Další příběh ohrožené přírody a lidí

Vracíme se k výměně státních pozemků v oboře Radějov, na území CHKO Bílé Karpaty. Více než 1000 ha bělokarpatského lesa chtějí vyměnit Lesy ČR se soukromou osobou za hospodářské lesy. Novým majitelem komplexu bělokarpatských porostů, o jejichž hodnotě stát rozhodl mj. i začleněním do seznamu EVL, se má stát ing. Novotný, který v radějovské oboře myslivecky hospodaří. Za to státu nabízí větší lesy na různých místech republiky. Proti tomu však protestují místní strarostové. Výměnu považují ze netransparentní a pro stát nevýhodnou. Také Správa CHKO je proti a poslanci intrepelovali premiéra. Navzdory tomu směnu pozemků ministretsvo zemědělství v lednu odsouhlasilo. Transakci však těsně před zápisem do KN zastavila žaloba. Podívejme teď na případ hlouběji.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrDokument