Distribuce vody


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Těžba proti všem?

25. 11. 2018

Dvanáct let usiluje těžařská firma Františka Jampílka o povolení těžby štěrkopísků v nivě řeky Moravy. Nedaleko Uherského Ostrohu na místě úrodných polí by měla vzniknout třiceti hektarová těžební jáma, která by se brzy zaplnila vodou. Vodárny a obyvatelé Jižní Moravy protestují proti povolení těžby, podle řady odborníků by mohl být ohrožen jeden z největších zdrojů podzemní vody na Moravě. Niva řeky Moravy bývá často postižena povodněmi a lidé se obávají, že otevřená hladina štěrkovny umožní průnik cizorodých látek do podzemní vody… » Číst více


Nedej se plus

Vrací se voda do rukou měst a obcí?

28. 1. 2018

Po rozsudku vrchního soudu v Olomouci, který rozhodl pro nezákonnost o neplatnosti smluv valné hromady Vodovodů a kanalizací Zlín, VAK Zlín, kterými převzala hospodaření s pitnou vodou včetně zisků z rukou měst a obcí firma Veolia, jsme v lednu loňského roku informovali diváky našeho pořadu, že se k obdobnému rozsudku schyluje na Kladně a jiných místech ČR. » Číst více


Nedej se plus

Tahanice s vodou

26. 2. 2017

V minulém pořadu jsme informovali o usnesení vrchního soudu v Olomouci, který rozhodl o nezákonném ovládnutí vodárenství na Zlínsku firmou Veolia. Jedná se o přelomový rozsudek, protože obdobné soudy probíhají na mnoha jiných místech České republiky. Proto se zlínskému případu a rozsudku, opět věnujeme. » Více


Nedej se plus

Konec tunelu s pitnou vodou?

22. 1. 2017

Pořad je reakcí na rozhodnutí vrchního soudu v Olomouci, který koncem minulého roku potvrdil usnesení předešlých soudů ve věci žaloby z roku 2004 na neplatnost rozhodnutí valné hromady VAKu Zlín z 30. 4. 2004, na které byl valnou hromadou schválen provozní model vodárny ve prospěch firmy Veolia, resp. Zlínské vodárenské, dnes Moravské vodárenské. » Číst více