Odpady


Nedej se plus

Silnice jako lineární skládky

23. 5. 2021

Od začátku roku platí nový odpadový zákon. Jak jsme informovali, byl schválen, přestože senátoři žádali jeho přepracování. Senátorka Seitlová při projednávání zákona v senátu mimo jiné upozorňovala, že Česko se může stát skládkou Evropy. Nový zákon je totiž nastaven tak, že hrozí dovoz odpadů ze zahraničí ke spalování do našich spaloven. To by zvýšilo nejen riziko škodlivých emisí, ale také hromadění toxického popele a strusky po spalování. Ministr Brabec takové obavy odmítl. » Více


Nedej se plusLegislativa

Lumpárna Čáslav

14. 2. 2021

Těsně před Vánoci schválili poslanci vládní novelu zákona o odpadech a to i přesto, že senátoři jim zákon vrátili k přepracování. Podle senátorů je z mnoha důvodů zákon špatný. Nejen proto, že způsob nakládání s odpady nás vrací do minulého století, což se následně projeví na zdraví a životním prostředí. Zákon je podle senátorů také chaotický a dokonce protiústavní. Zůstal v něm mimo jiné kontroverzní pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka, který pardonuje obcházení zákona a neodvádění poplatků obcím a státu za uložený odpad v řádu miliard a to dokonce několik let zpětně. Městu Čáslav a několika dalším městům a obcím to nyní znemožní domoci se zaplacení daně za uložený odpad na skládku v jejich katastru, kterou jim provozovatel skládky měl odvést, leč neodvedl. Právě tento paragraf poslanců Staňka a Zahradníka označila senátorka Seitlová jako lumpárnu Čáslav, která nesmí projít. Někteří senátoři teď kvůli tomu hodlají zákon napadnout u Ústavního soudu. » Více


Nedej se plus

Výzva k rezignaci

15. 11. 2020

Vracíme se k případu skládky v Čáslavi. Spor mezi městem a provozovatelem skládky o nedoplatky za uložený odpad přerostl lokální rozměry. Podle zjištění města Čáslavi jde o daňové úniky v řádu miliard a ztráty se dotýkají i státu. Provozovatel skládky tvrdí, že s odpady nakládá podle zákona. Z pravomocných pokut inspekce ŽP vyplývá opak. Také správní řízení, která k tomu na kraji začala, nelegální nakládání s odpady v podstatě potvrdila. Snahu obcí o nápravu ale teď znemožnil pozměňovací návrh k zákonu o odpadech, který nedávno prošel sněmovnou. Tento návrh legalizuje, a to dokonce zpětně, kritizované obcházení zákona. Podle Transparency Int. jde o jasný úkaz lobbingu v neprospěch státu i obcí. » Více


Nedej se plus

Neznalost zákona se omlouvá

8. 3. 2020

Podle zjištění Čáslavi byly jenom za poslední tři roky město a Státní fond ŽP na poplatcích za uložený odpad ochuzeny téměř o 2 miliardy korun. Stejný problém teď zjišťují i další města. K tématu uspořádala předsedkyně poslaneckého výboru pro ŽP kulatý stůl. » Více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva VII

16. 2. 2020

Podnikatel, který navzdory protestům nechal navozit na cizí pozemky horu odpadu, byl zproštěn obžaloby. Miliardové škody na obecním i soukromém majetku by tak měli zaplatit patrně daňoví poplatníci. » Více


Nedej se plus

Kam ty miliardy tečou?

15. 12. 2019

Na špatný systém kontroly poplatků za uložený odpad na skládkách upozorňoval NKÚ již před 7 lety. Města a Státní fond ŽP tak mohou přicházet o miliardy. Vedení Čáslavi nedávno kontrolou zjistilo, že městu a Státnímu fondu ŽP nebylo na poplatcích za jediný rok odvedeno téměř 700 milionů korun. Obdobné zkušenosti hlásí i jiná města. » Více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Podvod se vyplatil

27. 10. 2019

Na polích u Prahy mezi Chrášťanami a Chýní stojí hora stavebního odpadu. Se souhlasem úřadů ji sem navzdory protestům majitelů pozemků i okolních obcí navozila soukromá firma. Případ sledujeme již 5. rokem. Naše reportáže nedávno posloužily jako důkaz v soudním přelíčení. » Více


Občanské novinyPotravinyUdržitelná spotřeba

Přijímat a vracet

22. 9. 2019

Zájem o lokální a komunitní potravinovou produkci stejně jako zájem o ekologické zemědělství v současné době stále roste. Cíl je v zásadě vždy stejný – dosáhnout jisté formy kontroly nad kvalitou a původem potravin a současně podpořit lokální ekologické farmy a zemědělce. » Číst více


