Legislativa


Nedej se plusOdpady

Lumpárna Čáslav

14. 2. 2021

Těsně před Vánoci schválili poslanci vládní novelu zákona o odpadech a to i přesto, že senátoři jim zákon vrátili k přepracování. Podle senátorů je z mnoha důvodů zákon špatný. Nejen proto, že způsob nakládání s odpady nás vrací do minulého století, což se následně projeví na zdraví a životním prostředí. Zákon je podle senátorů také chaotický a dokonce protiústavní. Zůstal v něm mimo jiné kontroverzní pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka, který pardonuje obcházení zákona a neodvádění poplatků obcím a státu za uložený odpad v řádu miliard a to dokonce několik let zpětně. Městu Čáslav a několika dalším městům a obcím to nyní znemožní domoci se zaplacení daně za uložený odpad na skládku v jejich katastru, kterou jim provozovatel skládky měl odvést, leč neodvedl. Právě tento paragraf poslanců Staňka a Zahradníka označila senátorka Seitlová jako lumpárnu Čáslav, která nesmí projít. Někteří senátoři teď kvůli tomu hodlají zákon napadnout u Ústavního soudu. » Více


Nedej se!Zemědělství

Rybníky v nouzi

7. 2. 2021

Většina rybníků se po sametové revoluci dostala do rukou soukromých firem, které v rámci nejvyšší efektivity rybníky přesazují rybami. Navíc rybáři hrnou do rybníků tuny hnoje a tím cíleně kontaminují vodu, aby hnůj podpořil tvorbu zooplanktonu. Podle zákona o vodách se jedná o vnášení cizorodých látek do povrchových vod, pro které je třeba mít výjimku od vodoprávního úřadu příslušného kraje. Ty ale úřady běžně udělují. Protože ale tolika rybám přirozená strava nemůže stačit, rybáři krmí kapry obilím. Jedná se o tisíce tun: sto kilo kaprů sežere stejně obilí, jako metrákové prase. A kam putují jejich exkrementy? » Číst více


Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžbaZnečištění ovzduší

Život v prachu

13. 12. 2020

Ostravský obvod Radvanice a Bartovice patří mezi místa s nejznečištěnějším ovzduším u nás. Jak mu (ne)pohly programy zlepšování kvality ovzduší? Jak se vůbec stát ke znečišťování ovzduší staví a co děla pro to, aby ochránil zdraví svých občanů? » Více


Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžba

Konec uhlí v Česku?

29. 11. 2020

Jako reakci na studentské protesty za klima na jaře 2019 slíbil ministr životního prostředí vznik uhelné komise, která by po vzoru Německa jednala o konci těžby a spalování uhlí v Česku. Se zpožděním uhelná komise nakonec vznikla v srpnu 2019. Její vznik provázely spory o to, kdo má být jejím členem. Nakonec v uhelné komisi zasedli převážně s vládou spojení politici, či členové uhelného průmyslu a dvě místa obsadily ekologické organizace. Nedostalo se ovšem například na klimatology, ociology, či lékaře, kteří byli členy komise v Německu. » Číst více


Nedej se plusLesní hospodaření

Konec doby lesové?

15. 3. 2020

Přemnožená spárkatá zvěř ničí v České republice až 70 %, někdy si téměř 100 % nových výsadeb listnáčů a jedlí. V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu novely zákona o myslivosti, která by měla z velké části eliminovat průlomovou novelu lesního zákona č. 314/2019 Sb., kterou Poslanecká sněmovna přijala na podzim roku 2019. » Číst více


Nedej se plusStavební zákon

Developeři sobě

23. 2. 2020

Nový stavební zákon, který sepsaly advokátní kanceláře najaté Hospodářskou komorou, dál budí kontroverze. Původně měl být návrh zákona schválený vládou v polovině ledna, jenže v průběhu připomínkového řízení vyšlo najevo, že s navrženým zákonem nesouhlasí například soudy, ministerstva, obce či památkáři, kteří dohromady zaslali více než osm tisíc připomínek. Vláda proto schválení kontroverzního zákona prozatím odložila o dva měsíce. Stažení zákona ale odmítá. Připomínky přitom odhalily řadu dalších problémů. » Více


Nedej se plusKlimatická změna

Vykácet všechno?

