Palmový olej


Občanské novinyZahraničíBiopaliva

Prales v motoru

16. 6. 2019

Palmový olej je díky způsobu jeho produkce jednou z největších ekologických katastrof moderního světa. Před několika lety vzniklá Koalice proti palmovému oleji si klade veliký cíl, zastavit další kácení. Jedná se o spojení nevládních organizací, zoologických zahrad, vědců i firem, které společně vytváří tlak na výrobce i vlády, aby palmový olej již nebyl nadále přimícháván do potravin i do paliv. Budeme dále jezdit na palmový olej v naftě? Budeme se dále podílet na likvidaci indonéských pralesů? » Více


Občanské novinyZahraničí

Bič na palmový olej

18. 2. 2018

1. února se konal Mezinárodní den bez palmového oleje, který u nás pořádá Koalice proti palmovému oleji a do kterého se zapojují státy z celého světa. Tito ochránci přírody, kteří upozorňují na tropické ekosystémy, mají radost. Začátkem letošního roku se ve Štrasburku rozhodlo, že od roku 2021 bude mít každá členská země Evropské unie omezení pro biopaliva, do kterých se přidává palmový olej. Jde zatím o návrh schválený europoslanci, nyní se o něm bude jednat s členskými státy. Boj tedy nekončí. A pokud bude úspěšný v Evropě, je stále třeba tlačit na zbytek světa. » Více


Nedej se!Zahraničí

Oko tygra

7. 1. 2018

Chová se orangutaní máma tak, aby svým chováním v budoucnu poškodila svoje dítě? Ne. Zdá se ale, že lidé takový vzorec chování nechápou a každá generace předává svým potomkům planetu v horším stavu, než ji získala. Česko-indonéský projekt „Prales dětem“ přináší pojem ochrany přírody do míst, kde jsou to nyní pouze slova bez významu. » Více


Občanské novinyOchrana zvířatZahraničí

Orangutan na palmovém oleji

24. 1. 2016

V posledních měsících dolehla problematičnost získávání palmového oleje i k těm nejzatvrzelejším z nás. Rozsáhlé požáry v Indonésii, způsobené devastací deštných pralesů na úkor plantáží palmy olejné, učinily Indonésii takřka neobyvatelnou nejen pro živočichy jako tomu bylo doposud, ale už i pro samotné Indonésany. My vám představíme dva české biology, Stanislava Lhotu a Michala Gálika, kteří problém české veřejnosti před několika lety zprostředkovali mezi prvními – a stali se tak pionýry dnes již celého hnutí těch, kteří se snaží katastrofu zastavit. » Více