TV program Osobní program  
středa 15. 8. 2007
ČT2 17:25 POPULARIS (11/2004) 
ST4:3  
Stopáž: 28 minut
Rok výroby: 2004
Hledat všechna vysílání:
pořadu / tohoto dílu
/ivysilani/1095969461

Předchozí díldalší pořady cyklu

Videoarchiv
Archeologie
Astronomie
Biologie
Ekologie
Fyzika
Genetika
Geologie
Historie
Chemie
Inf. technologie
Lékařství
Paleontologie
Technika
Vědní politika
Přehled všech

Další o pořadu:
Úvodní stránka
Obory
Diskuse
Napište nám
Sdílet

Další zdroje:
HERAFILM - science media

 Přidat do Osobního programu Nastavit připomenutí

Další krok v klonování
V květnu tohoto roku udílela Grantová agentura České republiky ceny za projekty, které v minulém období získaly její podporu. Jedním z oceněných byl Ing. Josef Fulka, DrSc., který se zabýval otázkou, co určuje vstup do meiózy či mitózy zda je to jádro nebo cytoplazma. Meióza je přitom speciální typ buněčného dělení, při kterém se tvoří vajíčka a spermie. Zahrnuje snížení počtu chromozomů ze dvou sad na jednu. Splynutím vajíčka a spermie pak buňka opět získá své dvě sady chromozomů. Mitóza je zase postup při dělení běžné tělní buňky, kdy v jejím jádře vniknou ze dvou sad chromozomů čtyři, které se pak oddělí. Autoři oceněné práce chtěli také zodpovědět otázku, zda lze z běžné tělní buňky určitými postupy v laboratoři vytvořit pohlavní buňky. Výsledky projektu dokázaly, že dané buněčné dělení určuje jak jádro, tak i cytoplazma. Kombinace meiotického jádra a mitotické cytoplazmy naopak není vůbec slučitelná. Studium procesu přeměny genetického materiálu oocytu a spermie těsně po oplození pak dokázalo, že jde o velice delikátní proces, který ne vždy probíhá odpovídajícím způsobem. Uplatnění výsledků lze předpokládat v oblasti klonování cenných zvířat v zemědělství, při záchraně ohrožených druhů a při řešení problémů neplodnosti v asistované reprodukci u lidí.
Autor: Petr Zrno
Obor: Biologie
Odkazy: www.iccbnet.cz, www.gacr.cz
Rozšířený text: dokument Word [34.5 kB]
Videozáznam: přehrát on-line [RealMedia]
Videozáznam: přehrát v plné kvalitě [RealMedia 1 Mb/s]

reklama

Hlasujte pro pořad:

Celkem hlasů: 25317

Pro on-line přehrání videozáznamu použijte přehrávač RealPlayer.