9. 2. 2020

Současné znění drážní novely odhlasované v půli prosince vzbudilo nejen odpor Senátu, který byl ve výsledku přehlasován, ale i oprávněné pochyby nad reálnou snahou vlády chránit českou přírodu a krajinu. Jak je možné, že i přes četné sliby vlády o zodpovědné a ohleduplné politice k životnímu prostředí nakonec procházejí zákony, které zohledňují především zájmy administrativní a správní? A to bez ohledu na své následky. » Více


Nedej se plusStavební zákon

Privatizace práva

5. 1. 2020

Vláda Andreje Babiše připravuje nový stavební zákon, kterým chce zrychlit stavební řízení. Jenže způsob, jakým zákon vzniká, vyvolal podezření, že je ušitý na míru stavebních firem bez ohledu na veřejné zájmy. Způsob vzniku zákona kritizuje například Nejvyšší správní soud, památkáři, zástupci UNESCO, architekti, ekologické organizace a také skupina sto jedna akademiků zejména z právnických a přírodovědeckých fakult. » Více


Nedej se plusLesní hospodaření

Komu jde o naše lesy?

8. 9. 2019

Poslanecká sněmovna bude na své nejbližší schůzi schvalovat vládní novelu lesního zákona, kterou připravilo ministerstvo zemědělství a která měla být reakcí na kůrovcovou kalamitu a klimatické změny, které zasáhly české lesy. Jenže podle vědců, lesníků, hospodářů v lesích a ekologických organizací ve vládní novele ta nejdůležitější opatření chybí. » Číst více


Nedej se plusKontroverzní výstavbaLidská právaStavební zákon

Právo jenom za peníze

20. 1. 2019

V loňském roce, ještě za vlády Bohuslava Sobotky a minulého složení parlamentu došlo k velkým změnám zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Byl změněn stavební zákon, zákon na ochranu přírody a krajiny a s nimi související správní řád. Ve všech případech změn se jednalo o vyloučení veřejnosti z rozhodovacích procesů. Po volbách se poměry v parlamentu změnily. Bude schopna současná poslanecká sněmovna zajistit nápravu? Jakým návrhům vlády, jednotlivých ministerstev a průmyslových svazů budou muset obhájci životního prostředí čelit? » Více


Nedej se plus

Budeme mít liniový zákon?

4. 3. 2018

Liniový zákon by měl posloužit k tomu, aby stát převzal z rukou krajských územních plánů zpět do svých rukou výstavbu významné národní a nadnárodní dopravní infrastruktury. 31.1.2018, tedy na konci ledna letošního roku je návrh tohoto zákona předkládán do vlády. Bohužel má tyto charakteristiky. Přebírá sice výstavbu významné infrastruktury, ale za tímto účelem bude tímto zákonem zřízen, vytvořen nový úřad, nadřízený všem ministerstvům i zákonům země. » Číst více


Nedej se plusStavební zákon

Quo vadis Česko?

15. 10. 2017

Dospěje česká stavební legislativa k bodu, kdy občané proti kontroverzním projektům už vůbec nic nezmohou? Prozatím se tento okamžik nezadržitelně blíží. Už tady máme nový stavební zákon. Podle něj, pokud nabyde platnosti, nemají ani přímí sousedé stavby žádný nárok protestovat. To mohou pouze tehdy, když se bude na záměr provádět posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. » Číst více


Nedej se plusStavební zákon

Vymazáni paragrafy

18. 6. 2017

Správní řízení je v České republice neveřejné, a proto zákony určují, kdo se jej smí účastnit. Stavební zákon není výjimkou. Proto je stavební úřad povinen při projednávání jakékoli stavby určit okruh účastníků řízení. Když vešel v roce 1992 v platnost zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny, zajistil ve svém § 70 veřejnosti právo účastenství. » Číst více


Nedej se plusOchrana zvířat

Konec kožešinových farem?

