Znečištění ovzduší


Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžba

Černá hora v Ostravě

3. 2. 2019

Tuzemské hutě a další průmyslové podniky začaly v poslední době ke svému uhlí využívat uhlí ze zahraničních zdrojů, které pak ale potřebují na našem území uskladnit. V Moravskoslezském kraji mělo vzniknout několik takových skládek. Obyvatelé Heřmanic ve Slezské Ostravě upozorňují na to, že jedna z nich již v současnosti funguje – a to bez všech potřebných povolení. » Více


Občanské noviny

Znečištění ovzduší nezná hranice

13. 1. 2019

V půlce listopadu pořádala nevládní ekologická organizace Arnika v Ostravě mezinárodní konferenci o tom, jak se občané a spolky mohou bránit proti průmyslovým znečišťovatelům ovzduší. Konference byla zaměřena na pomoc ekologickým aktivistům z bývalých postsovětských republik, ale také z Balkánu či Polska. Legislativa na ochranu životního prostředí a lidského zdraví je v těchto zemích často nedostatečná, čehož nadnárodní giganti typu ArcelorMittal zneužívají. Bohužel dobře vědí, že je vyjde levněji podplatit místní politiky, než modernizovat technologie v závodech směrem k šetrnějšímu provozu. » Více


Nedej se plusOdpadyKontroverzní výstavba

Konec spaloven v Čechách?

16. 12. 2018

V České republice bude od roku 2024 platit úplný zákaz skládek komunálního odpadu. Odpad ze skládek by se měl podle představy ministerstva životního prostředí pálit ve spalovnách. Například u Mělníka by proto měla vzniknout dosud největší česká spalovna. » Číst více


Nedej se!

Jedy z koksáren

25. 11. 2018

Znečištění ovzduší v ostravském Přívoze, kde stojí několik průmyslových podniků, je jedním z nejhorších v České republice. Obyvatelé této městské části pozorují a zaznamenávají, jak Koksárna akciové společnosti OKK Koksovny vypouští do ovzduší zapáchající výpary. Koksárna se hájí tím, že její provoz probíhá za jasně stanovených podmínek, které jsou definovány legislativou a v souladu s normami. » Více


Nedej se plus

Nová plavební komora v srdci Prahy?

10. 6. 2018

Vedle stávající smíchovské plavební komory na Dětském ostrově by měla vyrůst druhá plavební komora. Cílem je zvýšení propustnosti Vltavy a v praxi zejména zkrácení čekací doby privátních turistických lodí na Vltavě. » Číst více


Nedej se plus

Zkušební provoz

6. 5. 2018

Ročně v Praze podle analýzy zdravotních rizik předčasně umírá 300 lidí kvůli znečištěnému ovzduší a tisíce musejí být hospitalizovány. Hlavní příčinou je automobilová doprava. Tunel Blanka měl zklidnit dopravu v centru Prahy a zlepšit ovzduší. Po otevření Blanky se však lidem u vjezdu do tunelu život změnil v peklo. Podmínky stavebního povolení nebyly dodrženy. Na obdobné problémy si stěžují i jinde. Úřady objevily fintu, jak provozovat nezkolaudované dopravní stavby po libovolně dlouhou dobu. » Více


Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžba

Výjimky proti zdraví

29. 4. 2018

Uhelné elektrárny a teplárny u nás stále poškozují životní prostředí a zdraví obyvatel. V případě škod, způsobených exhalacemi z uhelných provozů na lesních porostech, lze tyto škody podle zvláštního právního předpisu vymáhat. Jenže škody velcí provozovatelé nechtějí platit dobrovolně a vlastníci lesů se proto musejí o náhradu dlouhé roky soudit. » Číst více


Nedej se plus

Čekání na Godota

8. 4. 2018

Podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí každý rok předčasně zemře v České republice kvůli znečištěnému vzduchu přes 10 tisíc lidí ročně a tisíce skončí v nemocnicích. Zajistit zdravotně nezávadný vzduch měly Programy zlepšování kvality ovzduší pro nejzatíženější oblasti. Programy, které ministerstvo ŽP předložilo, však byly tak bezzubé, že jejich části nedávno zrušil soud. Vyhověl tak žalobám místních obyvatel a spolků. Podle soudu Program zlepšování kvality ovzduší slibovaná zlepšení nezajišťuje a čekat na to je jako „čekání na Godota“. » Více


Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžba

Konec dieselů v Čechách?

