Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Ačkoli rozloha všech měst v České republice zabírá rozlohu jedné čtvrtiny celé země, z hlediska obyvatel v nich žijí tři čtvrtiny obyvatelstva. Mnozí obyvatelé měst však pociťují absenci přímější dostupnosti přírody, od dotyku s půdou a zahrádkaření po volnočasové aktivity tzv. na své zahradě, za největší nevýhodu městského života. V současné době žije třetina obyvatel měst v domech disponujících dvory či vnitrobloky. Ať už se jedná o uzavřené bloky či průchozí prostranství, jsou to místa, které se stále z hlediska svého užívání obecně podceňují. Tomu odpovídá i realita, kdy více než 80% z těchto skrytých území je doposud nedostatečně či vůbec využívána. Právě těchto úskalí a překážek, se kterými mnozí spoluobčané našich městě bojují, si všimli zakladatelé spolku Bieno. Ti se rozhodli, že budou nejen jednotlivcům, ale i pražským městským částem pomáhat tento stav napravit.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST