Odpady


Nedej se!Udržitelná spotřebaCo se daří

Život bez obalu

3. 3. 2019

Poslední dobou se v médiích objevují šokující články, fotografie a videa týkající se obrovského množství odpadu, hlavně plastového, který nelze recyklovat a kterým je naše planeta doslova zavalena. Žijeme v konzumní společnosti, jež nás nutí nakupovat a hromadit předměty a následně je vyhazovat. Plastový odpad se hromadí po sebemenší přestávce na kávu či svačinu a výsledkem je každý den přeplněný odpadkový koš. Snažíme se třídit, ale víme vlastně, co se s naším odpadem děje, když nám zmizí z dohledu? A nedá se třeba žít i jinak? » Více


Nedej se plus

Fosforgate

10. 2. 2019

Zelená voda, mrtvé ryby – tohle teď hrozí častěji. Hlavním viníkem je fosfor z domácností a oteplování to ještě zhoršuje. Státní fond ŽP proto nedávno začal poskytovat dotace obcím na domácí čistírny odpadních vod. Jednou z podmínek je odstraňování fosforu s účinností nad 80 %. Na trhu jsou však čistírny s certifikáty, které takový stupeň odstraňování fosforu sice slibují, žádoucí vybavení pro reálný provoz k tomu ale nemají. Někteří výrobci čistíren situaci přirovnávají k aféře s dieslovými motory, kdy výfuky aut v reálném provozu vypouštěly mnohem vyšší emise, než co tvrdily certifikáty z laboratoří. Podívali jsme se proto na problematiku fosforu hlouběji. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzdušíKontroverzní výstavba

Konec spaloven v Čechách?

16. 12. 2018

V České republice bude od roku 2024 platit úplný zákaz skládek komunálního odpadu. Odpad ze skládek by se měl podle představy ministerstva životního prostředí pálit ve spalovnách. Například u Mělníka by proto měla vzniknout dosud největší česká spalovna. » Číst více


Občanské noviny

Hrdinové světa odpadků

9. 12. 2018

Problematika odpadu má mnoho podob, jednou z nich je vznikání nelegálních skládek a znečišťování krajiny, ať už městské či venkovské, odpadem každodenní spotřeby. Právě s tímto problém se snaží v České republice bojovat některé dobrovolnické organizace, jejichž cílem je nejen skrze hromadné úklidové akce a uklidit oblast, ve které žijí, ale taktéž nabádat k uvědomělejšímu zacházení s odpadem a šetrnějším životním stylem. » Více


Nedej se plusSkládka v CHKO Český kras

Kdo to zaplatí

9. 9. 2018

Na pozemcích pana Šebely v CHKO Český Kras leží desítky tisíc tun odpadu. Jak jsme informovali, navozilo mu je sem přes jeho protesty město Beroun v první polovině 90. let. Pan Šebela od té doby usiluje o nápravu. Před dvěma lety vyhrál soud, ale vyklizení skládky ze svých pozemků se dosud nedočkal. Skládka navíc není zabezpečená a pro okolí představuje rizika. » Více


Nedej se!

Malomocná krajina

18. 6. 2018

Mohutné stromy ve stráni nad potokem v Sedlnici sklánějí své koruny dolů k vodě. Jejich nahnuté kmeny jsou až do výšky dvou metrů zavaleny ujíždějící horninou. V místech, do kterých náklaďáky navozily haldu v objemu desítek tisíc kubíků, bylo ještě před několika lety pole. Teď se tento segment krajiny dává do pohybu a sune se do potoka. Podobně se hýbe svah pod haldou navezenou na louku v Příboře. Stěny rodinného domku v úpatí svahu pukají, sloup vysokého napětí se naklání, zahrady se vlní a cestu zalévá voda z vydatných pramenů, které se tu znenadání objevily. » Číst více


Nedej se plus

Z vůle státu

27. 5. 2018

Přesto, že pozemky v obci Hradiště u Vlašimi byly navráceny v devadesátých letech jejich původním vlastníkům, stát nyní rozhodl, že se budou tyto soukromé parcely přes odpor jejich vlastníků i obce, na jejíž katastru se pozemky nachází, využívat třetí osobou. Firma Trade-Waste s. r. o. Havlíčkův Brod hodlá na soukromých pozemcích vytvořit skládku čistírenských kalů. Majitelé předmětných pozemků byli úřady jako účastníci z řízení o skládce vyloučeni. » Více


Nedej se plus

Pálit nebo skládkovat?

25. 3. 2018

V České republice končí na skládkách pořád zhruba polovina komunálního odpadu, podle posledních čísel je to 45 procent. Zbytek odpadu skončí ve spalovnách a jen menší část se jej podaří vytřídit. Se skládkováním odpadu se pojí jeden významný problém pro životní prostředí, kterým jsou požáry. » Číst více


Nedej se!Plasty

Doba plastová

25. 3. 2018

Filmová esej s obrazy kameramana Jana Šípka natočená na českých skládkách. Nestali jsme se v době, kdy pytel na odpadky je zároveň odpadkem, sami také odpadem? » Více


Nedej se plusPlastyUdržitelná spotřeba

Kam s nimi?

14. 1. 2018

Čína koncem minulého roku ohlásila, že omezí dovoz odpadů, zejména plastů, které doposud dovážela z Evropy. A nastal problém. V Česku se začal hromadit plastový odpad ve sběrných dvorech a nikdo neví kam s ním. Česká republika a ani Evropa nemají vybudované dostatečné recyklační kapacity, aby bylo možné vytříděný plastový odpad recyklovat v místě jeho vzniku, tedy v ČR nebo EU. K podcenění došlo právě z důvodu spoléhání na Čínu a další asijské země, které od nás náš odpad odebíraly. » Číst více


Nedej se plus

Z moci úřední

19. 11. 2017

Na poli pana Vlacha a dalších vlastníků stojí hora plná odpadů. Pod záminkou biologické rekultivace ji sem léta navážala cizí firma. Soud opakovaně označil tuto činnost za nelegální, ale stavební ani krajský úřad navážení nezastavily. Již třetím rokem sledujeme protesty vlastníků a marné pokusy o to, aby pravomocné rozhodnutí soudu bylo respektováno. Teprve po nedávném zásahu soudu navážení sice skončilo, případ tím ale nekončí. Je třeba pozemky vyklidit a najít viníka. Pro závažnost celé kauzy připomínáme kritické okamžiky z minula. » Více


Nedej se plusSkládka v CHKO Český kras

Hlavou proti zdi II

1. 10. 2017

Na ranči pana Šebely, u řeky Berounky, jako by se zastavil čas. Už čtvrt století usiluje o nápravu škody a likvidaci odpadů, které mu v 90. letech na jeho pozemky navozilo město Beroun. Podle pravomocného rozsudku z roku 2016 má město Beroun skládku z jeho pozemků do dvou let vyklidit. Dosud se nápravy nedočkal. » Více


Nedej se!

14 zastavení manželů Pavlínkových

21. 5. 2017

Vracíme se k případu manželů Pavlínkových. Jejich pozemek byl od sousední sběrny a úpravny odpadů firmy Fe market zkontaminován vysoce nebezpečnými karcinogeny. » Číst více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva III

9. 4. 2017

Po roce se vracíme k hoře stavebních odpadů na polích mezi Chrášťanami a Chýní, která tu za několik let vyrostla a stále se zvětšuje. Majitelé pozemků jsou zoufalí. Nikdy k žádné stavbě ani k navážení odpadů na svá pole nedali souhlas. Protestují obce i místní obyvatelé. Podle krajského i stavebního úřadu je vše v pořádku, stavbu povolili na základě souhlasu z roku 1988, pro bývalé JZD Chýně. Soud ale již před rokem povolení stavebního úřadu pro nezákonnost zrušil a Nejvyšší správní soud tuto nezákonnost teď potvrdil. Navážení přesto pokračuje. » Více


Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Kam s ním?

11. 9. 2016

Jsme schopni snížit svoji spotřebu? Omezit například nakupování oblečení? To, co roztáčí kola konzumu je nízká cena, obrovská nabídka a především fast fashion, takzvaná rychlá móda. Textilu se kupuje stále více a doba jeho používání se zkracuje. Většina textilek se nachází v Asii. Důvodem je levná pracovní síla. Bavlna, ze které je oblečení vyráběno, má velikou ekologickou stopu a my jsme zatím jen do malé míry schopni pracovat s důsledky našeho konzumního chování. V případě oblečení jsou to mimo jiné kontejnery na textil. Nepotřebného textilu se u nás však recykluje zatím pouze pět procent. » Více


Nedej se plusSkládka v CHKO Český kras

Hlavou proti zdi

24. 4. 2016

Pár minut chůze od řeky Berounky stojí prapodivná zeď. Za ní je hora nebezpečných odpadů zaplňující prostor bývalé rokle. Nejmladší část skládky leží na pozemku pana Šebely. Přes jeho protesty mu ji sem navezlo město Beroun. Pan Šebela už 25 let usiluje o nápravu. » Více


Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Sejdeme se u kompostu

17. 4. 2016

Institut cirkulární ekonomiky je nevládní organizace, která usiluje o to prosadit principy oběhového hospodářství do praxe. Lidé z institutu přenáší znalosti ze zahraničí k nám a jsou prostředníky mezi různými stranami, jako jsou vláda, obce a firmy. Cílem je dosáhnout surovinové soběstačnosti, která je i prioritou Evropské unie. Odpad je zkrátka hodnotný a to, že ho pálíme, či skládkujeme, není východiskem. Cirkulární ekonomika nabízí řešení a ukazuje nám cestu, jak odpad plně zužitkovat. » Více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva II

14. 2. 2016

Je 19. ledna, majitelé pozemků se za přítomnosti novinářů, starostů a poslankyně rozhodli vydat na vrchol skládky, aby zdokumentovali činnost na svých pozemcích, která je podle nich nezákonná. Kauza skládky v Chrášťanech pokračuje. » Více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva

7. 2. 2016

Vracíme se k hoře stavebních odpadů na polích mezi Chrášťanami a Chýní, která tu za 10 let vyrostla a stále se zvětšuje. Majitelé pozemků jsou zoufalí. Nikdy nedali k navážení na ornou půdu souhlas. Podle stavebního i krajského úřadu je vše v pořádku. Jde prý o takzvané terénní úpravy na základě povolení bývalému JZD Chýně z roku 1988. Veřejný ochránce práv ale opakovaně upozornil, že navážení bez souhlasu vlastníků je od počátku nezákonné. Krajský soud tuto nezákonnost již podruhé nedávno potvrdil. Navážení přesto pokračuje. » Více


Nedej se plus

Občanský vzdor v ohni

10. 1. 2016

Evropská odpadová politika prosazuje na základě zkušeností z praxe vysokou míru recyklace. Ta je totiž zdrojem levných a kvalitních surovin, kterých je na trhu čím dál větší nedostatek. Z praxe tedy pro Evropu vyplynul zákaz spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů a omezení skládkování. Evropský parlament navíc požaduje zastavit dotace pro spalovny z unijních fondů. » Číst více