Summit NATO v Praze jako podoba sdílení našich civilizačních hodnot.
Připravil V. Janeček.

Autoři dokumentu se prostřednictvím summitu NATO v Praze zamýšlejí nad tím, jak zástupci společensko-politické elity na jedné straně a občané na straně druhé, vnímají společné sdílení euro-amerických civilizačních hodnot. Do jaké míry se daří státním představitelům zahrnout do svého rozhodování zkušenost lidí, které reprezentují a zastupují, a do jaké míry na straně druhé občané vnímají univerzální ideje také jako svoje životní hodnoty. Neboli do jaké míry odpovídá uzavřenost zasedání NATO v Praze tomu, že se o nás rozhoduje bez nás. A může tomu vůbec být v dnešním globálně nebezpečném světě jinak?

Napište nám