Portrét zlodějky Máni, k jejímž osudům se Olga Sommerová vrátila

Zlodějku Máňu objevili Olga Sommerová a Jan Špáta na nádvoří pardubické

věznice v roce 1992. Film Máňa, který tehdy udělali v cyklu OKO, vzbudil

velkou pozornost. Po deseti letech se Olga Sommerová k Máně vrátila a natočila její další pouť. Nejen při střídavém propouštění a znovuzavírání do věznice, při soudech, ale také na místech jejího dětství, při setkání s matkou, při kontaktech s úřady, ve chvílích bláznivé radosti, zamilovanosti i hlubokých psychických propadů.

Vznikl příběh o nepolepšitelnosti, naději ale i lásce, v němž Máňa představuje střídavě své extrémní polohy smíchu a pláče, svérázně filozofuje a názorně předvádí rozpor mezi svobodou vnitřní a svobodou vnější. Dokumentární výpověď je drsnější než jsme u O. Sommerové zvyklí.

Při amnestii v roce 2013 jsme Máňu mohli vidět ve zpravodajství ČT. Opět ji pustili a ona se chce okamžitě vrátit zpět, protože mimo vězení už neumí žít…

Napište nám