4. 6. 2017

V České republice více než 20 let bojují ochránci zvířat za zákaz takzvaných kožešinových farem. Kampaně ochránců zvířat i přes uzavírání jednotlivých farem stále nevedly k jejich úplnému zákazu. Postupně se počet kožešinových farem snížil z 26 v roce 2000 na 19 v roce 2010 až na dnešních 9, ale k jejich zákazu to dosud nevedlo. » Číst více


Občanské novinyNárodní park Šumava

Duha nad Šumavou

14. 5. 2017

Poslanecká sněmovna v dubnu letošního roku na třetí pokus schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která stanoví nová pravidla pro národní parky. Novelu poslancům předtím vrátil Senát a vetoval prezident. Novela rozšiřuje místa ponechaná divočině a omezuje prodej státních pozemků. Jde o jeden z největších úspěchů ekologického hnutí po roce 1989 u nás a velkou zásluhu na jeho přijetí má Hnutí DUHA. Cesta k dobrému zákonu ale začala už před více než šesti lety v době, kdy to málokdo čekal. » Více


Nedej se plus

Myslivost po Česku

7. 5. 2017

Připomínkové řízení a následné vypořádání připomínek k novele zákona o myslivosti trvalo přes rok. Ptáme se, co se na odmítané předloze změnilo? Podle MZe je stále cílem novelizace zákona, snížit škody způsobené zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a pozemcích. Prostředkem k dosažení tohoto cíle by mělo být snížení početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře, konkrétně zejména prasete divokého, siky japonského a jelena evropského. » Číst více


Nedej se plusStavební zákon

Účast veřejnosti v ohrožení

26. 3. 2017

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky se ve svém programovém prohlášení zavázala, že ponechá rozsah účasti veřejnosti na rozhodování na stejné úrovni, jako tomu bylo v době jejího nástupu. Občanům mělo zůstat zachováno právo se prostřednictvím spolků účastnit povolovacích řízení u stavebních záměrů, které zasahují do životního prostředí. Spolky a ekologická sdružení měla mít možnost se i nadále k takovým záměrům vyjadřovat. » Číst více


Nedej se!Zemědělství

Myslivost panská lidová

22. 1. 2017

Na štítu statku Václava Kolerta v Suchém Dole na Broumovsku se skví letopočet 1867. Rodokmen sedlácké rodiny však sahá daleko hlouběji, až do poloviny 18. století. Václav Kolert je sedlák s kořeny. O právo hospodařit na své půdě usiloval jeho otec s matkou i v době komunismu a násilné kolektivizace. Dnes hospodář ze Suchého Dolu bojuje znovu. Na svých polích a pastvinách totiž stále není svým pánem. O úrodu se nedobrovolně dělí s kanci, jeleny, muflony a myslivci. A zákony mu v tom boji nepomáhají. Ba právě naopak… » Více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Žaluji

13. 11. 2016

Ministerstvo ŽP nedávno zveřejnilo programy zlepšování kvality ovzduší pro velká města a regiony. Dlouho očekávané dokumenty ale nadšení nevyvolaly. Obyvatelé nejvíce sužovaných oblastí spolu s neziskovými organizacemi následně zažalovali ministerstvo. Programy podle nich slibované zlepšení ovzduší totiž vůbec nezaručují. » Více


Nedej se plus

Budeme smět do lesa?

18. 9. 2016

Ministerstvo zemědělství představilo po mnoha letech sporů mezi mysliveckými svazy, obcemi, majiteli lesů, luk a polí návrh novely zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. V jejím zdůvodnění uvádí, že pohyb veřejnosti v honitbách komplikuje myslivcům hospodaření. Navrhuje proto změnit způsob vydávání zákazů vstupu do přírody a využít výjimky dané správním řádem. Významně tím omezí práva majitelů pozemků i veřejnosti a především jejich možnost se proti vydání zákazu volného pohybu v oblasti honitby předem bránit. Vágně znějící ustanovení novely zákona umožňuje vydat zákaz vstupu do volné přírody i na jakkoli dlouhou dobu. » Více


Nedej se!

