Co se daří

Nedej se převážně upozorňuje na problémy, tedy na to, kdy je po životním prostředí a lidských právech šlapáno. Avšak obsahuje i řadu dokumentů s pozitivním vyzněním. O tom, co se komu povedlo či daří, o krásách naší i vzdálenější přírody. O lidech, kteří se vydávají cestou respektu k životnímu prostředí a přírodě a uvědomují si, že jsme její součástí a že konat proti ní je nakonec konáním proti nám samým.


Nedej se!

Sestry v akci

25. 4. 2021

Sestry Víravovy – patnáctiletá Eliška a třináctiletá Anička – jsou živým důkazem toho, že mladá generace zdaleka není tak bezohledná, jak se o ní často traduje. Na svém YouTube kanále s názvem Sestry v akci za záchranu života inspirují vrstevníky praktickými tipy na malé změny s velkým dopadem. Za osvětovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí získaly prestižní environmentální Cenu Josefa Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. V nové kategorii pro mladé si tak angažované sesterské duo odneslo ocenění Ekozásek roku. » Více


Nedej se!Obnovitelné zdroje energie

Kladno bez uhlíku

28. 3. 2021

Dokument o zapojení Kladna a Univerzitního centra pro energeticky efektivní budovy pražského ČVUT do prestižního evropského výzkumného programu SPARCS. Jeho hlavní cíl – první energeticky pozitivní čtvrti – je nejvýznamnějším příspěvkem měst do ochrany klimatu. » Více


Nedej se!Udržitelná spotřeba

Druhá šance z Florence

5. 4. 2020

Za nápadem, jak si stylově a bez velkého utrácení vybavit domov, aniž byste podpořili nadprodukci prefabrikovaného nábytku, stojí trio mladých žen. Zuzana, Bára a Tereza razí jednoduché heslo: co se jednomu nehodí, druhý jako když najde. S konceptem obchodu postaveného na tzv. re-use modelu se poprvé setkaly ve Švédsku. A přestože ani jedna z nich se čalounictví a truhlářství nikdy profesně nevěnovala, kvůli záchraně už nechtěných věcí se to naučily. » Více


Nedej se!Zemědělství

Návrat vody

23. 2. 2020

Kopání tůní, rušení starých meliorací, navrácení meandrů kdysi narovnaného toku. Práce probíhají několik let a výsledky už jsou dnes měřitelné. Je to první projekt takového rozsahu v ČR. Vzniklé know how se nyní jeho tvůrci snaží prosadit na celostátní a evropské úrovni. Člen sdružení Živá voda Jiří Malík je členem parlamentní komise připravující změnu legislativy o půdním a vodním hospodaření. Zaškoluje lokální koordinátory vládních projektů i v poslanecké sněmovně při zasedání komise. „Pokud se nám podaří na celém území ČR realizovat model Zdoňov, objem zádrže vody v ČR bude 1,5krát větší, než je objem všech 165 přehrad.“ tvrdí Malík. Přitom veřejné mínění se pozvolna začíná odvracet od dosavadních způsobů řešení problému s nedostatkem vody – tedy od budování přehrad, a čím dál více lidí vítá model zadržování vody přímo v krajině. » Více


Nedej se!

Zahrada jako ráj

15. 12. 2019

V souvislosti se změnou klimatu se stále víc mluví o tom, jak žít v souladu s přírodou, jak se k ní a v ní chovat a jak může jedinec přispět ne-li ke zvrácení, tedy aspoň ke zpomalení tohoto procesu. Jedním z témat, které v této souvislosti nabývají na aktuálnosti, je právě téma přírodních zahrad. » Číst více


Nedej se!

Svobodný prales

3. 11. 2019

Za posledních padesát let jsme na rozvoj měst, dopravních staveb a průmyslových zón ukradli krajině tisíce čtverečních kilometrů přírody, které zmizely v nenávratnu. Naštěstí se najdou i lidé, kteří dělají něco pro změnu. Už čtvrt století dobrovolníci z různých konců republiky podporují svými aktivitami i finančními příspěvky vznik a rozšiřování nestátní lesní rezervace Ščúrnica, komplexu stoletých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech. » Více


Nedej se!

Normální život

15. 9. 2019

Michal Hrdlička farmaří v malé vesnici Brníčko na Šumpersku. Je to na hranici Sudet a dodnes je to v krajině vidět. Že se někdo stane farmářem, to není tak neobvyklé. Ale Michal je neobvyklým farmářem. Má silně vyvinuté cosi, co by se dalo označit jako selský rozum. Na pozemcích společně se svojí ženou založili školku. Jejím hlavním posláním je na první pohled úplně jednoduchá věc – vysvětlit dětem, co obnáší „normální život“. Jak voní tráva, jak vypadá kráva, jak kuře a slepice. A taky třeba to, že když se chceme najíst, musíme pro to něco udělat. Třeba zabít kuře… » Více


Občanské noviny

Po kolena ve vodě…

2. 7. 2019

Podmáčené louky jsou domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, které by z naší přírody mohly zcela vymizet. Dlouhodobější neudržování vede k tomu, že louky se mění v pleveliště a postupně zaniknou. Kamarádi ze studií založili spolek Sdružení Krajina a tyto lokality, jež se po kolektivizaci v padesátých letech přestaly obdělávat, začali kosit, díky čemuž se do nich vrací život a druhová pestrost. » Více


Nedej se!Udržitelná spotřeba

Udržitelný Palacký

19. 5. 2019

Je možné žít v souladu s přírodou i v prostředí, které nám často brání být ekologický? Studentské koleje jsou místa plná plastu, odpadu a atmosféry, která není přátelská k přírodě. Proto vznikla na půdě Univerzity Palackého v Olomouci studentská iniciativa, jež se snaží tento prostor změnit k lepšímu. Udržitelný Palacký je jedna z prvních studentských organizací v České republice, která se snaží o posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování. » Více


Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Nesnězeno

12. 5. 2019

Výroba potravin patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných emisí CO2 na světě a současně v Evropě připadá na jednoho člověka 96–115 kilogramů vyhozeného jídla za rok. Projektem Nesnězeno dva kamarádi z Brna denně zachraňují přebytečné porce jídla před likvidací. Lidé si mají možnost zakoupit zlevněné jídlo, které danému podniku zbylo, a hned si ho jít vyzvednout. » Více


Nedej se!Klimatická změna

Vstupenka do budoucnosti

5. 5. 2019

Změna klimatu už dávno není teoretickým problémem budoucnosti ale realitou, se kterou se již dnes musíme začít vyrovnávat. Studenti z globálního hnutí Fridays For Future ale upozorňují na to, že zodpovědní politici tuto situaci ignorují a zavírají před ní oči. A v naší zemi tomu není jinak. » Číst více


Občanské novinyPlastyOdpadyUdržitelná spotřeba

Svět, ve kterém neexistuje odpad

14. 4. 2019

Nezisková organizace Institut Cirkulární Ekonomiky neboli INCIEN působí v pražském kampusu Karlovy Univerzity Hybernská. Jde o team lidí, kteří studovali ekologické obory v Nizozemí a mají zkušenosti i z dalších zemí. Tuto úspěšnou iniciativu jsme vám v našem pořadu v minulosti představili v dílech o kompostování ve vnitroblocích Prahy a také o elektroodpadu nebo zálohovém systému na PET lahve. Nyní INCIEN spolupracuje na projektu Hydal, inovativní biotechnologii, kterou uvedli v život brněnští vědci z Vysokého učení technického a která naplňuje princip cirkulární ekonomiky. » Více


Nedej se!

Chvála panelům

31. 3. 2019

Panelová sídliště představují uskutečněnou utopii poskytnout v průmyslovém věku poloviny dvacátého století tehdy moderní bydlení pro více než milion rodin. To se podařilo během čtyřiceti let jenom díky prefabrikovaným panelům, které se na místech určení už jenom poskládaly jako stavebnice. Tvář československé krajiny tak nezvratně proměnily domy čnějící jako novodobé hradby kolem měst. Dokument poodkrývá minulost, přítomnost i budoucnost způsobu bydlení třetiny obyvatel republiky a ukazuje, jak jinak lze v paneláku žít. » Více