12. 11. 2017

Před dvěma lety vyšlo najevo, že automobilky podváděly s údaji o emisích z dieselových motorů, které mají značný vliv na lidské zdraví. Aféra dostala název Diesel Gate. Po dvou letech není řada evropských zemí spokojena s reakcí automobilek a rozhodly se dieselová auta výrazně omezit. Evropská města přijímají úplné zákazy vjezdu těchto aut do svých center. Anglie a Francie od roku 2040 zakáží i samotný prodej dieselových aut. Jaký bude mít tato aféra vliv na provoz dieselových automobilů v Česku a dočkáme se také omezení jejich provozu, a nakonec úplného zákazu? » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Něco tu smrdí

11. 6. 2017

Do Medkových rybníků na okraji Kroměříže se ještě v 90. letech lidé chodili koupat. Dnes tento významný krajinný prvek lemují nové továrny a staré provozy se rozrůstají. Protesty místních jsou neúpěšné. Lidé se teď dokonce bojí mluvit. Provozy, které je nejvíce obtěžují, dnes patří do konsorcia Agrofertu, na zvláštní přístup úřadů k těmto znečišťovatelům nedávno upozornil Deník Referendum. Zajímali jsme se o případ blíže. » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Krematorium zvířat uprostřed sídliště

21. 5. 2017

Pietní park domácích mazlíčků se stal noční můrou obyvatel Zličína. Součástí parku by měl být hřbitov s urnovým hájem a krematorium. V krematoriu by měly být instalovány tři pece, které by měly denně zpopelnit téměř tunu domácích mazlíčků. Komín pro odvod spalin by měl být vysoký 25 metrů a měl by být vzdálen jen několik desítek metrů od bytových domů. » Číst více


Nedej se!Fosilní paliva a jejich těžba

Boj o vzduch

23. 4. 2017

Provoz elektrárny Chvaletice měl být ukončen, místo toho se však prodala soukromému vlastníkovi, modernizovala a zřejmě bude fungovat dál. Úřady o tom rozhodly protiprávně a bez účasti veřejnosti. Aktivisté, nevládní organizace a občanské spolky na tento fakt upozorňují a vyvíjejí tlak na politiky a úředníky. Soukromý vlastník elektrárny vede informační kampaň za obhajobu svého podnikání. Jaké prostředky se používají v tomto boji a jaký to má dopad na veřejné mínění? » Více


Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžba

Ticho smog nevyřeší

5. 3. 2017

Z pohledu znečištění nebezpečnými látkami patří české ovzduší mezi nejhorší v Evropě. Proti dlouhodobému překračování zákonných limitů a porušování práva protestují lidé v Praze, Brně, Ostravě a Ústí n. Labem. V některých částech Ostravy byly naměřeny až 60x vyšší koncentrace karcinogenních látek v ovzduší než je podle Světové zdravotnické organizace bezpečný limit. Vědecké studie zároveň přinášejí další důkazy o fatálním dopadu znečištěného ovzduší na zdraví populace. Že problém je řešitelný, dokazují například zkušenosti z německého Porůří. » Více


Nedej se plusLegislativa

Žaluji

13. 11. 2016

Ministerstvo ŽP nedávno zveřejnilo programy zlepšování kvality ovzduší pro velká města a regiony. Dlouho očekávané dokumenty ale nadšení nevyvolaly. Obyvatelé nejvíce sužovaných oblastí spolu s neziskovými organizacemi následně zažalovali ministerstvo. Programy podle nich slibované zlepšení ovzduší totiž vůbec nezaručují. » Více


Občanské novinyFosilní paliva a jejich těžba

63 hodin na chladící věži

30. 10. 2016

Česká pobočka Greenpeace zahájila kampaň za ukončení provozu uhelné elektrárny Chvaletice. Odmítá probíhající komplexní rekonstrukci elektrárny, která má umožnit prodloužení její činnosti do roku 2030. 3. října 2016 brzy ráno proto aktivisté obsadili chladící věž. » Více


Nedej se plusLegislativa

Ukaž kotel!

6. 6. 2016

Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu Zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje zaměstnancům odborů životního prostředí při dlouhodobém podezření ze spalování odpadů a nepovolených látek kontrolovat topeniště přímo v domácnosti. » Číst více


Nedej se plusCena za odvahu

Nymburk - město v ohrožení

20. 3. 2016

Obyvatelé Nymburka a okolí jsou vystavováni podivnému zápachu od doby, kdy firma AZOS s.r.o. instalovala ve staré hale v průmyslové zóně Zálabí lakovnu a zinkovnu automobilových dílů. Přestože AZOS tvrdí, že zápach nepochází z jeho provozu, kontrola pracovníků Státního zdravotního ústavu prokázala, že jedovaté chemické sloučeniny z kataforézy pronikají průduchy ve střeše do okolí. » Číst více


Nedej se plusCena za odvahu

Chemická popelnice Nymburk?

21. 2. 2016

Obyvatelé Nymburka a okolí jsou vystavováni podivnému zápachu od doby, kdy firma AZOS instalovala ve staré hale v průmyslové zóně lakovnu a zinkovnu automobilových dílů. A to na základě posudku EIA, kde je uvedeno, že provoz nebude mít na obyvatelstvo vliv. Tovární hala stojí jen pár kroků od zástavby rodinných domků v Zálabí a firma tvrdí, že neobtěžuje okolí. Odkazuje se na stavební povolení z roku 1965, sama přišla do Nymburka až v roce 2013 a dodnes nemá kolaudaci k provozu. » Číst více