Literární revue Třistatřicettři

Jan Lukeš a Jan Schmid Jazyk a literatura představují i dnes páteř historické a emociální paměti lidstva a základ mezilidské komunikace. Revue Třistatřicettři Jana Lukeše a Jana Schmida usiluje proto o „překlad“ literárního výraziva do televizní a filmové řeči a o zachování základních literárních a kulturních hodnot i v současném audiovizuálním věku. Zprostředkovává pohled na bezprostřední zdroje vzniku díla, na jeho osobní i nadosobní aspekty a na širší historický, společenský a umělecký kontext.

Revue Třistatřicettři ukazuje literární i jinou tvorbu jako mnohotvárný proces, slučující často zcela protikladné postoje, zaměřuje se na problémově koncipovaná témata a obecnější trendy, literární život v regionech a místech, výjimečně i monotematicky na jednotlivé osobnosti. To vše vždy v souvislosti s konkrétními knižními počiny, které zasazuje do širších vývojových souvislostí.

Jan Lukeš
literární, filmový a televizní publicista, kritik, historik a editor

Jan Lukeš

* 12. 9. 1950


Jan Schmid
herec, režisér, dramatik

Jan Schmid

* 14. 6. 1936