Nedej se plusSilniční stavby

Skládka v dálnici

2. 6. 2019

Hlavním argumentem pro omezování účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech jsou průtahy s výstavbou dálnic. Podívali jsme se proto na jeden z posledních dosud nepostavených úseků dálnice D1 u Přerova. Ani po 14 letech od vyhotovení dokumentace pro SP tu stále nic nejezdí. Lidé z okolních obcí si navíc stěžují na zoufalé podmínky ohrožující jejich zdraví a ŽP, kterým jsou během stavby dálnice vystavováni. Podle studie Dopravní federace sdružující neziskové organizace zabývající se dopravou, jde o modelový případ, ilustrující, jak to na českých dálnicích ve skutečnosti chodí. » Více


Občanské novinyPotravinyUdržitelná spotřeba

Filozofie nulového odpadu

2. 6. 2019

Czech Zero Waste je blog o životě bez odpadu, který vzniká již necelé čtyři roky na klávesnicích třech mladých žen. Jana, Helča a Míša své čtenáře informují, otevírají jim obzory, radí a především postupně dokumentují, jak se z nás stávají lidé, kteří dokážou vytvářet bezodpadový svět. V paralelním vesmíru s názvem zero waste se většina odpadu vůbec nevytvoří, část je recyklována a malá část se rozloží. Autorky blogu své články konzultují s odborníky a chodí do terénu. Překládají také studie z oblasti udržitelného života, které vycházejí v zahraničí a kromě psaní se věnují i přednáškám pro veřejnost. » Více


Nedej se plus

Zvláštní zápach

12. 5. 2019

V Česku máme téměř dvě stovky legálně provozovaných skládek komunálního odpadu. Z pohledu zdraví a životního prostředí jde o nejhorší způsob nakládání s odpady. V roce 2023 má proto dle platného zákona skládkování směsného komunálního odpadu skončit. Některé skládky teď ale rostou rychleji než kdykoli předtím a s tím i rizika pro životní prostředí v jejich okolí. Některé obce navíc upozorňují na obcházení zákona. Poplatky, které jim provozovatelé skládky mají dávat na zmírnění dopadů ze skládkování, jsou podle nich nižší než stanovuje zákon. Jde přitom ročně o stamiliony. Na dvě takové skládky jsme se jeli podívat. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzdušíKontroverzní výstavba

Špinavé praktiky

10. 5. 2019

Právně se klientelistické vazby mezi úřady různých stupňů, politiky na různých úrovních a investory projektů jmenují systémová podjatost. Prakticky ale jde o špinavou hru s veřejností v zájmu zisku klientských skupin. Křiklavým příkladem je stavba plzeňské spalovny v Chotíkově. Tady se prolnuly jak zájmy politiků a jejich úřadů ve všech úrovních, tak městské akciové společnosti na projektu budovaném údajně ve veřejném zájmu a za veřejné peníze. » Více


Občanské novinyPlastyUdržitelná spotřebaCo se daří

Svět, ve kterém neexistuje odpad

14. 4. 2019

Nezisková organizace Institut Cirkulární Ekonomiky neboli INCIEN působí v pražském kampusu Karlovy Univerzity Hybernská. Jde o team lidí, kteří studovali ekologické obory v Nizozemí a mají zkušenosti i z dalších zemí. Tuto úspěšnou iniciativu jsme vám v našem pořadu v minulosti představili v dílech o kompostování ve vnitroblocích Prahy a také o elektroodpadu nebo zálohovém systému na PET lahve. Nyní INCIEN spolupracuje na projektu Hydal, inovativní biotechnologii, kterou uvedli v život brněnští vědci z Vysokého učení technického a která naplňuje princip cirkulární ekonomiky. » Více


Nedej se!Udržitelná spotřebaCo se daří

Život bez obalu

3. 3. 2019

Poslední dobou se v médiích objevují šokující články, fotografie a videa týkající se obrovského množství odpadu, hlavně plastového, který nelze recyklovat a kterým je naše planeta doslova zavalena. Žijeme v konzumní společnosti, jež nás nutí nakupovat a hromadit předměty a následně je vyhazovat. Plastový odpad se hromadí po sebemenší přestávce na kávu či svačinu a výsledkem je každý den přeplněný odpadkový koš. Snažíme se třídit, ale víme vlastně, co se s naším odpadem děje, když nám zmizí z dohledu? A nedá se třeba žít i jinak? » Více


Nedej se plus

Fosforgate

10. 2. 2019

Zelená voda, mrtvé ryby – tohle teď hrozí častěji. Hlavním viníkem je fosfor z domácností a oteplování to ještě zhoršuje. Státní fond ŽP proto nedávno začal poskytovat dotace obcím na domácí čistírny odpadních vod. Jednou z podmínek je odstraňování fosforu s účinností nad 80 %. Na trhu jsou však čistírny s certifikáty, které takový stupeň odstraňování fosforu sice slibují, žádoucí vybavení pro reálný provoz k tomu ale nemají. Někteří výrobci čistíren situaci přirovnávají k aféře s dieslovými motory, kdy výfuky aut v reálném provozu vypouštěly mnohem vyšší emise, než co tvrdily certifikáty z laboratoří. Podívali jsme se proto na problematiku fosforu hlouběji. » Více


Nedej se plusOstravské laguny

Mlha přede mnou, kaly za mnou

27. 1. 2019

Skládku v Čáslavi založili v 90 letech pro komunální odpad. Město ji pak zprivatizovalo a přibylo ukládání nebezpečných odpadů. Současným majitelem skládky je společnost AVE CZ, která v Ostravě právě teď likviduje starou ekologickou zátěž, Laguny Ostramo. Skládku v Čáslavi chtěla využít k uložení a mezideponii nebezpečných odpadů z lagun a úřady tento záměr posvětily, pokud firma dodrží zákonné podmínky. To se ale nestalo a navážení odpadu z Ostravy bylo v březnu 2018 inspekcí zastaveno. Předcházely tomu bouřlivé protesty obyvatel a volby pak následně smetly i bývalé vedení města. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzdušíKontroverzní výstavba

Konec spaloven v Čechách?

16. 12. 2018

V České republice bude od roku 2024 platit úplný zákaz skládek komunálního odpadu. Odpad ze skládek by se měl podle představy ministerstva životního prostředí pálit ve spalovnách. Například u Mělníka by proto měla vzniknout dosud největší česká spalovna. » Číst více


Občanské noviny

Hrdinové světa odpadků

9. 12. 2018

Problematika odpadu má mnoho podob, jednou z nich je vznikání nelegálních skládek a znečišťování krajiny, ať už městské či venkovské, odpadem každodenní spotřeby. Právě s tímto problém se snaží v České republice bojovat některé dobrovolnické organizace, jejichž cílem je nejen skrze hromadné úklidové akce a uklidit oblast, ve které žijí, ale taktéž nabádat k uvědomělejšímu zacházení s odpadem a šetrnějším životním stylem. » Více


Nedej se plusSkládka v CHKO Český kras

Kdo to zaplatí

9. 9. 2018

Na pozemcích pana Šebely v CHKO Český Kras leží desítky tisíc tun odpadu. Jak jsme informovali, navozilo mu je sem přes jeho protesty město Beroun v první polovině 90. let. Pan Šebela od té doby usiluje o nápravu. Před dvěma lety vyhrál soud, ale vyklizení skládky ze svých pozemků se dosud nedočkal. Skládka navíc není zabezpečená a pro okolí představuje rizika. » Více


Nedej se!

Malomocná krajina

18. 6. 2018

Mohutné stromy ve stráni nad potokem v Sedlnici sklánějí své koruny dolů k vodě. Jejich nahnuté kmeny jsou až do výšky dvou metrů zavaleny ujíždějící horninou. V místech, do kterých náklaďáky navozily haldu v objemu desítek tisíc kubíků, bylo ještě před několika lety pole. Teď se tento segment krajiny dává do pohybu a sune se do potoka. Podobně se hýbe svah pod haldou navezenou na louku v Příboře. Stěny rodinného domku v úpatí svahu pukají, sloup vysokého napětí se naklání, zahrady se vlní a cestu zalévá voda z vydatných pramenů, které se tu znenadání objevily. » Číst více


Nedej se plus

Z vůle státu

27. 5. 2018

Přesto, že pozemky v obci Hradiště u Vlašimi byly navráceny v devadesátých letech jejich původním vlastníkům, stát nyní rozhodl, že se budou tyto soukromé parcely přes odpor jejich vlastníků i obce, na jejíž katastru se pozemky nachází, využívat třetí osobou. Firma Trade-Waste s. r. o. Havlíčkův Brod hodlá na soukromých pozemcích vytvořit skládku čistírenských kalů. Majitelé předmětných pozemků byli úřady jako účastníci z řízení o skládce vyloučeni. » Více


Nedej se plus

Pálit nebo skládkovat?