Nedej se!OdpadyUdržitelná spotřeba

Život bez obalu

3. 3. 2019

Poslední dobou se v médiích objevují šokující články, fotografie a videa týkající se obrovského množství odpadu, hlavně plastového, který nelze recyklovat a kterým je naše planeta doslova zavalena. Žijeme v konzumní společnosti, jež nás nutí nakupovat a hromadit předměty a následně je vyhazovat. Plastový odpad se hromadí po sebemenší přestávce na kávu či svačinu a výsledkem je každý den přeplněný odpadkový koš. Snažíme se třídit, ale víme vlastně, co se s naším odpadem děje, když nám zmizí z dohledu? A nedá se třeba žít i jinak? » Více


Nedej se!

Jak se děje smysl: Letní filosofická škola

16. 12. 2018

Letní filosofická škola, trvající již dvacet osm let, je nejvýznamnějším českým každoročním setkáním filozofů s přírodními a sociálními vědci, historiky a religionisty. Letos proběhla na faře ve Velkých Losinách a tématem byl smysl, který se stal i hlavním klíčem koncepce filmu. Jelikož nelze mít ambici pojmenovat smysl jakéhosi všehomíra, film se zaměřuje, kromě samotných filozofů a vědců, také na místní občany, vykonávající činnosti, které jim samotným dávají smysl. Uvidíme pracovnice a pracovníky místní ruční papírny, malého pivovaru, nebo faráře, jenž provozuje malou ekologickou farmu. LFŠ je pak místem práce filozofů, a také agorou, intenzivním setkáním myšlení odlišných perspektiv. » Více


Nedej se!Udržitelná spotřeba

Život na minimum

9. 12. 2018

Jsou lidé, jimž se konzumeristická orientace západní společnosti příčí z ekologických i osobních důvodů natolik, že se rozhodli omezovat počet věcí, které mají i kupují, na co nejmenší. Z hlediska běžných konzumentů se jedná o naprostý extrém. Mluvíme totiž o lidech, jejichž domácnost čítá mnohonásobně méně položek. Jejich cílem je úspora peněz, času, surovin, životního prostředí i vlastní duševní hygiena. Více žijí sami se sebou než s věcmi, v souladu s předobrazem Indiánů, kteří každé jaro spálí to, co za rok nahromadili… » Více


Občanské novinyPotravinyUdržitelná spotřeba

Vím, od koho mám, co jím

30. 10. 2018

Členové spolku KomPot (název odkazuje na komunitní potraviny) se rozhodli vytvářet nové cesty k soběstačnému zajišťování potravin. V roce 2012 začali hospodařit na ploše 0,5 hektaru. Ekologickým způsobem pěstují okolo 40 druhů zeleniny a drobného ovoce. V roce 2016 zásobovali 25 rodin – podílníků, kteří se skládají na provozní náklady zahrady. » Číst více


Nedej se plusKácení v Bělověžském praleseKůrovec

Vítězové Bělověžského pralesa

16. 9. 2018

Vracíme do Bělověžského pralesa v Polsku, který je součástí světového přírodního dědictví UNESCO a jedním z posledních zachovalých pralesů nížinného charakteru v celé Evropě. Od jara loňského roku, zde pod záminkou boje s kůrovcem, probíhalo masivní kácení. Proti ničení pralesa protestovali ekologické organizace, veřejnost a také vědci z Polska i celé Evropy. Osm měsíců se přímo v pralese snažila kácení zabránit také občanská blokáda. To se na konec podařilo až díky rozhodnutí Evropského soudního dvora po žalobě Evropské komise. Zajímá nás, kdo ponese odpovědnost za nelegální kácení. » Více


Nedej se!Ochrana zvířat

Obojživelníci na suchu

9. 9. 2018

To, že dochází k oteplování země, je známá věc. Zimy mají méně sněhu, léta jsou suchá, vody celosvětově ubývá, ekosystémy doznávají změn, často změn negativních. Když se pak v krajině hospodaří postaru a k těmto změnám se nepřihlíží, dopad na celý ekosystém je značný. Příkladem je lesnická činnost, která vede k vysychání krajiny. Toto necitlivé spravování lesa má dopad na všechny živočichy a na obojživelníky zvlášť… » Více


Nedej se!Křivoklátsko národním parkem

Hvozdy netknuté a věčné

1. 7. 2018

Dokument o krásách Křivoklátska, které od dob Karla IV. prošlo dramatickým vývojem. Jeho krásu opěvovali umělci, ale několikrát téměř zničili politici: ať už se jednalo o komunistický plán zatopení údolí Berounky za minulého režimu nebo současné dohady o vyhlášení tohoto území za národní park ČR. Z často vyhrocených diskusí mezi zastánci a odpůrci už vymizela podstata problému… » Číst více


Nedej se!

