Klimatická změna


Občanské novinyLegislativa

Klimatická žaloba

28. 11. 2021

Spolek Klimatická žaloba vznikl před dvěma lety a dal si za cíl sesbírat svědectví o projevech klimatické změny v České republice a následně po vzoru zahraničních iniciativ podat žalobu na vládu proto, že nedostatečně brání změnám klimatu. Spolku se podařilo shromáždit více než dvě stě členů a sesbírat řadu svědectví jednotlivců i právnických osob a loni na podzim zaslali vládě předběžnou výzvu ke zjednání nápravy. Té se nedočkali, a tak letos v dubnu podali na stát žalobu. Cílem žaloby je dosáhnout uznání, že vláda řeší klimatickou krizi nedostatečně a uložení zjednání nápravy. Obdobné žaloby jsou podávány po celé Evropě a dosahují prvních úspěchů. » Více


Nedej se plus

Zpráva o klimatu

24. 10. 2021

Začátkem srpna vyšla šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu, podle které je nutné rychle přijmout opatření, která by mohla zvrátit očekávané oteplení planety o 1,5 °C. Podle zveřejněných scénářů se ovšem oteplení o 1,5 °C již téměř nelze vyhnout, ale je třeba nezbytně přijmout opatření, aby nedošlo k oteplení o 2 °C – 2,5°C. » Více


Občanské noviny

Fakta o klimatu

24. 1. 2021

Unikátní projekt zpracování dat o změnách klimatu a jejich zobrazování ve vizuálně atraktivních grafikách dali dohromady Ondráš Přibyla a skupina jeho přátel a profesionálů z oblasti IT a grafiky. Prostřednictvím stránky faktaoklimatu.cz se snaží o zkvalitnění společenské diskuse o klimatické změně. Snaží se dodávat srozumitelné údaje široké veřejnosti a vizuálně zpracovávat vědecké informace, aby bylo rozhodování ve věcech týkajících se klimatu založené na aktuálních a ověřených datech. » Více


Nedej se!

Kdo zaplatí účet?

20. 9. 2020

Publicistické eseje Václava Cílka patří k nejpodstatnějším environmentálním změnám od Sametové revoluce. I když se výrazně zlepšila kvalita ovzduší a v řekách už netečou jedy, na druhé straně se zhoršuje kvalita půdy a ornice je stále víc ohrožena erozí. » Číst více


Nedej se plus

Kam dokulhá Česko?

7. 6. 2020

Sucho, které jsme zažívali letos na přelomu dubna a května označili vědci za největší za posledních 500 let. Vědci přitom upozorňují, že sucho v Česku je projevem klimatické změny. Vláda ovšem na místo příčiny řeší zejména adaptační opatření, a to podle vědců příliš málo a příliš pomalu. » Číst více


Občanské novinyZemědělství

Po nás poušť?

7. 6. 2020

Díky současným klimatickým změnám, ale také bývalé melioraci, zemědělství ve velkém, budování velkých lánů bez mezí, údolnic aj., díky práci s těžkou technikou na velkých lánech, docházelo postupně k poškození krajiny s utuženou půdou, zcela zmizel malý oběh vody. Důsledkem je nejen dlouhodobé sucho, tedy méně sněhu, ale i katastrofální povodně, neúroda, pokles zásob pitné vody, vysychání toků, lesů, studní. Hrozí nedostatek vody na chlazení jaderných elektráren, ohrožení dodávek pitné vody vysycháním přehrad. Odvodnění krajiny totiž způsobuje tragické sucho i bez klimatických změn. Řešením není budování velkých nádrží, ale vrátit zpátky přirozené procesy v krajině. Řešením je návrat vody a zeleně do krajiny, její systematická proměna a obnovení malého oběhu vody. A to je cílem občanského spolku Živá voda. » Více


Nedej se plusLegislativa

Vykácet všechno?

9. 2. 2020

Současné znění drážní novely odhlasované v půli prosince vzbudilo nejen odpor Senátu, který byl ve výsledku přehlasován, ale i oprávněné pochyby nad reálnou snahou vlády chránit českou přírodu a krajinu. Jak je možné, že i přes četné sliby vlády o zodpovědné a ohleduplné politice k životnímu prostředí nakonec procházejí zákony, které zohledňují především zájmy administrativní a správní? A to bez ohledu na své následky. » Více


Občanské novinyZnečištění ovzduší

Krok správným směrem

9. 2. 2020

Vědu je třeba respektovat. I z této myšlenky vycházel ekologický festival EKO-LOGIKA Francouzského institutu v Praze. Mimo konferencí, výstav a promítání filmů se v jeho rámci konala i soutěž pro studenty středních a základních škol. Do ní se zapojili i žáci Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Ve svém projektu zkoumali, jakou emisi ekvivalentu CO2 za sebou se svými spolužáky za jeden měsíc zanechají. S kamerou jsme je zastihli ve chvíli, kdy zpracovávali nasbírané výsledky. » Více


