Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyKlimatická změna

Současná ekologická krize vyhnala do ulic miliony mladých lidí po celém světě. U nás se středoškoláci do globální stávky za klima zapojili protesty ve všech krajích České republiky. Jejich budoucnost je totiž v ohrožení.

Bude-li se Země oteplovat podobnou rychlostí jako dosud, může to ohrozit stabilní existenci lidské civilizace. Podle vědců z Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu máme jen dvanáct let na zásadní změny. Mezi ně patří výrazně omezit emise skleníkových plynů. Poslechnou ti, kdo jsou u moci, hlas mladé generace?

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST