Neuvěřitelný příběh týrané a zneužívané kambodžské dívky Jarky, která byla zázrakem nalezena a zachráněna svou českou příbuznou na základě překvapivého snu.
Režie: Markéta Nešlehová. Účinkují: Tamara Hadrabová a Jaroslava Obsadná.

Příběh chudé kambodžské dívky Jarky, která do dvanácti let neuměla ani číst ani psát a žila v ponižujících podmínkách. Musela tvrdě pracovat, starat se o mladší sourozence, měla hlad a často byla i fyzicky týraná. Do jejího příběhu ale vstoupila Češka Tamara, kterou ve snu navštívil mrtvý bratranec s prosbou postarat se o jeho v Kambodži narozenou a do té doby utajenou dcerku. Film vypráví o nelehké Tamařině cestě za nalezením Jarky. Mapuje také jejich další společný životní příběh poté, co Tamara přijala Jarku do své rodiny. Retrospektivní dokument vychází z Jarčina deníku a z pozdější Jarčiny a Tamařiny společné cesty do Kambodži. Film svědčí o vítězství nezlomné Tamařiny vůle, která zachránila život nejen Jarce, ale pomohla zlepšit životní podmínky dalších osiřelých kambodžských dětí.

Napište nám