Sociální problematika


Nedej se!

S mediky na ulici

16. 5. 2021

Už více než čtyři roky působí v Praze projekt Medici na ulici, který založili studenti lékařské fakulty. Přímo v terénu poskytují základní ošetření lidem bez domova. Fyzicky i psychicky náročnou práci vykonávají bez nároku na honorář. Shodují se, že je obohacuje i připravuje na budoucí povolání. » Více


Občanské novinyPotraviny

Dej a bude ti dáno

23. 2. 2020

V Ústí nad Labem už více než rok občanský aktivista Karel Karika každý týden v neděli vaří jídlo pro chudé a lidi bez domova. Po několika měsících se ke Karlovi přidali další dobrovolníci a začali říkat Zdarmáci. » Více


Občanské novinyKontroverzní výstavba

Živá komunita Bedřiška

5. 5. 2019

Bedřiška je původně hornická kolonie sestavená z unikátních finských domků. Ostravský městský obvod Mariánské hory a Hulváky však v devadesátých letech mezi starousedlíky nastěhoval ty nejproblémovější rodiny z jiných částí obvodu. Zvýšila se kriminalita, eskalovaly se konflikty, situace vyústila ve žhářský útok, po kterém se sousedé semkli a začali společně směřovat k bezpečnějšímu a příjemnějšímu soužití. Nyní fungující komunita místních obyvatel má však nový problém, hrozí jim vystěhování a domům zbourání. » Více


Občanské noviny

Bydlení je právo

10. 2. 2019

Otázka dostupného a stabilního bydlení patří k těm nejskloňovanějším a nejpalčivějším problémům doby. Týká se potenciálně každého z nás, ale nejvíce těch, kteří se nacházejí v bytové nouzi. Současně je častým tématem občanské a politické diskuze a zabývají se jí nespočet sociálních organizací, od vládní Agentury pro sociální začleňování přes Platformu pro sociální bydlení až po nespočet neziskových a občanských organizací a iniciativ. » Více


Nedej se!Co se daří

Strom života

11. 6. 2017

Poslední chvíle v lidském životě bývají smutné. Alespoň tak to bezpochyby vnímá většina lidí. Ale možná tomu tak nemusí být. Možná se dá v posledních okamžicích prožít, poznat, okusit něco výjimečného. Něco, o čem člověk tajně snil. Možná se člověk může vypravit někam, kam by to jen málokdo předpokládal. Třeba do lesa, na kopec, na louku, do nebe. » Číst více


Občanské noviny

Akce KRISA

12. 3. 2017

Podstatou kritické sociální práce je snaha povzbudit lidi bez domova k aktivní spolupráci a participaci na chodu organizací a kolektivů, o jejichž podobě sami spolurozhodují. Iniciativy KRISA (Kritická sociální akce) a Jako doma prosazují progresivní přístup k sociální práci, s nímž se jejich zakladatelé seznámili při studiu v zahraničí. » Číst více


Občanské noviny

Pomáhají komunitě

26. 2. 2017

Vydali jsme se do opuštěných míst bývalých Sudet, kde na hranicích Plzeňského a Karlovarského kraje působí od roku 2001 nezisková organizace Český západ, jenž pomáhá lidem v sociálně vyloučených převážně Romských lokalitách. » Číst více


Občanské noviny

Bydlet je normální

29. 1. 2017

Bydlení lidí v sociální nouzi bylo v České republice dlouhou dobu na okraji zájmu politiků i veřejnosti. To se ale v posledních letech významně mění. Zásluhu na tom má Platforma pro sociální bydlení, ve které se spojilo více než 70 organizací a jednotlivců, a společně prosazují přijetí zákona o sociálním bydlení. » Číst více


Občanské noviny

Plno prázdných domů

18. 12. 2016

Slepé zvonky, zámek na dveřích, špinavá a prasklá okna, ukradené cenné kovy, zabedněné dveře, zarostlé a ucpané okapy, narušená fasáda, grafity, ruiny. Iniciativa Prázdné domy takovýchto chátrajících objektů jenom v Praze zmapovala přes 1400, přesto se stále zastavují další plochy a půda ubývá. » Číst více


Občanské noviny

Zahrada starších

18. 9. 2016

Ondřej Jahoda v loňském roce vyhrál se svým projektem Grand Garden soutěž Social Impact Award. Jedná se o terapeutické zahrady pro seniory, které jsou fyzickým i duševním přínosem pro ty, kteří se na nich podílí vlastní prací a jsou tak součástí přírodního cyklu. Dnes cítíme více než dříve potřebu být fyzicky součástí rozmanitosti přírody, v souladu s přírodními rytmy. Zahradní terapie seniorům může přinést více pohybu a hybnosti, zdravou únavu, povzbuzení smyslů, koncentrace, paměti a naplnění potřeby tvořit. » Více


Nedej se!

Ženy bez ochrany

13. 3. 2016

Život na ulici představuje pro ženy jiná rizika než pro muže. Z čeho mají ženy na ulici strach? Jak se vyrovnávají s prožitým násilím, jaké zkušenosti je spojují? » Číst více


Nedej se!

Czech team

14. 2. 2016

Toto označení měli a stále mají čeští dobrovolníci, kteří pomáhali na hranicích uprchlíkům. Zprostředkovávají tak situaci, kterou zažili z první ruky, příběhy, které viděli na vlastní oči – jet se přesvědčit přímo na místo je nejlepší cestou, jak se vyhnout šíření četných poplašných zpráv a hoaxů. Existují ovšem i jiné „Czech teamy“, ty, které na hranice nejezdí, zato se schází na náměstích. » Více


Nedej se!

Smrt v životě nechceme

7. 2. 2016

Česká republika je světovou anomálií ve vytěsňování smrti z našich životů. V Evropě vedeme v počtu pohřbů bez obřadu. Urny po kremaci zůstávají v policích pohřebních služeb nevyzvednuté i několik let… » Číst více


Nedej se!

Jak se peče exekuce?

10. 5. 2015

Film se zaměřuje se na obě strany, na poskytovatele úvěrů – lichváře – exekutory a také na ty, kteří jsou jimi nejvíce ohroženi – na staré lidi, kteří své pohledávky splácejí z už tak malých důchodů. Lidé v důchodovém věku nemohou většinou již pracovat a zvyšovat své standardy, splátky tak tvoří nedílnou část důchodu a díky zdražování jim zbývá méně a méně na základní potřeby. Zároveň je pro ně splácení věcí doživotní a nakonec jejich dluhy ještě dědí jejich děti. » Více