Lesní hospodaření


Nedej se!

Lesy za časů pandemie

24. 5. 2020

V momentě, kdy těsně před jarní výsadbou a dalšími lesnickými pracemi musela ze dne na den odejít ze země levná zahraniční pracovní síla, nebyl tu téměř nikdo, kdo by tyto práce mohl dělat. Hrozil kolaps. Poté, co lesníci skrze média apelovali a žádali veřejnost o pomoc, zájem brigádníků nabyl obrovských rozměrů, vznikl přetlak a dokonce pořadníky na práci. V lesích se nyní setkává pestrá směsice lidí od studentů přes matky samoživitelky, učitele, lidi dělnických i intelektuálních profesí až po korporátní profesionály… » Více


Nedej se!

Lesy k sežrání

22. 3. 2020

Přirozená obnova lesů, v nichž by odborníci rádi viděli semenáčky vyrostlé v různých letech přímo z místních mateřských stromů, je již mnoho desetiletí ohrožená, lépe řečeno okousaná, tlupami spárkaté zvěře. Té zvěře, která ty těžce a draze vysazené stromky tak ráda okusuje. Způsobené škody jsou obrovské a malé stromky se před okusem musejí nákladně chránit oplocenkami nebo chemickou cestou. A přitom by stačilo tak málo – mít zákony, které by účinně regulovaly populaci spárkaté zvěře. » Více


Nedej se plusLegislativa

Konec doby lesové?

15. 3. 2020

Přemnožená spárkatá zvěř ničí v České republice až 70 %, někdy si téměř 100 % nových výsadeb listnáčů a jedlí. V současné době probíhá připomínkové řízení k návrhu novely zákona o myslivosti, která by měla z velké části eliminovat průlomovou novelu lesního zákona č. 314/2019 Sb., kterou Poslanecká sněmovna přijala na podzim roku 2019. » Číst více


Nedej se!Klimatická změnaZemědělství

Mezi prsty

8. 12. 2019

Bývala dost možná nejkrásnější kulturní krajinou Evropy, ale už několik desítek let není. Mohla by však znovu být! Dokument rekapituluje nejzásadnější problémy dnešní krajiny tak, aby divák mohl získat náhled na aktuální situaci a utvořit si představu o problémech, které nás čekají, pokud náš přístup ke krajině nezměníme. » Více


Nedej se plusLegislativa

Komu jde o naše lesy?

8. 9. 2019

Poslanecká sněmovna bude na své nejbližší schůzi schvalovat vládní novelu lesního zákona, kterou připravilo ministerstvo zemědělství a která měla být reakcí na kůrovcovou kalamitu a klimatické změny, které zasáhly české lesy. Jenže podle vědců, lesníků, hospodářů v lesích a ekologických organizací ve vládní novele ta nejdůležitější opatření chybí. » Číst více


Nedej se!

Prales nad zlato

23. 6. 2019

Prales na Žákově hoře toho umí mnoho. Umí postrašit, okouzlit ale i překvapit. Pod vrstvou tlejícího listí leží ukrytý příběh nejen o našem přírodním bohatství, ale také nápovědou pro boj s klimatickými změnami a toho, jak jim lépe čelit. » Více


Nedej se plusKůrovec

Paseka v rezervaci

16. 6. 2019

Kůrovec se Českem valí jako lavina a na cestě z hospodářských lesů se potkává s ostrůvky chráněné přírody. Nepromyšlené zásahy lidí ale mohou být pro tato vzácná území ve svém důsledku mnohem nebezpečnější a právě k takovému ničivemu zásahu podle Hnutí Duha došlo v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala. » Více


Jinde na webu ČT

Náš venkov: Kdo zachrání obecní lesy?

15. 6. 2019

Vrátí se obce k původnímu způsobu lesního hospodaření? » Více


Nedej se!

Lesní revoluce

18. 11. 2018

České lesy umírají. Je to tím, že se skládají převážně ze smrkových monokultur, které jsou citlivé na sucho a podléhají škůdcům. Přitom existuje alternativa. Pestré a různověké lesy kalamitám odolávají. Vyplatí se ale jejich pěstování? Praxe ukazuje, že ano. Navíc přichází nový fenomén – nadnárodní korporace odmítají využívat dřevo z nešetrného hospodaření. Žijeme v zajímavé době: tlak veřejného mínění formuje trh a ten nutí stát jako největšího lesního hospodáře k ekologičtějšímu chování. » Více


Nedej se plus

Cesta lesního hospodaření

4. 11. 2018

Současná veřejná diskuze ve věci stavu českých lesů se stočila k otázce kalamitou postihnutých oblastí Jeseníků a krajně vyostřeného sporu nad způsobem lesního hospodaření z hlediska jejich prevence před podobnými následky. Málokdy v této debatě však zaznívá, že dané názorové střety jsou následkem střetu dvou systémů lesní certifikace, zastávající odlišné přístupy a pojetí udržitelného lesního hospodaření. » Více


Nedej se plusKůrovec

Kůrovec: ekologická katastrofa

23. 9. 2018

Jsme svědky katastrofy nevídaných rozměrů. V letošním létě se naplnily obavy, že kůrovec napadne další tisíce hektarů smrkových porostů. Na řadě míst v Čechách a na Moravě se už rozpadly smrkové monokultury. Nejvíc jsou postiženy Jeseníky, Beskydy, Českomoravská vysočina a Jižní Morava. O tom, že Lesy České republiky tuto kalamitu nezvládají, svědčí odvolání generálního ředitele Lesů České republiky za nezvládnutí kůrovcové kalamity a i pokuta České inspekce životního prostředí, udělená státním lesům. » Číst více