Pomoc živé vodě

24. 6. 2018

Studánky již dnes sice neslouží primárně jako zdroj pitné vody, stále však zůstávají důležitou součástí přírody a oblíbeným prvkem české krajiny. Největšího rozmachu se dočkaly v minulém století, kdy se jejich počet odhadoval až na deset tisíc. Statistiky ochránců přírody ovšem ukazují, že do současnosti se jich zachovala stěží polovina. Řadě lidí naštěstí není osud studánek lhostejný a společnými silami se zasazují o jejich postupnou obnovu… » Více


Nedej se!Ochrana zvířat

Zoufalé volání sýčka

6. 5. 2018

Sýček obecný je zajímavá sovička, která ještě před sto lety obývala naši krajinu v řádech desítek tisíc párů. Dnes to však již neplatí. V Česku zbývá posledních sto třicet párů. Za uplynulých pětačtyřicet let klesl počet sýčků o neuvěřitelná devadesát dvě procenta. » Číst více


Nedej se!Spásači

Místo blanických rytířů přišli velcí kopytníci

4. 2. 2018

Vydáváme se do bývalého vojenského újezdu Milovice, kam byli před dvěma lety vysazeni tzv. velcí spásači – zubr, divoký poník a pratur – v českých zemích jinak dávno vyhubení. Tato zvířata převzala úlohu „narušitelů“ půdního povrchu po někdejších tancích a vojenské technice. » Číst více


Nedej se!

Vše kolem mne jako já žije, cítí

10. 12. 2017

Malíř, dřevorytec, sazeč, tiskař, spisovatel a básník Josef Váchal patřil mezi nejosobitější umělce 20. století. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, v němž pozoruhodné místo zaujímá monumentální autorská kniha, jakýsi novodobý kodex věnovaný Váchalově veliké lásce – Šumavě. » Číst více


Nedej se!

Snář „ekoteroristy“ Mojmíra Vlašína

3. 12. 2017

Přírodovědec Mojmír Vlašín nás zavede do nejcennějších míst v České republice, která dodnes nemají reálnou ochranu. Jednou z lokalit je Moravská Amazonie – soutok Dyje a Moravy, která se brzo po uvolnění hranic měla stát národním parkem. » Číst více


Nedej se!

Roman Szpuk – polemika o ponechání

1. 10. 2017

Roman Szpuk je básník, výtvarník a fotograf, působící jako meteorolog na stanici Churáňov na Šumavě. Pozoruje počasí, kontroluje přístroje, měří sílu větru, tlak vzduchu apod. V běžné řeči užívá např. desítky označení pro mraky, v okolí zná každý vývrat, ví, kudy se dá projít močálem. Od brzkého jara do pozdního podzimu často spí venku a v bouřích vyráží na vrcholky. V krajině lesa hledá ztišení a odtržení, jako rezonanci k vlastní zkoušené duši, uniká pomalu, ponenáhlu, pryč ze světa našeho vědomí a divoká příroda šumavského lesa mu nabízí tuto cestu. » Číst více


Nedej se!Ochrana zvířat

Návrat pravěké ryby

17. 9. 2017

Jeseter malý žil ještě před šedesáti lety v našich řekách. Táhl sem z Dunaje, aby se vytřel v mělkých tocích Československa. Kvůli výstavbě vodních elektráren ovšem přestal migrovat, a tím se rapidně snížila jeho populace. Dnes patří mezi ohrožené druhy. Ryba, která žila už před sto šedesáti miliony let spolu s dinosaury, se po dlouhé době znovu vrací do našich řek. » Číst více


Nedej se!

