Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Lužní lesy v okolí soutoku Moravy a Dyje patří mezi nejcennější lokality ve střední Evropě. Současný způsob hospodaření v těchto lesích však způsobuje zánik starých stromů a s nimi i celého lesního společenstva.

Proti tomu se staví například spolek Lužánek, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha a Koalice proti palmovému oleji, kde je řada odborníků, kteří nechtějí nechat toto území zdevastovat. Společnými silami bojují za vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, která by zajistila zlepšení hospodaření ve zdejších lužních lesích a zachování tolik cenného krajinného rázu a biodiverzity.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST