Blok proti metastázám
Každý rok uděluje Evropská unie Descartovy ceny za vynikající výzkum a vývoj založený na mezinárodní spolupráci. Představíme vám jeden z projektů nominovaných na tuto cenu v roce 2004. Projekt zvaný UPAR se zaměřil na oblast výzkumu rakoviny. Obzvláště se soustředí na objasnění úlohy některých molekul, jejichž činnost vede k šíření rakoviny. Cílem je poznat působení důležitého enzymu zvaného urokináza a zařadit ho do složitého systému fungování buňky, ať již normální nebo rakovinné. Vědci chtějí napomoci tomu, aby se v ne příliš vzdálené budoucnosti - možná tak do dvaceti let stala rakovina léčitelnou nemocí.
Autor: Šárka Speváková
Obor: Biologie
Odkazy: www.sanraffaele.org
Rozšířený text: dokument Word [24 kB]
Videozáznam: přehrát on-line [RealMedia]