Nedej se plusZnečištění ovzduší

Dopravní klima

26. 1. 2020

Ministerstvo dopravy pravidelně vypracovává strategie výstavby dopravní infrastruktury České republiky, do kterých zapracovává i sekci o životním prostředí. Kolik se toho ale ze strategií promítá do reality? Evropská unie tlačí na členské státy, aby do roku 2030 převážely až třicet procent nákladu po železnici. Tento ekologičtější způsob dopravy je však u nás zatím oproti jiným druhům dopravy finančně znevýhodněný. Podaří se to v době sílící klimatické krize zvrátit? » Více


Nedej se!Lesní hospodařeníZemědělství

Mezi prsty

8. 12. 2019

Bývala dost možná nejkrásnější kulturní krajinou Evropy, ale už několik desítek let není. Mohla by však znovu být! Dokument rekapituluje nejzásadnější problémy dnešní krajiny tak, aby divák mohl získat náhled na aktuální situaci a utvořit si představu o problémech, které nás čekají, pokud náš přístup ke krajině nezměníme. » Více


Občanské noviny

Uměním pro klima

1. 12. 2019

Existenciální krizi spojenou se změnami klimatu netematizují umělci pouze ve svém umění. Organizují se v rámci různých uměleckých uskupení, institucí, i vysokých škol, a společně se snaží aktivně hledat a podílet na prosazování systémových změn, jež by mohly přispět k záchraně klimatu. » Více


Nedej se!

Obora Obelisk

20. 10. 2019

Asi před dvaceti lety začal podnikatel František Fabičovič skupovat pozemky mezi Lednicí, Podivínem a Rakvicemi na jižní Moravě. Začal tu budovat jezírka a tůně, a obnovil vyschlá slepá ramena Dyje. Zhruba 700 hektarů suchých polí postupně proměnil v mozaiku listnatých lesíků, luk, polí a mokřadů. Vrátil tak krajinu do stavu, jak vypadala původně, než zdejší meze a louky v sedmdesátých letech rozoraly bagry do rozsáhlých lánů polí. Vedle okolních, zemědělskou činností degradovaných polí, působí jeho obora jako zjevení. Jeho projekt by v době klimatických změn mohl sloužit jako návod, jak udržet vodu v krajině. » Více


Občanské novinyFosilní paliva a jejich těžbaZnečištění ovzdušíLidská práva

Bitva o klima

20. 10. 2019

Středoškolské stávky studentů za klima, které v březnu letošního roku dorazily i do Česka, pokračují. Na konci září se čeští studenti připojili k celosvětové stávce, která měla upozornit na chystaný klimatický summit OSN. Ke stávce tentokrát studenti vyzvali i dospělé. V jeden den proběhly stávky ve sto šedesáti třech zemích světa a zúčastnilo se jich více než čtyři milióny lidí. » Více


Občanské novinyFosilní paliva a jejich těžba

Rebelové proti vyhynutí

29. 9. 2019

V České republice na konci minulého roku začalo působit hnutí Extinction Rebellion, které vzniklo v Anglii a snaží se pomocí přímých akcí, občanských blokád v centrech hlavních měst, přimět politiky řešit klimatickou krizi. Hnutí je specifické tím, že se do něj může zapojit každý a u nás získalo už stovky příznivců. Cílem hnutí v Česku je prosadit své tři požadavky – pravdivé informování o klimatické změně, uhlíkovou neutralitu do roku 2025 a občanská shromáždění, která by hledala cestu z klimatické krize. » Více


Nedej se!Co se daří

Vstupenka do budoucnosti

5. 5. 2019

Změna klimatu už dávno není teoretickým problémem budoucnosti ale realitou, se kterou se již dnes musíme začít vyrovnávat. Studenti z globálního hnutí Fridays For Future ale upozorňují na to, že zodpovědní politici tuto situaci ignorují a zavírají před ní oči. A v naší zemi tomu není jinak. » Číst více


Nedej se!

Lyžování na vodě

14. 4. 2019

Bez technického sněhu se dnes kvůli postupnému oteplování neobejde žádný větší lyžařský areál. Přestože sněhová děla a technický sníh bereme jako samozřejmost, mají na životní prostředí značně negativní vliv. Umělé zasněžování začíná být zejména čím dál větší problém připravující horskou krajinu o vodu. Na jedné straně stojí byznys kolem zimních sportů a rekreace, který táhne ekonomiky většiny horských středisek, a na druhé křehký ekosystém hor. » Více


Občanské noviny

Středoškolská stávka za klima

7. 4. 2019

Současná ekologická krize vyhnala do ulic miliony mladých lidí po celém světě. U nás se středoškoláci do globální stávky za klima zapojili protesty ve všech krajích České republiky. Jejich budoucnost je totiž v ohrožení. » Číst více


