Tajemství stárnutí
Již od roku 2000 uděluje Evropská unie Descartesovy ceny dvěma nejlepším mezinárodním vědeckým týmům Evropy. V roce 2004 tuto cenu a s ní 500 000 eur - obdržel tým profesora H. Jacobse z Finska za výzkum mitochondriálních nemocí. Mitochondrie jsou elektrárnami a motory buněk. Pokud se mitochondrie poškodí, stávají se příčinou mnoha různých nemocí, jako je například cukrovka, hluchota, různé formy nemocí oka, svalů i některých neurodegenerativních stavů. Jednou ze zvláštností mitochondriální DNA je také skutečnost, že se dědí pouze po matce. Když spermie pronikne do vajíčka, které obsahuje stovky tisíc mitochondrií, jeho vlastní mitochondrie jsou zničeny. Vědci v rámci projektu MBAD, (Mitochondrial Biogenesis, Ageing and Disease) studovali roli, kterou v dědičném materiálu mitochondrií hrají mutace. Vytvořili experimentální zvířecí model, tedy myši, které mají vysoký počet vad ovlivňující mitochondriální DNA. A tato zvířata stárnou mnohem rychleji než je průměr.
Autor: Šárka Speváková
Obor: Biologie
Odkazy: www.miteuro.org, www.mitage.org, www.eumitocombat.org
Rozšířený text: dokument Word [27 kB]
Videozáznam: přehrát on-line [RealMedia]