Lesní hospodaření


Nedej se!

Prales nad zlato

23. 6. 2019

Prales na Žákově hoře toho umí mnoho. Umí postrašit, okouzlit ale i překvapit. Pod vrstvou tlejícího listí leží ukrytý příběh nejen o našem přírodním bohatství, ale také nápovědou pro boj s klimatickými změnami a toho, jak jim lépe čelit. » Více


Nedej se plusKůrovec

Paseka v rezervaci

16. 6. 2019

Kůrovec se Českem valí jako lavina a na cestě z hospodářských lesů se potkává s ostrůvky chráněné přírody. Nepromyšlené zásahy lidí ale mohou být pro tato vzácná území ve svém důsledku mnohem nebezpečnější a právě k takovému ničivemu zásahu podle Hnutí Duha došlo v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala. » Více


Jinde na webu ČT

Náš venkov: Kdo zachrání obecní lesy?

15. 6. 2019

Vrátí se obce k původnímu způsobu lesního hospodaření? » Více


Nedej se!

Lesní revoluce

18. 11. 2018

České lesy umírají. Je to tím, že se skládají převážně ze smrkových monokultur, které jsou citlivé na sucho a podléhají škůdcům. Přitom existuje alternativa. Pestré a různověké lesy kalamitám odolávají. Vyplatí se ale jejich pěstování? Praxe ukazuje, že ano. Navíc přichází nový fenomén – nadnárodní korporace odmítají využívat dřevo z nešetrného hospodaření. Žijeme v zajímavé době: tlak veřejného mínění formuje trh a ten nutí stát jako největšího lesního hospodáře k ekologičtějšímu chování. » Více


Nedej se plus

Cesta lesního hospodaření

4. 11. 2018

Současná veřejná diskuze ve věci stavu českých lesů se stočila k otázce kalamitou postihnutých oblastí Jeseníků a krajně vyostřeného sporu nad způsobem lesního hospodaření z hlediska jejich prevence před podobnými následky. Málokdy v této debatě však zaznívá, že dané názorové střety jsou následkem střetu dvou systémů lesní certifikace, zastávající odlišné přístupy a pojetí udržitelného lesního hospodaření. » Více


Nedej se plusKůrovec

Kůrovec: ekologická katastrofa

23. 9. 2018

Jsme svědky katastrofy nevídaných rozměrů. V letošním létě se naplnily obavy, že kůrovec napadne další tisíce hektarů smrkových porostů. Na řadě míst v Čechách a na Moravě se už rozpadly smrkové monokultury. Nejvíc jsou postiženy Jeseníky, Beskydy, Českomoravská vysočina a Jižní Morava. O tom, že Lesy České republiky tuto kalamitu nezvládají, svědčí odvolání generálního ředitele Lesů České republiky za nezvládnutí kůrovcové kalamity a i pokuta České inspekce životního prostředí, udělená státním lesům. » Číst více


Nedej se!Kůrovec

V zajetí lesů

23. 9. 2018

Současná kůrovcová kalamita ohromných rozměrů to ukazuje jasně – smrkové monokultury v krajině jsou problém. Přesto je lidé znovu vysazují i tam, kde lesy vůbec být nemají. Nelegální vysazování lesa je trend, který lidé zabývající se ochranou přírody a krajiny sledují už několik posledních let. Majitelé půdy v kategorii luk a pastvin ji v rozporu se zákonem zalesňují především smrkovými porosty. Vytlačují tak z krajiny ohrožené druhy rostlin a živočichů, mění tradiční ráz krajiny a ničí její přitažlivost pro návštěvníky. » Více


Občanské noviny

Zachraň strom, probudíš město

25. 2. 2018

I když se nacházejí v centru obce, jsou bažantnice v Měšicích u Prahy oficiálně vedeny jako hospodářské lesy. Dnes se zde těží dřevo a místní obyvatelé vyrazili do boje, aby situaci napravili. » Více


Nedej se plusKůrovec

Pytlák kůrovec

14. 5. 2017

V roce 2016 se v České republice vytěžil historicky nejvyšší objem dřeva napadeného kůrovcem. 4 miliony kubíků. Z toho dvě třetiny, dva a půl milionu, vykázal státní podnik Lesy ČR, který obhospodařuje necelou polovinu lesů v zemi. Kalamitu Lesy ČR prezentovaly jako republikový problém od prvních měsíců roku 2016. » Číst více


Nedej se!Kůrovec

Lesy bez budoucnosti?

19. 3. 2017

Je pracovní den. Snad každých deset minut projíždí Bruntálem plně naložený kamion se smrkovým dřevem. V Krnově, v Bruntále ale i ve všech stanicích na staré železniční trati na Olomouc jsou k vagonům naváženy tisíce kubíků smrkové kulatiny, která je nakládána na vlaky a směřuje do paskovské pily nebo jinam. Těžba smrku je masová, těží se ve dne i v noci a lidé padají únavou. » Číst více


Nedej se!

Smrk kapitalismu

12. 3. 2017

Když se hovoří o managementu národních parků či o tom, zde do naší krajiny patří velké šelmy typu vlk a rys, slýcháme často názor, že les nelze nechat napospas jeho přirozenému vývoji – a že aby mohl fungovat dobře, bez zásahů člověka se neobejde. » Číst více


Nedej se plus

Lesu zdar aneb inventura Lesů ČR

5. 2. 2017

Provedení Národní inventarizace lesů (zkr. NIL) Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů nařídila ze zákona Vláda ČR s cílem pečlivě prověřit stav lesů v České republice. Ty jsou z většiny ve veřejném vlastnictví (v roce 2014 to bylo 77 %). » Číst více


Nedej se!ZahraničíCo se daří

Zápas o mongolský les

15. 1. 2017

Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je ubývání a devastace lesů. Hlavními příčinami jsou globální změna klimatu a požáry. Méně známou skutečností je fakt, že velkým problémem je zejména pastevectví a divoká těžba lesa v severních oblastech Mongolska. » Číst více


Občanské noviny

Když se kácí les, nemusí létat třísky

3. 4. 2016

Dřevo je obnovitelný zdroj a užívání výrobků z něj je k přírodě šetrnější, než užívání výrobků z plastů, ropy či kovů. Těžba dřeva bohužel většinou neprobíhá tak, aby se lesy mohly obnovit. Dochází k bezmyšlenkovitému drancování od amazonských pralesů až po tuzemské lesy. » Číst více


Nedej se!KůrovecNárodní park Šumava

Nový ředitel Národního parku Šumava

3. 4. 2011

NPŠ v rukou politika?! – K 20. narozeninám dostal Národní park Šumava dárek: na post ředitele správy byl bez výběrového řízení jmenován vysloužilý politik Jan Stráský. Svůj „životní boj o Šumavu“ zahájil likvidací vědecké sekce Rady NPŠ a vyhlášením totální války kůrovci, a to i v dosud nejpřísněji chráněných bezzásahových zónách. Co na to vědci? » Více