Legislativa


Nedej se plusKontroverzní výstavbaLidská práva

Právo jenom za peníze

20. 1. 2019

V loňském roce, ještě za vlády Bohuslava Sobotky a minulého složení parlamentu došlo k velkým změnám zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Byl změněn stavební zákon, zákon na ochranu přírody a krajiny a s nimi související správní řád. Ve všech případech změn se jednalo o vyloučení veřejnosti z rozhodovacích procesů. Po volbách se poměry v parlamentu změnily. Bude schopna současná poslanecká sněmovna zajistit nápravu? Jakým návrhům vlády, jednotlivých ministerstev a průmyslových svazů budou muset obhájci životního prostředí čelit? » Více


Nedej se plus

Budeme mít liniový zákon?

4. 3. 2018

Liniový zákon by měl posloužit k tomu, aby stát převzal z rukou krajských územních plánů zpět do svých rukou výstavbu významné národní a nadnárodní dopravní infrastruktury. 31.1.2018, tedy na konci ledna letošního roku je návrh tohoto zákona předkládán do vlády. Bohužel má tyto charakteristiky. Přebírá sice výstavbu významné infrastruktury, ale za tímto účelem bude tímto zákonem zřízen, vytvořen nový úřad, nadřízený všem ministerstvům i zákonům země. » Číst více


Nedej se plus

Quo vadis Česko?

15. 10. 2017

Dospěje česká stavební legislativa k bodu, kdy občané proti kontroverzním projektům už vůbec nic nezmohou? Prozatím se tento okamžik nezadržitelně blíží. Už tady máme nový stavební zákon. Podle něj, pokud nabyde platnosti, nemají ani přímí sousedé stavby žádný nárok protestovat. To mohou pouze tehdy, když se bude na záměr provádět posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. » Číst více


Nedej se plus

Vymazáni paragrafy

18. 6. 2017

Správní řízení je v České republice neveřejné, a proto zákony určují, kdo se jej smí účastnit. Stavební zákon není výjimkou. Proto je stavební úřad povinen při projednávání jakékoli stavby určit okruh účastníků řízení. Když vešel v roce 1992 v platnost zákon 114/92 o ochraně přírody a krajiny, zajistil ve svém § 70 veřejnosti právo účastenství. » Číst více


Nedej se plusOchrana zvířat

Konec kožešinových farem?

4. 6. 2017

V České republice více než 20 let bojují ochránci zvířat za zákaz takzvaných kožešinových farem. Kampaně ochránců zvířat i přes uzavírání jednotlivých farem stále nevedly k jejich úplnému zákazu. Postupně se počet kožešinových farem snížil z 26 v roce 2000 na 19 v roce 2010 až na dnešních 9, ale k jejich zákazu to dosud nevedlo. » Číst více


Občanské novinyNárodní park Šumava

Duha nad Šumavou

14. 5. 2017

Poslanecká sněmovna v dubnu letošního roku na třetí pokus schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která stanoví nová pravidla pro národní parky. Novelu poslancům předtím vrátil Senát a vetoval prezident. Novela rozšiřuje místa ponechaná divočině a omezuje prodej státních pozemků. Jde o jeden z největších úspěchů ekologického hnutí po roce 1989 u nás a velkou zásluhu na jeho přijetí má Hnutí DUHA. Cesta k dobrému zákonu ale začala už před více než šesti lety v době, kdy to málokdo čekal. » Více


Nedej se plus

Myslivost po Česku

7. 5. 2017

Připomínkové řízení a následné vypořádání připomínek k novele zákona o myslivosti trvalo přes rok. Ptáme se, co se na odmítané předloze změnilo? Podle MZe je stále cílem novelizace zákona, snížit škody způsobené zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a pozemcích. Prostředkem k dosažení tohoto cíle by mělo být snížení početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře, konkrétně zejména prasete divokého, siky japonského a jelena evropského. » Číst více


Nedej se plus

Účast veřejnosti v ohrožení

26. 3. 2017

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky se ve svém programovém prohlášení zavázala, že ponechá rozsah účasti veřejnosti na rozhodování na stejné úrovni, jako tomu bylo v době jejího nástupu. Občanům mělo zůstat zachováno právo se prostřednictvím spolků účastnit povolovacích řízení u stavebních záměrů, které zasahují do životního prostředí. Spolky a ekologická sdružení měla mít možnost se i nadále k takovým záměrům vyjadřovat. » Číst více


Nedej se!Zemědělství

Myslivost panská lidová

22. 1. 2017

Na štítu statku Václava Kolerta v Suchém Dole na Broumovsku se skví letopočet 1867. Rodokmen sedlácké rodiny však sahá daleko hlouběji, až do poloviny 18. století. Václav Kolert je sedlák s kořeny. O právo hospodařit na své půdě usiloval jeho otec s matkou i v době komunismu a násilné kolektivizace. Dnes hospodář ze Suchého Dolu bojuje znovu. Na svých polích a pastvinách totiž stále není svým pánem. O úrodu se nedobrovolně dělí s kanci, jeleny, muflony a myslivci. A zákony mu v tom boji nepomáhají. Ba právě naopak… » Více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Žaluji

13. 11. 2016

Ministerstvo ŽP nedávno zveřejnilo programy zlepšování kvality ovzduší pro velká města a regiony. Dlouho očekávané dokumenty ale nadšení nevyvolaly. Obyvatelé nejvíce sužovaných oblastí spolu s neziskovými organizacemi následně zažalovali ministerstvo. Programy podle nich slibované zlepšení ovzduší totiž vůbec nezaručují. » Více


Nedej se plus

Budeme smět do lesa?

