Křivoklátsko národním parkem

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je jedním z nejcennějších přírodních území u nás. Ne náhodou už v roce 1977 bylo Křivoklátsko zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. O rok později pak bylo byla vyhlášena CHKO Křivoklátsko. Prakticky od té doby odborníci požadují, aby se jeho nejcennější části staly národním parkem. Zejména pak od devadesátých let. V roce 2009 byly zveřejněny plánované hranice parku, které by měly zahrnovat zalesněná území a vyhýbat se lidským sídlům a které parku vymezují rozlohu 10 225 ha. Tato rozloha představuje zhruba šestinu nynější CHKO.

Příznivci přísnější ochrany dané statusem národního parku především z řad ekologických organizací a ochranou přírody se zabývajících odborníků argumentují jedinečností krajiny, na kterou je vázána řada rostlinných a živočišných druhů. Existence národního parku by také pomohla zabránit tomu, aby byly realizovány některé sporné stavební protipovodňové projekty, které by nezvratně narušily přirozenou podobu řeky Berounky a jejího okolí.

Návrh zonace NP Křivoklátsko Proti záměru vyhlásit Křivoklátsko národním parkem jsou některé obce, kterých by se hranice parku dotýkala, a zejména myslivci a lesníci, jimž by tento krok zasáhl do jejich činností, neboť by na státních pozemcích přešla pod správu národního parku. Politická vůle k vytvoření NP na státní i krajské úrovni v průběhu času kolísá s proměňujícími se reprezentacemi. Argumentem proti je především to, že současná ochrana v rámci CHKO je dostačující.


Nedej se!Co se daří

Hvozdy netknuté a věčné

1. 7. 2018

Dokument o krásách Křivoklátska, které od dob Karla IV. prošlo dramatickým vývojem. Jeho krásu opěvovali umělci, ale několikrát téměř zničili politici: ať už se jednalo o komunistický plán zatopení údolí Berounky za minulého režimu nebo současné dohady o vyhlášení tohoto území za národní park ČR. Z často vyhrocených diskusí mezi zastánci a odpůrci už vymizela podstata problému… » Číst více


ČT24

Splavnění Berounky zničí krajinu a zhorší následky povodní, píší vládě starostové

21. 5. 2018

Města a pražské městské části u dolního toku Berounky žádají vládu o vyjmutí řeky z vodních cest určených pro splavnění. Úpravy Berounky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady povodní a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto. Jezy nebo zdymadla, s nimiž počítá generel splavnění, by také měly negativní vliv na říční živočichy. Starostové to uvedli v otevřeném dopise vládě. » Více


ČT24

Kraj je proti poldru na Křivoklátsku. Alternativou je revitalizace přítoků Berounky

10. 5. 2016

Středočeský kraj hledá alternativní způsoby protipovodňové ochrany obcí u Berounky. Povodí Vltavy totiž nedávno nechalo zpracovat studii na suchou nádrž – její praktické uskutečnění zatím ale není v plánu. Proti projektu jsou starostové z horního toku Berounky. Toto vodní dílo by sice ochránilo tři a půl tisíce lidí na dolním toku, ale z několikakilometrového úseku řeky na Křivoklátsku známého z knih Oty Pavla by se museli vystěhovat všichni lidé. Jednou z alternativních možností zvažovaných hejtmanstvím jsou například revitalizační opatření na přítocích řeky. » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Křivoklátsko: utopený národní park?

17. 4. 2016

Biosférická rezervace Křivoklátsko. Řadu let se tady připravuje vyhlášení národního parku. Tato vize ale může rychle padnout pod stůl: v únoru 2016 Povodí Vltavy s. p. představilo projekt retenční nádrže, která by měla chránit obce na Dolní Berounce před povodněmi. Ve hře jsou čtyři lokality, kde by mohla vzniknout průtočná hráz. Všechny lokality jsou v jádrovém území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V případě povodní by se průtočná hráz uzavřela a voda by pak zaplavila celé údolí Berounky, kraje Oty Pavla. » Více


