Zahraničí


Nedej se!Ochrana zvířat

Příběh zebry bez hřívy

14. 3. 2021

Zvířata v Africe nenávratně mizí a takovýto smutný osud postihl i zebru bezhřívou, kterou do České republiky přinesl v 70. letech zoolog Josef Vágner. Od té doby se množila v našich zoologických zahradách, ale nikdo přesně nevěděl, zda se stále vyskytuje ve volné přírodě. Tento film vás společně s českou expedicí zkušených zoologů zavede do Ugandy. Jejím cílem bude zjistit, zda zebra bezhřívá dokázala čelit obrovskému loveckému tlaku a přežít ve válkou zmítaném území až do současnosti a pokud ano, tak přispět k její záchraně. » Více


Občanské novinyOchrana zvířat

Bojujeme za slony

15. 3. 2020

Spolek Save-Elephants od roku 2012 podpouje ochranu afrických slonů přímo v terénu. Koordinátor a další dobrovolníci organizace strávili v Kongu, Kamerunu, Čadu i jinde mnoho let a osobně se zapojili do protipytláckého boje, do rozkrývání černého obchodu se slonovinou, do rozvojových projektů pro lepší koexistenci slonů a vesničanů a působí také v oblasti osvěty – jak v Africe, tak i na domácí půdě. » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Naše řeka, naše duše

22. 9. 2019

Divoké řeky Bosny a Hercegoviny jsou v ohrožení, jejich koryta mají být morfologicky pozměněna díky stavbám řádově stovek vodních elektráren. Podle vědců stavba nových elektráren bude mít dramatické dopady na jedinečnou přírodu a na zásobování přilehlých vesnic pitnou vodou. Místní obyvatelé si stěžují na porušování zákonů, klientelismus a korupci. V obci Kruščice dokonce zasáhly proti protestujícím ženám speciální policejní jednotky. Navzdory tomu odpor sílí. K mezinárodní právní a odborné pomoci obyvatelům Bosny a Hercegoviny se mimo jiné připojila i Česká republika. » Více


Nedej se!Ochrana zvířat

Šance pro mořské želvy

16. 6. 2019

Ochrana želv má celosvětový přesah, týká se ochrany udržitelného života na zemi, uvažování v souvislostech, přijetí odpovědnosti za dosavadní způsob ničení, za to, že život v nadbytku má své důsledky, že je sice na obnovu dost pozdě, ne však zcela. Skupina lidí kolem Hany Svobodové, která se ochraně želv věnuje dlouhodobě, pomáhá doma v Česku, ale také v líhništích karet obrovských na indonéských ostrovech. Dobrovolníci si totiž uvědomují, že bude-li umírat svět na druhé části planety, umře i ten náš. » Více


Občanské novinyPalmový olejBiopaliva

Prales v motoru

16. 6. 2019

Palmový olej je díky způsobu jeho produkce jednou z největších ekologických katastrof moderního světa. Před několika lety vzniklá Koalice proti palmovému oleji si klade veliký cíl, zastavit další kácení. Jedná se o spojení nevládních organizací, zoologických zahrad, vědců i firem, které společně vytváří tlak na výrobce i vlády, aby palmový olej již nebyl nadále přimícháván do potravin i do paliv. Budeme dále jezdit na palmový olej v naftě? Budeme se dále podílet na likvidaci indonéských pralesů? » Více


Občanské noviny

Příroda nemá hranice

3. 3. 2019

Organizace Kedjom-Keku se snaží o ochranu a obnovu horského mlžného lesa. Martin Mikeš se během svého studia na přírodovědecké fakultě dostal do Kamerunu, který ho okouzlil a rozhodl se místní přírodě, ale i obyvatelstvu pomoci. Pro zajištění úspěšnosti a trvalosti jejich programu tvoří mikroekonomické přístupy, které nabádají místní obyvatelstvo změnit dosavadní nešetrné způsoby obživy (většinou vypalování lesa za účelem zemědělství). Jedním z takovýchto principů je chov včel. » Více


Občanské novinyOchrana zvířat

Operace Slon

20. 1. 2019

Plantáže palmy oleje v Indonésii jsou problematické z mnoha důvodů. Například jejich rozšiřování neustále zmenšuje prostor, na kterém mohou místní divoká zvířata žít. » Více


Občanské novinyFosilní paliva a jejich těžba

Konec uhlí v Německu?

2. 12. 2018

V Německu v posledních letech roste počet protestů veřejnosti proti těžbě a spalování hnědého uhlí, které velkou měrou přispívá ke globálnímu oteplování. Největší protesty proběhly během září a října letošního roku v okolí hnědouhelného dolu Hambach v severním Porýní a zapojili se do nich i lidé z České republiky. » Více


Jinde na webu ČTOchrana zvířat

Češi zachraňují

6. 9. 2018

Seriál s průvodcem Danem Bártou o ohrožených druzích zvířat z různých částí planety a jejich přátelích, českých přírodovědcích, kteří se mnohdy tisíce kilometrů od domova zabývají jejich záchranou. » Více


Nedej se!

