Obnovitelné zdroje energie


Nedej se!

Peníze nebo život?

29. 3. 2020

Uhlí vynáší příliš velké peníze a je osvobozeno od úhrady škod, kterým ekonomové říklají negativní externality. Když si spočítáme úspory energie a tepla, které nabízejí nové technologie, česká pomoc klimatu by mohla být mnohem větší a rychlejší. Dobrá zpráva na konec – premiér Andrej Babiš přijal skupinu starostů, kteří mu přijeli vyvrátit jeho představu, že obce žádnou fotovoltaiku a větrníky nechtějí. » Více


Nedej se plus

Soumrak vodních elektráren

3. 11. 2019

Malé vodní elektrárny jsou nejstarším obnovitelným zdrojem energie. Využití vody bylo dlouhou dobu považováno za bezproblémové, to se ale v posledních letech mění. Díky postupující klimatické změně ubývá vody, kterou potřebují, a také se ukazuje, že jejich nesprávný provoz má negativní dopady na migraci ryb a na život v našich potocích a řekách. Ministerstvo životního prostředí se proto snaží deset let prosadit změnu nařízení vlády a stanovit přísnější výpočet minimálních zůstatkových průtoků, tedy množství vody, kterou musí povinně provozovatel elektrárny ponechat ve vodním toku. To se ale stále nedaří. » Více


Nedej se plusJaderná energetika

Nové reaktory ano nebo ne?

31. 3. 2019

Jsou nové jaderné bloky záchranou ČR pro její energetickou soběstačnost? Podle vlády a její energetické politiky ano. Jednak nemají emise skleníkových plynů, a tak nahradí po jejich dožití elektrárny uhelné. Za druhé pak mají stabilní výkon pro dodávky elektrické energie do elektrifikační sítě. Žádné jiné energetické zdroje tyto vlastnosti nemají, a tak byly nové jaderné bloky dlouhodobě vybrány, aby kryly 50 % energetické potřeby v budoucnosti ČR. Všechna tato tvrzení jsou nezpochybnitelně pravdivá. Má to ale háček. Řešení, které vláda navrhuje je nesmírně drahé, a přitom má v soudobé moderní energetice levnou a stejně výkonnou alternativu. » Více


Nedej se plus

Řeka na lopatkách

13. 1. 2019

V loňském roce bylo u nás v provozu téměř 1 500 malých vodních elektráren. Mohlo by se zdát, že malé vodní elektrárny, které jsou nejstarším obnovitelným zdrojem energie, nemají negativní dopady na životní prostředí. Jenže se ukazuje, že jejich provoz má zásadní dopady na život v našich potocích a řekách. » Více


Občanské novinyFosilní paliva a jejich těžba

Chtějí školu bez uhlí

19. 11. 2017

Základní a mateřská škola v Horním Jiřetíně se rozhodla za podpory města a organizace Greenpeace přejít na plně obnovitelné zdroje. Škola stojí v Horním Jiřetíně ohroženém povrchovou těžbou hnědého uhlí a dosud topila právě uhlím a k tomu používala elektřinu z veřejné rozvodné sítě. » Číst více


Nedej se!

Bezvětří

6. 8. 2017

Větrná energie – ta energie, která je nejčistší a nejlevnější, to nemá v českých zemích lehké. Větrné elektrárny nejsou u nás příliš vítané. Proč? Kdo a co za to může? Jaké jsou argumenty jejich odpůrců a jak tento obnovitelný zdroj energie obhajuje druhá strana? Stačí jednoduše říci, že obrovské stavby větrníků do malebné české krajiny nepatří? Momentálně zavládlo v Čechách kolem větrných elektráren bezvětří. Ale na jak dlouho? » Více


Nedej se!Co se daří

Biomasa forever!

5. 3. 2017

Energetická soběstačnost obcí je v našich končinách unikátní a mimořádnou záležitostí. Normálním a běžným stavem je, že ta nejvyšší položka obecních rozpočtů, kterou výdaje za energie představují, bez jakýchkoli úvah o variantách plyne k energetickým gigantům, molochům a monopolům. V západní Evropě jsou energeticky soběstačné obce běžným úkazem, u nás ale mimořádným fenoménem. » Číst více


Občanské novinyLegislativa

Nad slunce jasnější

20. 9. 2015

Aliance pro energetickou soběstačnost je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů a profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem. Vznikla v roce 2011 s cílem šířit osvětu o přínosech obnovitelných zdrojů energie a představit moderní technologické trendy. Spolupracuje s ostatními nevládními organizacemi, které se věnují obnovitelným zdrojům i asociacemi z oboru zelené energetiky, připomínkuje Státní energetickou koncepci a připravuje konkrétní tipy pro české politiky na základě zahraničních zkušeností. » Číst více