Věčná síla semen

10. 9. 2017

Od rána do večera je na poli. Seje, pleje, sklízí, suší. Už mnoho let se věnuje lučním botanickým zahradám. Obnovuje květnaté louky a chrání vymírající divokou přírodu. Místní krajina ho inspiruje, zkrášluje ji a sází ovocné stromy. Lidé z Markvartic ho mají rádi. Je pracovitý, pokorný a dobrosrdečný. Založil genetickou banku semen, jedinečnou v celé východní Evropě. Čím více ví, tím více se ptá. Každý den přemítá nad tajemstvím přírody a odpovědi hledá v antroposofické filozofii. » Více


Nedej se!Ochrana zvířat

Náš soused netopýr

2. 7. 2017

Po mnoha letech se znovu zvyšuje populace netopýrů v České republice. Jejich počty se kdysi zmenšily především kvůli používání pesticidů na polích. Díky evropským nařízením a boji proti používání chemikálií v zemědělství však došlo k obratu a poprvé za desítky let ochranáři spočítali více jedinců než v minulosti. » Číst více


Nedej se!Sociální problematika

Strom života

11. 6. 2017

Poslední chvíle v lidském životě bývají smutné. Alespoň tak to bezpochyby vnímá většina lidí. Ale možná tomu tak nemusí být. Možná se dá v posledních okamžicích prožít, poznat, okusit něco výjimečného. Něco, o čem člověk tajně snil. Možná se člověk může vypravit někam, kam by to jen málokdo předpokládal. Třeba do lesa, na kopec, na louku, do nebe. » Číst více


Nedej se!

Obrázky z Podyjí

14. 5. 2017

Je u nás jen velmi málo oblastí, kde se zachovala příroda v celé své pestrosti a kráse. Národní park Podyjí je jednou z nich, druhové bohatství je díky jeho poloze zcela výjimečné. Snímek provází diváka časem i prostorem jedinečné „galerie“, kterou na jihozápadě Moravy vytvořila řeka Dyje. Ukazuje místa a děje podivuhodné, se kterými se jinde nesetkáme, ale i takové, jaké můžeme najít ve svém okolí. » Číst více


Nedej se!Zahraničí

Jak se dotknout nebe

9. 4. 2017

Přesně před dvaceti lety podnikli umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein první expedici do odlehlých oblastí Papui-Nové Guineje. Podařilo se jim navázat kontakt s příslušníky domorodých kmenů, kteří v nepřístupném pralese žili stranou bělošských výprav. Objevili svět přírodních lidí zakonzervovaný v hluboké minulosti, svět obydlený duchy a nadpřirozenými bytostmi, jehož organickou součástí byla magie či dokonce rituální kanibalismus. » Číst více


Nedej se!Obnovitelné zdroje energie

Biomasa forever!

5. 3. 2017

Energetická soběstačnost obcí je v našich končinách unikátní a mimořádnou záležitostí. Normálním a běžným stavem je, že ta nejvyšší položka obecních rozpočtů, kterou výdaje za energie představují, bez jakýchkoli úvah o variantách plyne k energetickým gigantům, molochům a monopolům. V západní Evropě jsou energeticky soběstačné obce běžným úkazem, u nás ale mimořádným fenoménem. » Číst více


Nedej se!Udržitelná spotřeba

Aktivní lidé v pasivních domech

5. 2. 2017

Dokument mapuje zajímavé realizace pasivních, nízkoenergetických staveb po celé republice. Architekt Aleš Brotánek se začal ekologickou architekturou zabývat už před rokem 1989. Tomáš Vanický a Jiří Ondráček byli se svými realizacemi nominovaní na Ekologického Oskara. » Více


Nedej se!Lesní hospodařeníZahraničí

Zápas o mongolský les

15. 1. 2017

Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je ubývání a devastace lesů. Hlavními příčinami jsou globální změna klimatu a požáry. Méně známou skutečností je fakt, že velkým problémem je zejména pastevectví a divoká těžba lesa v severních oblastech Mongolska. » Číst více


Nedej se!