Naděje pro Arhuaky

27. 5. 2018

Arhuakové jsou indiánským kmenem, který odolával nepřízni osudu více než čtyři sta let, ale dnes kvůli vyspělé technice důlních společností, aroganci politické moci a stále více se rozmáhajícímu turismu je jejich existence ohrožena. » Číst více


Občanské novinyFosilní paliva a jejich těžba

Ochránci posvátné řeky

18. 3. 2018

V roce 2016 sledoval celý svět se zatajeným dechem boj původních obyvatel USA o posvátná území kolem řeky Missouri, přes která měl být postaven ropovod. Ten by životní i kulturní prostředí místa silně poškodil a znečistil. Mezi protestujícími byla menšina bílých lidí. Jednou z nich byla odvážná fotografka a aktivistka česko-amerického původu Gabriela BK. V pořadu líčí, jaké byly strategie boje a jaký étos si obhájci řeky nesou dál, ačkoliv výstavba ropovodu dostala bohužel přednost. » Více


Nedej se!Cyklodoprava

Každé kolo má dvě duše

4. 3. 2018

Charitativní projekt Kola pro Afriku funguje v České republice od roku 2012. Jeho posláním je umožnit africkým dětem cestu ke vzdělání. Je založen na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí. Zajímavým paradoxem je, že se na něm podílejí také lidé z okraje společnosti (vězni, bezdomovci), kteří tak dostávají „druhou šanci“, a projekt samotný tím získává, kromě humanitárního rozměru, také rozměr ekologický v podobě tzv. ekologie duše. To vše odkrývá dokument na pozadí cesty konkrétního kola darovaného českou holčičkou její gambijské vrstevnici. » Více


Občanské novinyPalmový olej

Bič na palmový olej

18. 2. 2018

1. února se konal Mezinárodní den bez palmového oleje, který u nás pořádá Koalice proti palmovému oleji a do kterého se zapojují státy z celého světa. Tito ochránci přírody, kteří upozorňují na tropické ekosystémy, mají radost. Začátkem letošního roku se ve Štrasburku rozhodlo, že od roku 2021 bude mít každá členská země Evropské unie omezení pro biopaliva, do kterých se přidává palmový olej. Jde zatím o návrh schválený europoslanci, nyní se o něm bude jednat s členskými státy. Boj tedy nekončí. A pokud bude úspěšný v Evropě, je stále třeba tlačit na zbytek světa. » Více


Nedej se!Palmový olej

Oko tygra

7. 1. 2018

Chová se orangutaní máma tak, aby svým chováním v budoucnu poškodila svoje dítě? Ne. Zdá se ale, že lidé takový vzorec chování nechápou a každá generace předává svým potomkům planetu v horším stavu, než ji získala. Česko-indonéský projekt „Prales dětem“ přináší pojem ochrany přírody do míst, kde jsou to nyní pouze slova bez významu. » Více


Nedej se!Zemědělství

Oligarcha a zlatá klec

17. 12. 2017

Rovinatá zemědělská krajina střední Ukrajiny se v posledních letech proměňuje: rychlým tempem zde vyrůstají desítky velkokapacitních slepičích farem pro miliony kuřat, výrobny masokostní moučky, líhně i masokombináty. Všechny součásti výroby a zpracování kuřecího masa patří agroholdingu MHP (Mironivsky Hliboproduct) ukrajinského oligarchy Jurije Kosjuka, jednoho z nejbohatších lidí v zemi. » Číst více


Nedej se!Co se daří

Jak se dotknout nebe

9. 4. 2017

Přesně před dvaceti lety podnikli umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein první expedici do odlehlých oblastí Papui-Nové Guineje. Podařilo se jim navázat kontakt s příslušníky domorodých kmenů, kteří v nepřístupném pralese žili stranou bělošských výprav. Objevili svět přírodních lidí zakonzervovaný v hluboké minulosti, svět obydlený duchy a nadpřirozenými bytostmi, jehož organickou součástí byla magie či dokonce rituální kanibalismus. » Číst více


Nedej se!Lesní hospodařeníCo se daří

Zápas o mongolský les

15. 1. 2017

Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je ubývání a devastace lesů. Hlavními příčinami jsou globální změna klimatu a požáry. Méně známou skutečností je fakt, že velkým problémem je zejména pastevectví a divoká těžba lesa v severních oblastech Mongolska. » Číst více


Občanské noviny

Zachraň želvu i ty

4. 12. 2016

Někdo chytá pytláky se slonovinou, někdo chrání mořské želvy, někdo učí angličtinu v Mexiku. Když skupina nevládních projektů sdílí zkušenosti, entuziasmus a know-how, práce se daří. » Číst více


