Jaderná energetika


Nedej se plus

Mimořádný záměr

6. 12. 2020

Vracíme se k záměru odtěžby odvalů po těžbě uranu na Příbramsku. Jak jsme informovali, podle laické i odborné veřejnosti je v záměru mnoho nejasností, známých i neznámých rizik. Nedávné rozhodnutí MŽP všechny překvapilo. Podle MŽP nebude mít záměr mnohaleté odtěžby nebezpečného odpadu, jakým odvaly po těžbě uranu jsou, dopady na ŽP a proto není důvod posuzovat jej v procesu EIA. Kontroverzní záměr tak nebude podroben nezávislé oponentuře ani veřejnému projednání. » Více


Nedej se plus

S haldami nehýbat

20. 9. 2020

Záměr státního podniku Diamo likvidovat na Příbramsku některé odvaly po těžbě uranu má mnoho otazníků. Podle kritiků by plánovaná sanace způsobila škody ještě větší. » Více


Nedej se plusObnovitelné zdroje energie

Nové reaktory ano nebo ne?

31. 3. 2019

Jsou nové jaderné bloky záchranou ČR pro její energetickou soběstačnost? Podle vlády a její energetické politiky ano. Jednak nemají emise skleníkových plynů, a tak nahradí po jejich dožití elektrárny uhelné. Za druhé pak mají stabilní výkon pro dodávky elektrické energie do elektrifikační sítě. Žádné jiné energetické zdroje tyto vlastnosti nemají, a tak byly nové jaderné bloky dlouhodobě vybrány, aby kryly 50 % energetické potřeby v budoucnosti ČR. Všechna tato tvrzení jsou nezpochybnitelně pravdivá. Má to ale háček. Řešení, které vláda navrhuje je nesmírně drahé, a přitom má v soudobé moderní energetice levnou a stejně výkonnou alternativu. » Více


Nedej se plus

Jádro budoucnosti

17. 2. 2019

V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny, které v současnosti vyrábějí třetinu tuzemské produkce elektrické energie. Podle platné energetické koncepce by se v roce 2050 měly jaderné elektrárny v Česku podílet na výrobě elektřiny až padesáti procenty. Vláda Andreje Babiše proto chtěla do konce loňského roku rozhodnout o výstavbě nových jaderných bloků. » Číst více


Nedej se plus

Jaderné úložiště po česku

20. 5. 2018

Hledání českého úložiště pro jaderný odpad se komplikuje. Nejasná pravidla a špatná komunikace ze strany státu dovedla celý proces do slepé uličky. Předchozí vlády starostům z dotčených lokalit slíbily přijetí speciálního zákona, který by obcím umožnil účastnit se procesů spojených s hledáním, přípravou a stavbou úložiště. Svoje sliby ale nikdy nesplnily. » Číst více


Nedej se plus

Zářivá nebo zářná budoucnost?

24. 9. 2017

Podle plánů vlády by mělo vyhořelé palivo z našich jaderných elektráren skončit v podzemním hlubinném úložišti. Vybudování úložiště má stát více než 111 miliard korun a zaplaceno by mělo být z takzvaného jaderného účtu, který tvoří poplatky provozovatelů jaderných zařízení. Ročně jde zhruba o dvě miliardy korun. Na jaderném účtu je dnes zhruba 26 miliard. Při předpokládané životnosti Dukovan a Temelína bude na konci jejich provozu na účtu ale přibližně jen polovina potřebných financí. Správa úložišť radioaktivních odpadů, která s penězi hospodaří, se navíc pouští do pochybných investic. » Více


Občanské noviny

Absolutní bezpečí

31. 5. 2015

18. dubna proběhly na sedmi místech České republiky protesty proti geologickým výzkumům potenciálního hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Iniciovali je starostové vytipovaných vesnic a několik občanských sdružení. Zdaleka ne všichni protestující jsou proti jaderné energii. Problematická je však otázka trvalého úložiště. Od podobné praxe se všude ve světě ustupuje jako od nebezpečné a ve svých důsledcích nepředvídatelné. » Číst více