Pouť krkonošská

8. 1. 2017

Roku 1833 vykonal Karel Hynek Mácha se svým přítelem Eduardem Hindlem pěší pouť z Prahy na Sněžku. Cesta měla hluboký vliv na Máchovo básnické dílo i jeho zrání jako člověka. Svým činem zároveň vetkl do české krajiny předobraz poutnické cesty s příběhem osobní proměny a sebepřekročení. I proto dodnes láká poutníky k následování. » Číst více


Nedej se!

Záchrana stromu Slovácka

20. 11. 2016

Oskeruše, odborně nazývána jako Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), je náš původní ovocný strom, který má několik prvenství. Jde o nejstarší a nejplodnější ovocný strom v Evropě (třísetleté exempláře rodí i víc než tunu ovoce). A oskerušové dřevo je vůbec jednou z nejtvrdších dřevin. » Číst více


Nedej se!

Malba krajinou

6. 11. 2016

Úspěšný farmář nové doby, odborník na elektrovoltaiku v ČR a akademický malíř v jedné osobě, to vše je Pavel Šich. Před pár lety založil na bývalém statku JZD svou farmu Bláto. Odříznul se od energetických sítí a pomocí bioplynové stanice vytvořil funkční moderní farmu, energeticky a potravinově naprosto soběstačnou. » Číst více


Nedej se!

Čtvrtstoletí NP Podyjí

26. 6. 2016

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem – byl vyhlášen v roce 1991 nařízením vlády ČR a svou rozlohou je nejmenším národním parkem v České republice. Na dolnorakouské straně na něj navazuje Národní park Thayatal. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu a rozmanitosti zdejší přírody. Najdeme zde 42 km téměř neobydleného říčního údolí – je to jedno z nejzachovalejších a nejméně dotčených říčních údolí v Česku. » Číst více


Nedej se!

Manifest jiné práce

8. 5. 2016

Ve filmu se střetávají tři důležité a přesto často opomíjené hodnoty a principy: podpora a oživení lokální ekonomiky a sousedských vztahů skrz zemědělství a řemesla, zdostupnění veřejné kultury, kolektivní vyjednávání umělecké obce či monitoring galerijních institucí a důstojnou mzdu v udržitelném režimu napříč celou planetou. Dvě družstva a jeden spolek jako obraz toho, že jiná práce a demokratické rozhodovaní uvnitř „skupiny“ je nejen možná ale i potřebná věc. » Více


Nedej se!Ochrana zvířatZahraničí

Cama v Africe

20. 12. 2015

Cama je dvouletá fenka belgického ovčáka, která byla svou cvičitelkou Hanou Böhme vytrénována k hledání slonoviny a jiných komodit souvisejících s černým trhem se zvířaty. Nyní obě působí v africkém Kongu, kde ve spolupráci s organizací Save Elephants šlapou na paty místním pytlákům a pašerákům. Jaký životní obrat člověk a pes zažijí, když náhle vymění kynologické cvičiště v Novém Boru za tropické Kongo? Jak si oba zvykají na zcela jiné standardy života i práce a proč se Hanka rozhodla zasvětit svůj život a život svého psa pomoci slonům v zemi daleko od domova? » Více


Nedej se!Ochrana zvířat

Josefovské louky

31. 5. 2015

Z oblasti Náchodska po zničení přirozených mokřadů výstavbou přehrady Rozkoš a zanedbáním zavlažovacího systému řeky Metuje, zmizely brodivé ptačí druhy. Od roku 2007 po letech plánování buduje Miloslav Hromádko spolu s Českou společností ornitologickou první soukromou ptačí rezervaci Josefovské louky, ve které má být původní ekosystém obnoven. Tento film přibližuje snažení pana Hromádka o navrácení ptactva do údolí řeky Metuje. » Více


Nedej se!

O Davidovi, jeho dětech a přátelích

26. 4. 2015

I když doba hippies a komun je už pravděpodobně definitivně pryč, stále ještě se najdou lidé, kterým se osud poslušné veverky v kole, tedy život spořádaného konzumenta s domkem na hypotéku a autem na leasing zprotiví natolik, že utečou od civilizace. Žít svobodně a po svém, v souladu s přírodou a mimo koloběh věčné spotřeby lze. » Číst více