25. 3. 2018

V České republice končí na skládkách pořád zhruba polovina komunálního odpadu, podle posledních čísel je to 45 procent. Zbytek odpadu skončí ve spalovnách a jen menší část se jej podaří vytřídit. Se skládkováním odpadu se pojí jeden významný problém pro životní prostředí, kterým jsou požáry. » Číst více


Nedej se!Plasty

Doba plastová

25. 3. 2018

Filmová esej s obrazy kameramana Jana Šípka natočená na českých skládkách. Nestali jsme se v době, kdy pytel na odpadky je zároveň odpadkem, sami také odpadem? » Více


Nedej se plusPlastyUdržitelná spotřeba

Kam s nimi?

14. 1. 2018

Čína koncem minulého roku ohlásila, že omezí dovoz odpadů, zejména plastů, které doposud dovážela z Evropy. A nastal problém. V Česku se začal hromadit plastový odpad ve sběrných dvorech a nikdo neví kam s ním. Česká republika a ani Evropa nemají vybudované dostatečné recyklační kapacity, aby bylo možné vytříděný plastový odpad recyklovat v místě jeho vzniku, tedy v ČR nebo EU. K podcenění došlo právě z důvodu spoléhání na Čínu a další asijské země, které od nás náš odpad odebíraly. » Číst více


Nedej se plus

Z moci úřední

19. 11. 2017

Na poli pana Vlacha a dalších vlastníků stojí hora plná odpadů. Pod záminkou biologické rekultivace ji sem léta navážala cizí firma. Soud opakovaně označil tuto činnost za nelegální, ale stavební ani krajský úřad navážení nezastavily. Již třetím rokem sledujeme protesty vlastníků a marné pokusy o to, aby pravomocné rozhodnutí soudu bylo respektováno. Teprve po nedávném zásahu soudu navážení sice skončilo, případ tím ale nekončí. Je třeba pozemky vyklidit a najít viníka. Pro závažnost celé kauzy připomínáme kritické okamžiky z minula. » Více


Nedej se plusSkládka v CHKO Český kras

Hlavou proti zdi II

1. 10. 2017

Na ranči pana Šebely, u řeky Berounky, jako by se zastavil čas. Už čtvrt století usiluje o nápravu škody a likvidaci odpadů, které mu v 90. letech na jeho pozemky navozilo město Beroun. Podle pravomocného rozsudku z roku 2016 má město Beroun skládku z jeho pozemků do dvou let vyklidit. Dosud se nápravy nedočkal. » Více


Nedej se!

14 zastavení manželů Pavlínkových

21. 5. 2017

Vracíme se k případu manželů Pavlínkových. Jejich pozemek byl od sousední sběrny a úpravny odpadů firmy Fe market zkontaminován vysoce nebezpečnými karcinogeny. » Číst více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva III

9. 4. 2017

Po roce se vracíme k hoře stavebních odpadů na polích mezi Chrášťanami a Chýní, která tu za několik let vyrostla a stále se zvětšuje. Majitelé pozemků jsou zoufalí. Nikdy k žádné stavbě ani k navážení odpadů na svá pole nedali souhlas. Protestují obce i místní obyvatelé. Podle krajského i stavebního úřadu je vše v pořádku, stavbu povolili na základě souhlasu z roku 1988, pro bývalé JZD Chýně. Soud ale již před rokem povolení stavebního úřadu pro nezákonnost zrušil a Nejvyšší správní soud tuto nezákonnost teď potvrdil. Navážení přesto pokračuje. » Více


Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Kam s ním?

11. 9. 2016

Jsme schopni snížit svoji spotřebu? Omezit například nakupování oblečení? To, co roztáčí kola konzumu je nízká cena, obrovská nabídka a především fast fashion, takzvaná rychlá móda. Textilu se kupuje stále více a doba jeho používání se zkracuje. Většina textilek se nachází v Asii. Důvodem je levná pracovní síla. Bavlna, ze které je oblečení vyráběno, má velikou ekologickou stopu a my jsme zatím jen do malé míry schopni pracovat s důsledky našeho konzumního chování. V případě oblečení jsou to mimo jiné kontejnery na textil. Nepotřebného textilu se u nás však recykluje zatím pouze pět procent. » Více


Nedej se plusSkládka v CHKO Český kras

Hlavou proti zdi

24. 4. 2016

Pár minut chůze od řeky Berounky stojí prapodivná zeď. Za ní je hora nebezpečných odpadů zaplňující prostor bývalé rokle. Nejmladší část skládky leží na pozemku pana Šebely. Přes jeho protesty mu ji sem navezlo město Beroun. Pan Šebela už 25 let usiluje o nápravu. » Více


Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Sejdeme se u kompostu

17. 4. 2016

Institut cirkulární ekonomiky je nevládní organizace, která usiluje o to prosadit principy oběhového hospodářství do praxe. Lidé z institutu přenáší znalosti ze zahraničí k nám a jsou prostředníky mezi různými stranami, jako jsou vláda, obce a firmy. Cílem je dosáhnout surovinové soběstačnosti, která je i prioritou Evropské unie. Odpad je zkrátka hodnotný a to, že ho pálíme, či skládkujeme, není východiskem. Cirkulární ekonomika nabízí řešení a ukazuje nám cestu, jak odpad plně zužitkovat. » Více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva II

14. 2. 2016

Je 19. ledna, majitelé pozemků se za přítomnosti novinářů, starostů a poslankyně rozhodli vydat na vrchol skládky, aby zdokumentovali činnost na svých pozemcích, která je podle nich nezákonná. Kauza skládky v Chrášťanech pokračuje. » Více


Nedej se plusSkládka v Chrášťanech

Havárie práva

7. 2. 2016

Vracíme se k hoře stavebních odpadů na polích mezi Chrášťanami a Chýní, která tu za 10 let vyrostla a stále se zvětšuje. Majitelé pozemků jsou zoufalí. Nikdy nedali k navážení na ornou půdu souhlas. Podle stavebního i krajského úřadu je vše v pořádku. Jde prý o takzvané terénní úpravy na základě povolení bývalému JZD Chýně z roku 1988. Veřejný ochránce práv ale opakovaně upozornil, že navážení bez souhlasu vlastníků je od počátku nezákonné. Krajský soud tuto nezákonnost již podruhé nedávno potvrdil. Navážení přesto pokračuje. » Více


Nedej se plus

Občanský vzdor v ohni

10. 1. 2016

Evropská odpadová politika prosazuje na základě zkušeností z praxe vysokou míru recyklace. Ta je totiž zdrojem levných a kvalitních surovin, kterých je na trhu čím dál větší nedostatek. Z praxe tedy pro Evropu vyplynul zákaz spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů a omezení skládkování. Evropský parlament navíc požaduje zastavit dotace pro spalovny z unijních fondů. » Číst více


Nedej se!Fosilní paliva a jejich těžba

Krajinotvůrci

6. 12. 2015

Nám, lidem dneška se česká krajina příliš nelíbí. Je vidět, že vznikala náhodně, bez ladu a skladu. Je to jen chaos, na který jsme si zvykli. Někde je krajina jako placka, někde zase samý kopec. Chybí tomu systém. Film poněkud absurdní, plný smutné ironie. Těžíme nerosty a vytváříme novou krajinu z odpadků. Bouráme vesnice, rušíme sady a pole. Na jejich místě budujeme rekreační areály a jsme na to pyšní. Za tím vším se ovšem skrývá naše pohodlnost a nevšímavost. Nezodpovědnost vůči našim vnukům. Všichni jsme krajinotvůrci, ne vždy však v tom dobrém smyslu toho slova. » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Terénní úpravy Veltrusy

11. 10. 2015

Slibovali sportovní areál, ale navezli horu odpadu ohrožující okolí. O skládkách v Motole a Chrášťanech jsme informovali. Objevují se další s podobným scénářem, například skládka Veltrusy. Tématem se z podnětu Nedej se začaly zabývat senátorka Jitka Seitlová a poslankyně Věra Kovářová. V srpnu k tomu uspořádaly tiskovou konferenci. » Více


Nedej se!

Vysočina bez obalu

17. 5. 2015

Podél cest vedoucích do vesnice Lípa u Havlíčkova Brodu býval ještě před několika lety takový nepořádek, že se na to Marta Vencovská už nemohla dívat a začala v okolí své obce uklízet. Spolu s několika sousedy se pustila do sbírání odpadků, aby příkopy a úvozy vyčistila. A stala se nevídaná věc. K lidem z Lípy se postupně začaly přidávat okolní vesnice, až vznikla akce jménem Čistá Vysočina, do které se v dubnu 2014 zapojilo osmnáct tisíc lidí. Je to příklad občanské angažovanosti, který v takovém rozsahu zatím zřejmě nemá v České republice srovnání… » Více


Občanské novinyUdržitelná spotřeba

Kompostujete?

10. 5. 2015

Odpady jsou často poklady, pokud dokážeme použitým surovinám vrátit život. Nejsnazší je to u kuchyňských zbytků a dalších odpadů biologického původu, který lze zpracovat do kompostu. Podívejte se, jak se to dělá a pomozte šířit kompostové hnutí. » Více