Nedej se!Kůrovec

V zajetí lesů

23. 9. 2018

Současná kůrovcová kalamita ohromných rozměrů to ukazuje jasně – smrkové monokultury v krajině jsou problém. Přesto je lidé znovu vysazují i tam, kde lesy vůbec být nemají. Nelegální vysazování lesa je trend, který lidé zabývající se ochranou přírody a krajiny sledují už několik posledních let. Majitelé půdy v kategorii luk a pastvin ji v rozporu se zákonem zalesňují především smrkovými porosty. Vytlačují tak z krajiny ohrožené druhy rostlin a živočichů, mění tradiční ráz krajiny a ničí její přitažlivost pro návštěvníky. » Více


Občanské noviny

Zachraň strom, probudíš město

25. 2. 2018

I když se nacházejí v centru obce, jsou bažantnice v Měšicích u Prahy oficiálně vedeny jako hospodářské lesy. Dnes se zde těží dřevo a místní obyvatelé vyrazili do boje, aby situaci napravili. » Více


Nedej se plusKůrovec

Pytlák kůrovec

14. 5. 2017

V roce 2016 se v České republice vytěžil historicky nejvyšší objem dřeva napadeného kůrovcem. 4 miliony kubíků. Z toho dvě třetiny, dva a půl milionu, vykázal státní podnik Lesy ČR, který obhospodařuje necelou polovinu lesů v zemi. Kalamitu Lesy ČR prezentovaly jako republikový problém od prvních měsíců roku 2016. » Číst více


Nedej se!Kůrovec

Lesy bez budoucnosti?

19. 3. 2017

Je pracovní den. Snad každých deset minut projíždí Bruntálem plně naložený kamion se smrkovým dřevem. V Krnově, v Bruntále ale i ve všech stanicích na staré železniční trati na Olomouc jsou k vagonům naváženy tisíce kubíků smrkové kulatiny, která je nakládána na vlaky a směřuje do paskovské pily nebo jinam. Těžba smrku je masová, těží se ve dne i v noci a lidé padají únavou. » Číst více


Nedej se!

Smrk kapitalismu

12. 3. 2017

Když se hovoří o managementu národních parků či o tom, zde do naší krajiny patří velké šelmy typu vlk a rys, slýcháme často názor, že les nelze nechat napospas jeho přirozenému vývoji – a že aby mohl fungovat dobře, bez zásahů člověka se neobejde. » Číst více


Nedej se plus

Lesu zdar aneb inventura Lesů ČR

5. 2. 2017

Provedení Národní inventarizace lesů (zkr. NIL) Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů nařídila ze zákona Vláda ČR s cílem pečlivě prověřit stav lesů v České republice. Ty jsou z většiny ve veřejném vlastnictví (v roce 2014 to bylo 77 %). » Číst více


Nedej se!ZahraničíCo se daří

Zápas o mongolský les

15. 1. 2017

Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je ubývání a devastace lesů. Hlavními příčinami jsou globální změna klimatu a požáry. Méně známou skutečností je fakt, že velkým problémem je zejména pastevectví a divoká těžba lesa v severních oblastech Mongolska. » Číst více


Občanské noviny

Když se kácí les, nemusí létat třísky

3. 4. 2016

Dřevo je obnovitelný zdroj a užívání výrobků z něj je k přírodě šetrnější, než užívání výrobků z plastů, ropy či kovů. Těžba dřeva bohužel většinou neprobíhá tak, aby se lesy mohly obnovit. Dochází k bezmyšlenkovitému drancování od amazonských pralesů až po tuzemské lesy. » Číst více


Nedej se!Zahraničí

Ukrajinský rozcestník

15. 11. 2015

Ukrajinské Karpaty, stovky kilometrů hor, lesů, pralesů, polonin a horských údolí s potoky, stovky hektarů neporušené přírody, několik desítek rezervací. V posledních letech, kdy Ukrajina prožívá ekonomickou i politickou krizi, se v horách, které vždy tvořily nejzaostalejší a nejchudší část země, rozmohla plošná těžba dřeva, která způsobuje úplnou likvidaci velkých porostů. » Číst více


Nedej se!KůrovecNárodní park Šumava

Nový ředitel Národního parku Šumava

3. 4. 2011

NPŠ v rukou politika?! – K 20. narozeninám dostal Národní park Šumava dárek: na post ředitele správy byl bez výběrového řízení jmenován vysloužilý politik Jan Stráský. Svůj „životní boj o Šumavu“ zahájil likvidací vědecké sekce Rady NPŠ a vyhlášením totální války kůrovci, a to i v dosud nejpřísněji chráněných bezzásahových zónách. Co na to vědci? » Více


Nedej se!Zemědělství

Lesní půda

24. 1. 2006

Nedávno jsme ukázali, jak intenzivní zemědělství vyhubilo půdní organismy a úrodné černozemě se změnily v mrtvou hmotu. Máme sice nový režim, ale neznalost a staré chyby se opakují. Dnes se zaměříme na lesní půdu. I ta je nyní v ohrožení. » Více