Přežije člověk s geny štíra?
Po objevu dvojité šroubovice DNA před padesáti lety okamžitě vyvstala otázka: Jak jsou zde zakódovány biologické informace? Jaká je kniha života, napsaná kombinacemi čtyř písmen, kterými jsou dusíkaté báze A (adenin), C (cytosin), G (guanin) a T (thymin)? Teprve před třemi lety však vědci oznámili dokončení "pracovní verze" lidského genomu. Nesmírná složitost této práce totiž vyžadovala vývoj zcela nových metod, které by tuto analýzu umožnily. Mezitím byly přečteny genomy dalších jednobuněčných organismů, mušek, rostlin i zvířat. A tyto poznatky vyvolaly další otázky: Komu vastně máme genů? Je přenášení genů mezi jednotlivými druhy "nepřirozené"? A můžeme mít geny společné se štíry? Na tyto otázky budou odpovídat naši přední vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.
Autor: Šárka Speváková
Obor: Genetika
Odkazy: www.nature.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.sanger.ac.uk
Rozšířený text: dokument Word [35 kB]
Videozáznam: přehrát on-line [RealMedia]