ČT24

Na Křivoklátsku nechtějí hráz na Berounce. Povodí slibuje ochranu před záplavami

16. 4. 2016

Asi 200 lidí v Roztokách u Křivoklátu protestovalo proti stavbě vodní nádrže na Berounce. Právě zde zamýšlí Povodí Vltavy postavit přehradu, která by měla výrazně pomoci během povodní. Odpůrci projektu ale argumentují hodnotou zdejší unikátní přírody, kterou by až 40 metrů vysoká hráz narušila. » Více


Nedej se plus

Křivoklátsko - čekání na Godota

4. 10. 2015

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je jedním z nejcennějších přírodních území u nás. Ne náhodou už v roce 1977 bylo Křivoklátsko zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Prakticky od té doby odborníci požadují, aby se jeho nejcennější části staly národním parkem. » Číst více


ČT24

Křivoklátsko: Pomůže ministerstvo propagovat vyhlášení Národního parku?

26. 8. 2015

Středočeský kraj chce, aby ministerstvo životního prostředí pomohlo propagovat plánované vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Podle hejtmana Miloše Petery (ČSSD) je třeba osvěta. O vzniku národního parku se mluví roky, podpora ale spíš klesá. Kraj i ministerstvo jsou pro - zároveň ale tvrdí, že nepůjdou proti názoru obcí. » Více


ČT24

Přece jen národní park? Kraj jedná o budoucnosti křivoklátských hvozdů

19. 2. 2015

Středočeský kraj se vrátil k myšlence prohlásit chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko za národní park. Návrh, na kterém pracuje ministerstvo životního prostředí, přitom před dvěma lety odmítl. Dnes o nové ochraně pro vzácné listnaté lesy i hnízdiště čápa černého jedná se zástupci obcí, kterých by se vznik parku dotkl; starostové jsou totiž převážně proti. » Více


Nedej se plus

Křivoklátsko – národní park?

4. 5. 2014

O vyhlášení Národního parku Křivoklátsko se hovoří už čtvrt století, před šesti lety zahájilo Ministerstvo životního prostředí rozsáhlou diskusi s okolními obcemi, lesáky i myslivci. Národní park by tvořily především hluboké křivoklátské lesy a jen jediná obec – Karlova ves by byla uvnitř zvažovaného parku. Park by neměl být velký, vyhlášení se plánuje na pouhé jedné sedmině současné Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Před třemi lety, kdy všechny obce souhlasily s vyhlášením, přípravy zpomalily a zdálo se, že obce pomalu ztrácejí trpělivost i vůli tento záměr podpořit. Jaká je situace dnes, po nástupu nové politické reprezentace? » Více


ČT24

Proti NP Křivoklátsko se vyjádřili i středočeští radní

14. 5. 2013

Středočeští radní odmítli vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Nejnovějším usnesením, které přijali, tak podpořili nedávno prezentovaný názor hejtmana Josefa Řiháka a jeho náměstka Marka Semeráda i předchozí stanovisko krajských úředníků. Proti parku se vyslovilo devět radních, jeden nebyl přítomen a jeden se zdržel hlasování, sdělil Řihák. » Více


ČT24

Proti NP Křivoklátsko se postavil i středočeský hejtman

15. 4. 2013

Středočeský hejtman Josef Řihák a jeho náměstek pro životní prostředí Marek Semerád (ČSSD) jsou proti vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, které připravuje ministerstvo životního prostředí. Současný stupeň ochrany přírody je podle nich dostačující. Ministerstvo vznik parku obhajuje, podle něj zajistí ochranu přírody, zatraktivní region a zvýší zájem turistů. » Více


ČT24

Státní lesy podle Bendla špatně pečují o Křivoklátsko

12. 3. 2013

Státní lesy si vysloužily kritiku od ministra zemědělství Petra Bendla. Podle něj se špatně starají o Křivoklátsko. Práci podniku proto ministr nechá zkontrolovat, prověří ji samy Lesy České republiky. Kritika se přitom dotýká i tamních myslivců. Podle jejich slov souvisí s plány na vyhlášení národního parku. » Více


