou, ale i humornou formou kruciálního fenoménu doby, jímž je stále se rozšiřující osamělost v davu. Neboť stále většinou platí (přes všechny single trendy) to, co napsal kdysi napůl s ironií, napůl se smutkem, E. M. Remarque: „Člověk bez lásky je jako mrtvola na dovolené…"

Napište nám