Čeho je moc, toho je příliš

12. 6. 2016

Jeleni, daňci, srnčí a divoká prasata působí na lesních kulturách škody hraničící s ekologickou kalamitou, devastují zemědělcům úrodu, způsobují dopravní nehody. Například jelení zvěř v některých lokalitách překračuje přirozený stav až 15 krát, divoká prasata až 50 krát. Jak je to možné? Z české přírody téměř vymizeli predátoři, jako vlci, rysi a medvědi, kteří stavy zvěře přirozeným způsobem regulovali. Roli šelem postupně převzali lidé. Ti však ji neumí či nechtějí plnit stejně dobře. » Číst více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Ukaž kotel!

6. 6. 2016

Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu Zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje zaměstnancům odborů životního prostředí při dlouhodobém podezření ze spalování odpadů a nepovolených látek kontrolovat topeniště přímo v domácnosti. » Číst více


Nedej se plus

Decibely pro zdraví aneb kdo chrání občany před hlukem

3. 4. 2016

Jak jsme uvedli v minulých pořadech, byla novela zákona 258/2000 sb. o veřejném zdraví pro občany z celé České republiky spojené v koalici Anti hluk zklamáním. Veřejnost zasažená nadměrným hlukem z dopravy, leteckého provozu a stacionárních průmyslových provozů. » Číst více


Nedej se plus

Kdo šetří, už neušetří

13. 3. 2016

Je to velké vítězství Hnutí Duha, Komory obnovitelných zdrojů a dalších ekologických organizací, které dosáhly toho, že byl zrušen návrh Energetického regulačního úřadu, abychom platili za elektřinu hlavně podle jističe a prakticky bez ohledu na to, kolik kdo propálí. Chystá se nový návrh – buďme ve střehu! » Více


Nedej se plusOchrana zvířat

Proti srsti

24. 1. 2016

V České republice je stále povolen chov kožešinových zvířat. Na deseti farmách žije v klecích dvacet tisíc divokých zvířat: lišek, polárních lišek, norků a činčil. Život v malých klecích nevyhovuje potřebám těchto zvířat, norci a lišky nebyly nikdy člověkem domestikovány. » Číst více


Nedej se plusLidská práva

TTIP: Evropa versus USA

22. 11. 2015

TTIP, největší obchodní smlouva tohoto století se připravuje několik let. Dlouho utajovaná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy by měla pokrývat 47 % světového hrubého domácího produktu. Gigantická smlouva měla být podepsána letos, ale jednání se v Evropské komisi protahují. Evropané totiž zpozorněli a vyžadují stále detailnější informace o jednání Evropské komise. Obávají se, že dohoda bezprostředně ovlivní jejich život, jinými slovy že Spojené státy vnutí Evropské unii své měkčí ekologické, hygienické i sociální standardy. » Více


Nedej se plus

Zelená naděje

8. 11. 2015

V Česku je povoleno používat konopí pro léčebné účely, samozřejmě podle striktně daných pravidel, přesto po dvou letech není běžnou praxí nakupovat konopí v lékárnách nebo si nechat u lékaře předepisovat dávky léčebného konopí. Tisíce pacientů tak dál získávají konopí nezákonně a riskují pokutu nebo vězení. » Číst více


Nedej se plus

Decibely pro zdraví aneb o zvuku, hudbě a hluku

1. 11. 2015

Pořad je pokračováním rozboru novely zákona o veřejném zdraví a reakcí občanů na její znění. Probere se okolnost z rušení hlasité hudby, které údajně zdraví občanů neohrožuje. Dalším aspektem je hluk kolem letišť, z jehož dohledu se Ministerstvo zdravotnictví snažilo vyvléknout. Ve všech aspektech občané tvrdí, že nejvíce škodí činnost Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, která ochranu občanů před nadměrným hlukem nastavuje. Pořad hledá odpověď na otázku, co je na tom pravdy. » Více