ČT24

Odpůrci NP Křivoklátsko předali petici poslancům

13. 7. 2012

Spor o zřízení Národního parku Křivoklátsko se přesouvá do Poslanecké sněmovny. Odpůrci záměru předali poslancům petici, pod níž shromáždili pod ní téměř 14 tisíc podpisů z celé České republiky. Podle iniciátora petice Karla Breníka je současná ochrana křivoklátské přírody dostatečná, signatáři petice se obávají nepřiměřeně drahého provozu parku, nelíbí se jim ani plánované změny režimu pro turisty a myslivce. Změnu statutu Křivoklátska z chráněné krajinné oblati na pátý národní park republiky už schválilo ministerstvo životního prostředí. » Více


ČT24

Křivoklátsko národním parkem? Myslivci odporují

4. 2. 2012

Jedenáct tisíc lidí podepsalo do dnešního dne petici, která protestuje proti záměru ministerstva životního prostředí (MŽP) vyhlásit stávající chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko národním parkem. Myšlenku kritizují zejména lesníci a myslivci, kteří by v oblasti pro příště nemohli hospodařit podle svého a do bezzásahových zón by nesměli vstoupit vůbec. Upozorňují také na to, že stávající krajinnou podobu dostala lokalita nikoli samovolně, ale mnohaletou lesnickou péčí. » Více


ČT24

Na NP Křivoklátsko musejí být peníze a místní s ním musejí souhlasit, tvrdí Drobil

26. 7. 2010

Ministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS) podmiňuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko dostatkem financí v rozpočtu MŽP a souhlasem místních lidí. Drobil, který se tak dnes vyjádřil v rozhovoru pro Radiožurnál, si v nejbližších týdnech prý nechá vypracovat ekonomickou analýzu, která ukáže, zda má jeho úřad na projekt peníze. Pokud finance nebudou problém, bude Drobil trvat ještě na souhlasu obyvatel obcí, kterých by se vytvoření nového národního parku týkalo. » Více


Jinde na webu ČT

Přidej se: Národní parky

7. 4. 2010

V počtu národních parků a jejich rozlohou je Česká republika na samotném chvostu Evropy. Národní parky vyjadřují kulturnost každé země a vztah obyvatel k jejich krajině, k přírodě i jejich budoucnosti. V tomto směru jsme nekulturní barbaři, ale mohli bychom to alespoň částečně napravit. V nejbližší době se chystá vyhlášení NP Křivoklátsko a rozjíždí se diskuze o založení národního parku Jeseníky. Podobný potenciál mají i Beskydy. » Více


Jinde na webu ČT

Přidej se: Křivoklát

7. 10. 2009

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Křivoklátsko patří mezi unikátní území střední Evropy. Ministerstvo životního prostředí navrhuje zvýšit stupeň ochrany tohoto území a vyhlásit národní park. Co můžeme očekávat od této změny? » Více


ČT24

Křivoklátsko – kraj spisovatele Oty Pavla

29. 7. 2009

Od roku 1978 je Křivoklátsko, někdy označované jako Královský hvozd, chráněnou krajinnou oblastí. Už ve středověku se tu totiž proháněli čeští panovníci na koních a bavili se lovem. Dnes jsou tyto lesní porosty jedinečné v celé střední Evropě. Kvůli téměř nedotčeným lesům, vzácným rostlinám a živočichům i překrásnému údolí řeky Berounky chce ministerstvo životního prostředí toto území vyhlásit národním parkem. » Více


ČT24

Křivoklátsko se zřejmě dočká puncu národního parku

18. 2. 2009

Ministerstvo životního prostředí chce vyhlásit nový Národní park na Křivoklátsku. Podle něj si jej tamní příroda zaslouží svou výjimečností v rámci střední Evropy a taky tím, jak je zachovalá. Kraj spisovatele Oty Pavla s hlubokým údolím řeky Berounky a listnatými lesy v jejím okolí by se tak dočkal mimo uznání milovníků přírody i uznání státní, a stal by se tak pátým českým národním parkem. » Více