Nedej se!Ochrana zvířat

Hadí muž

9. 10. 2016

Se špičkovým odborníkem na plazy Janem Dohnalem se tentokrát dostaneme až do Íránu za zmijí Latifovou. Tento had žije v údolí Lar vzdáleném dvě hodiny jízdy od Teheránu. Ohrožují ji dvě věci: pastevečtí nomádi a víkendoví teheránští rekreanti. Nomádi vhánějí každé jaro do malebného vysokohorského údolí desetitisíce ovcí, které výrazně proměňují krajinu. Zvoní hrana kriticky ohrožené zmiji Latifově, nebo se mu podaří vytvořit podmínky pro její záchranu? » Více


Nedej se!Ochrana zvířat

Temná buš

19. 6. 2016

Antilopa Derbyho je největší antilopou na světě a v Senegalu patří mezi kriticky ohrožené druhy. Její přežití se více než patnáct let snaží zajistit také tým lidí z České republiky. Proč snahy o ochranu exotické fauny často vycházejí od obyvatel západu než ze strany lidí, kteří s ohroženými druhy sdílejí životní prostor? » Číst více


Občanské noviny

Brigáda na střeše světa

22. 5. 2016

Obecně prospěšná společnost Potala si své jméno vzala od známého paláce Dalajlamů ve Lhase. Její činnost se ale nezaměřuje pouze na Tibet, ale na celý Himalájský region. V České republice pak formou výstav, koncertů, filmového festivalu a dalších akcí šíří poznání o tomto regionu a seznamuje nás s jeho přínosem pro celý svět. » Více


Občanské novinyOchrana zvířatPalmový olej

Orangutan na palmovém oleji

24. 1. 2016

V posledních měsících dolehla problematičnost získávání palmového oleje i k těm nejzatvrzelejším z nás. Rozsáhlé požáry v Indonésii, způsobené devastací deštných pralesů na úkor plantáží palmy olejné, učinily Indonésii takřka neobyvatelnou nejen pro živočichy jako tomu bylo doposud, ale už i pro samotné Indonésany. My vám představíme dva české biology, Stanislava Lhotu a Michala Gálika, kteří problém české veřejnosti před několika lety zprostředkovali mezi prvními – a stali se tak pionýry dnes již celého hnutí těch, kteří se snaží katastrofu zastavit. » Více


Nedej se!Ochrana zvířatCo se daří

Cama v Africe

20. 12. 2015

Cama je dvouletá fenka belgického ovčáka, která byla svou cvičitelkou Hanou Böhme vytrénována k hledání slonoviny a jiných komodit souvisejících s černým trhem se zvířaty. Nyní obě působí v africkém Kongu, kde ve spolupráci s organizací Save Elephants šlapou na paty místním pytlákům a pašerákům. Jaký životní obrat člověk a pes zažijí, když náhle vymění kynologické cvičiště v Novém Boru za tropické Kongo? Jak si oba zvykají na zcela jiné standardy života i práce a proč se Hanka rozhodla zasvětit svůj život a život svého psa pomoci slonům v zemi daleko od domova? » Více


Občanské novinyOchrana zvířat

Prales dětem

15. 11. 2015

Green life je první česko-indonéská soukromá rezervace v Indonésii na Sumatře. Tvoří nárazníkové pásmo mezi národním parkem Gunung Leuser a lidskou civilizací, která jej přímo ohrožuje. V rezervaci nachází nový domov i ohrožené druhy zvířat, které tu pomáhají chránit dobrovolníci převážně z České a Slovenské republiky. » Více


Nedej se!Lesní hospodaření

Ukrajinský rozcestník

15. 11. 2015

Ukrajinské Karpaty, stovky kilometrů hor, lesů, pralesů, polonin a horských údolí s potoky, stovky hektarů neporušené přírody, několik desítek rezervací. V posledních letech, kdy Ukrajina prožívá ekonomickou i politickou krizi, se v horách, které vždy tvořily nejzaostalejší a nejchudší část země, rozmohla plošná těžba dřeva, která způsobuje úplnou likvidaci velkých porostů. » Číst více


Nedej se!Ochrana zvířat

Lahodná chuť ohroženého druhu

4. 10. 2015

Pražská zoologická zahrada se dlouhodobě věnuje ochraně goril a dalších živočichů v Kamerunu, a proto v rámci ochranného programu zadala vědcům výzkum v oblasti biosférické rezervace Dja, který měl objasnit vztah místních lidí k jednotlivým druhům. Oblast je totiž chudá na bílkoviny a většina divokých zvířat je pod tlakem kvůli legálnímu i ilegálnímu lovu pro maso. Výzkum, který vedl zoolog Daniel Frynta z Přírodovědecké fakulty UK, byl zaměřen na dvě etnika žijící v oblasti rezervace – zemědělce Bantu a pygmejské lovce-sběrače Baka. » Číst více