Nedej se plus

Decibely pro zdraví

18. 10. 2015

Během letních měsíců došlo v rámci novely zákona 258/2000 o zdraví obyvatel k pokusu oslabit ochranu občanů před nadměrným zvukem. Ve sněmovně předložený pozměňovací návrh zákona umožňoval provozovatelům nadměrného zdroje hluku, aby už nemuseli dodržovat venkovní hlukové limity. Navíc hladina veřejně produkované hudby nemá nadále podléhat vůbec žádným limitům, tedy její intenzita nebude nikým kontrolována. Nesmírně důležitý zákon o ochraně veřejného zdraví se jak v parlamentu, tak senátu projednával během dovolených. Jak ochrana lidského zdraví dopadla? Existuje podezření, že vláda a mnozí politici vedou válku proti svým občanům na podporu stavebních lobby a hudebních produkcí ze zištného zájmu. » Více


Občanské novinyObnovitelné zdroje energie

Nad slunce jasnější

20. 9. 2015

Aliance pro energetickou soběstačnost je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů a profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem. Vznikla v roce 2011 s cílem šířit osvětu o přínosech obnovitelných zdrojů energie a představit moderní technologické trendy. Spolupracuje s ostatními nevládními organizacemi, které se věnují obnovitelným zdrojům i asociacemi z oboru zelené energetiky, připomínkuje Státní energetickou koncepci a připravuje konkrétní tipy pro české politiky na základě zahraničních zkušeností. » Číst více


Nedej se plusOchrana zvířat

Norování liščat

28. 6. 2015

Když v roce 2008 sněmovna po dlouhé debatě zakázala kontaktní norování při výcviku psů, mnozí to chápali jako konec norování. Ve skutečnosti se tímto způsobem loví každoročně tisíce lišek, a především malých liščat, kterým není dána ani šance noru opustit. Jiná liščata dlouhé dny trýznivě umírají v případech, kdy jim myslivci zastřelí matku mimo noru. Zabíjení se účastní i malé děti a české ministerstvo zemědělství tyto praktiky podporuje, i když zástupci dvou největších sdružení myslivců by souhlasili dokonce s hájením lišek v období rozmnožování. Uspěje petice proti norování, která směřuje do parlamentu? » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Národní plyšák Šumava

8. 12. 2013

Plyšová zvířátka místo ochrany jedinečné přírody? Proč jsou čeští i evropští odborníci na ochranu biodiverzity znepokojeni děním v Šumavském národním parku? Ředitel hovoří o budování moderního národního parku, kritici poukazují na neodbornost, manipulaci s fakty, porušování zákona a personální čistky. Exministr Chalupa tvrdí, že pro Šumavu připravil dobrý zákon, dle expertů z Právnické fakulty jde naopak o paskvil, který hrozí právní nejistotou a chaosem. » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Šumava na rozcestí

7. 4. 2013

22 let historie Národního parku Šumava je protkáno nekonečnými bezvýslednými diskusemi, změnami managementu ode zdi ke zdi, politickými zásahy a bezkoncepčností. Blýská se konečně na lepší časy, když se zákon o NPŠ dostal konečně do parlamentu? Co si o tom myslí zástupci znesvářených stran? » Více


Nedej se!KůrovecNárodní park Šumava

Další zásahy proti kůrovci

24. 6. 2012

Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský plánuje další zásahy proti kůrovci, které si „posvětil“ velmi pochybnými posudky od slovenských autorů – jeden zpracovala geoložka, druhý pojídač veverek, souzený na Slovensku za pašování orlů. Ve stejné době do Parlamentu míří nový zákon – jak Chalupův návrh hodnotí vědci, jak starostové? » Více