Krátké šoty pro informování občanů, jak pracovat s internetem a jak využít jeho možnosti