Občanské novinyKůrovecKontroverzní výstavba

Zachránci divočiny v Jeseníkách

17. 3. 2019

Víc než dvacet let usiluje Martin Míček a další aktivisté o záchranu jesenické divočiny. Díky jejich aktivní účasti při správních řízeních se podařilo velkou část Jeseníků uchránit před projekty tvrdé turistiky. V bouřlivých devadesátých letech 20. století developeři usilovali o výstavbu gigantických lyžařských center přímo v chráněné krajinné oblasti: plánovali stovky nových sjezdovek, hotelů a rezidenčních domů. » Více


Nedej se plus

Česko na suchu

9. 12. 2018

Klimatická změna je často spojována jen s průmyslem ale její dopady výrazně ovlivňuje i naše chování v krajině. V říjnu roku 2018 naměřili čeští vědci extrémní sucho na čtyřiceti osmi procentech našeho území. A bohužel toho zatím neděláme mnoho, abychom se na nové poměry adaptovali. » Více


Nedej se plus

Sucho není tak sexy jako povodně

23. 10. 2018

Přestože letošní léto bylo na srážky milostivější, celková bilance sucha je v posledních letech je varující. Hladiny podzemních vod jsou dlouhodobě na minimu. Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství přišly v letošním roce s řadou návrhů opatření proti suchu, s podporou výstavby malých rybníků, podporou budování závlah, podporou budování remízků a podobně. Budou tato opatření postačovat? Není zakopaný pes někde jinde? Paradoxně, nepodporují dotace zemědělcům právě ještě větší vysychání půdy, erozi a úbytek humusu? » Více


Občanské novinyNárodní park Šumava

Jak vyzrát na sucho?

7. 10. 2018

O drastickém vysychání krajiny slyšíme posledních několik let ze všech stran. Hnutí Duha o něm jen nemluví a neposlouchá, ale pokouší se neblahý stav zvrátit komplexní kampaní, jejíž součástí jsou brigády dobrovolníků v narušených biotopech po celé republice. My jsme se za nimi vydali na revitalizaci šumavských rašelinišť, s níž pomáhají správě národního parku. » Více


Nedej se!

Druhé varování lidstvu

29. 4. 2018

Odborníci z neziskové organizace Společnost znepokojených vědců před pětadvaceti lety sepsali varování lidstvu – zprávu o stavu životního prostředí na Zemi. Dokument podepsala většina tehdy žijících laureátů Nobelovy ceny za vědu. V tomto dílu pořadu Nedej se jsou shrnuta základní fakta z druhé navazující výzvy z roku 2017 a zároveň se přehledně představí navrhovaná východiska, která vědci do druhé zprávy sepsali. » Číst více


Občanské noviny

Voda v suchu

13. 11. 2016

Účelem existence Ekofilmu, festivalu filmů o ochraně přírody, je osvěta, snaha inspirovat a přinášet nové impulsy. Děje se to především prostřednictvím samotných filmů. Do Brna se ale letos sjela tak pestrá škála podnětných osobností do doprovodného programu festivalu a jeho debatních fór, že jsme se na Ekofilm vydali primárně za nimi, nikoliv za filmy. » Číst více


Nedej se!

Pár kroků od propasti

31. 1. 2016

V polovině loňského prosince se tu téměř dvěma stům národních delegací podařilo přijmout dohodu o omezení emisí klíčového skleníkového plynu CO2 a také finanční pomoci rozvojovým zemím v boji proti postupujícím změnám klimatu. Podařilo se tak odvrátit klimatické hrozby a zachránit naši planetu? Je globální oteplování jediným obřím problémem, před nímž naše civilizace stojí? » Více


Občanské novinyLidská práva

Pochod za klimatickou spravedlnost

13. 12. 2015

Den před klimatickou konferencí v Paříži svolávají ekologická a sociální hnutí, odbory, církve, akademická obec a progresivní firmy po celém světě shromáždění na podporu občanských požadavků. Je to zároveň vzkaz politikům, že jejich dosavadní liknavost ve věci klimatu je nepřijatelná. » Více


Občanské noviny

Vyhlásili válku suchu

4. 10. 2015

Česká republika se letos potýká s nejhorším suchem za posledních dvanáct let. Jedním ze způsobů, jak lze se suchem bojovat, je zadržovat vodu v krajině vytvářením drobných vodních prvků, tůní a mokřadů. Právě na tyto aktivity se zaměřuje spolek Mokřady – ochrana a management, jehož členové pečují ve svém volném čase o 26 lokalit v celé republice. Kromě praktické péče o mokřadní biotopy a osvětové činnosti provádí též přírodovědné průzkumy lokalit a organizují záchranné transfery obojživelníků. » Více