18. 9. 2016

Ministerstvo zemědělství představilo po mnoha letech sporů mezi mysliveckými svazy, obcemi, majiteli lesů, luk a polí návrh novely zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. V jejím zdůvodnění uvádí, že pohyb veřejnosti v honitbách komplikuje myslivcům hospodaření. Navrhuje proto změnit způsob vydávání zákazů vstupu do přírody a využít výjimky dané správním řádem. Významně tím omezí práva majitelů pozemků i veřejnosti a především jejich možnost se proti vydání zákazu volného pohybu v oblasti honitby předem bránit. Vágně znějící ustanovení novely zákona umožňuje vydat zákaz vstupu do volné přírody i na jakkoli dlouhou dobu. » Více


Nedej se!

Čeho je moc, toho je příliš

12. 6. 2016

Jeleni, daňci, srnčí a divoká prasata působí na lesních kulturách škody hraničící s ekologickou kalamitou, devastují zemědělcům úrodu, způsobují dopravní nehody. Například jelení zvěř v některých lokalitách překračuje přirozený stav až 15 krát, divoká prasata až 50 krát. Jak je to možné? Z české přírody téměř vymizeli predátoři, jako vlci, rysi a medvědi, kteří stavy zvěře přirozeným způsobem regulovali. Roli šelem postupně převzali lidé. Ti však ji neumí či nechtějí plnit stejně dobře. » Číst více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Ukaž kotel!

6. 6. 2016

Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu Zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje zaměstnancům odborů životního prostředí při dlouhodobém podezření ze spalování odpadů a nepovolených látek kontrolovat topeniště přímo v domácnosti. » Číst více


Nedej se plus

Decibely pro zdraví aneb kdo chrání občany před hlukem

3. 4. 2016

Jak jsme uvedli v minulých pořadech, byla novela zákona 258/2000 sb. o veřejném zdraví pro občany z celé České republiky spojené v koalici Anti hluk zklamáním. Veřejnost zasažená nadměrným hlukem z dopravy, leteckého provozu a stacionárních průmyslových provozů. » Číst více


Nedej se plus

Kdo šetří, už neušetří

13. 3. 2016

Je to velké vítězství Hnutí Duha, Komory obnovitelných zdrojů a dalších ekologických organizací, které dosáhly toho, že byl zrušen návrh Energetického regulačního úřadu, abychom platili za elektřinu hlavně podle jističe a prakticky bez ohledu na to, kolik kdo propálí. Chystá se nový návrh – buďme ve střehu! » Více


Nedej se plusOchrana zvířat

Proti srsti

24. 1. 2016

V České republice je stále povolen chov kožešinových zvířat. Na deseti farmách žije v klecích dvacet tisíc divokých zvířat: lišek, polárních lišek, norků a činčil. Život v malých klecích nevyhovuje potřebám těchto zvířat, norci a lišky nebyly nikdy člověkem domestikovány. » Číst více


Nedej se!Národní park Šumava

Národní plyšák Šumava

8. 12. 2013

Plyšová zvířátka místo ochrany jedinečné přírody? Proč jsou čeští i evropští odborníci na ochranu biodiverzity znepokojeni děním v Šumavském národním parku? Ředitel hovoří o budování moderního národního parku, kritici poukazují na neodbornost, manipulaci s fakty, porušování zákona a personální čistky. Exministr Chalupa tvrdí, že pro Šumavu připravil dobrý zákon, dle expertů z Právnické fakulty jde naopak o paskvil, který hrozí právní nejistotou a chaosem. » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Šumava na rozcestí

7. 4. 2013

22 let historie Národního parku Šumava je protkáno nekonečnými bezvýslednými diskusemi, změnami managementu ode zdi ke zdi, politickými zásahy a bezkoncepčností. Blýská se konečně na lepší časy, když se zákon o NPŠ dostal konečně do parlamentu? Co si o tom myslí zástupci znesvářených stran? » Více


Nedej se!KůrovecNárodní park Šumava

Další zásahy proti kůrovci

24. 6. 2012

Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský plánuje další zásahy proti kůrovci, které si „posvětil“ velmi pochybnými posudky od slovenských autorů – jeden zpracovala geoložka, druhý pojídač veverek, souzený na Slovensku za pašování orlů. Ve stejné době do Parlamentu míří nový zákon – jak Chalupův návrh hodnotí vědci, jak starostové? » Více