Kůrovec


Nedej se!Lesní hospodaření

Nepoučitelní?

13. 6. 2021

Přesně před sto lety, v roce 1921, vrcholila v českých lesích zničující kalamita způsobená přemnožením nenápadného motýlka bekyně mnišky. Dnes u nás kulminuje neméně devastující kalamita kůrovcová.
Tyto dvě katastrofy mají mnoho společného. Především dlouhotrvající sucho a vysazování smrkové monokultury. Dokument hledá nejen společné kořeny, ale hledá i odpověď na otázku, zda lze zabránit tomu, aby se naši pravnuci za dalších sto let museli s podobnou kalamitou potýkat. Poučíme se? » Více


Nedej se!Lesní hospodařeníNárodní park Šumava

Hrdinové pralesa

13. 12. 2020

Zhruba dvě stě lidí se v roce 1999 rozhodlo v extrémních podmínkách a navzdory postihům chránit před kácením Trojmezenský prales u Plešného jezera v Národním parku Šumava. Blokáda trvala dva měsíce a přinesla pozitivní výsledky. Prales mohl zůstat pralesem. Po dvaceti letech se někdejší účastníci přijeli podívat, jak se místo za uplynulé roky změnilo, jaký dopad jejich akce měla a zda vše vyšlo tak, jak si přáli. Zavzpomínali nejen na průběh blokády, ale i na to, jak jim změnila osobní život. Někteří kvůli ní měli problémy v práci nebo o ni dokonce přišli. » Více


Nedej se plusLesní hospodařeníNárodní park Šumava

Boubínský prales na odpis

13. 9. 2020

Ve Vimperku v srpnu proběhla demonstrace na podporu zásahů proti kůrovci v přísně chráněné národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Skupinka demonstrantů žádala, aby správa CHKO Šumava nebránila státnímu podniku Lesy České republiky kácet stromy napadené kůrovcem a odvážet je z rezervace. » Číst více


Nedej se plusLesní hospodaření

Paseka v rezervaci

16. 6. 2019

Kůrovec se Českem valí jako lavina a na cestě z hospodářských lesů se potkává s ostrůvky chráněné přírody. Nepromyšlené zásahy lidí ale mohou být pro tato vzácná území ve svém důsledku mnohem nebezpečnější a právě k takovému ničivemu zásahu podle Hnutí Duha došlo v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala. » Více


Občanské novinyKlimatická změnaKontroverzní výstavba

Zachránci divočiny v Jeseníkách

17. 3. 2019

Víc než dvacet let usiluje Martin Míček a další aktivisté o záchranu jesenické divočiny. Díky jejich aktivní účasti při správních řízeních se podařilo velkou část Jeseníků uchránit před projekty tvrdé turistiky. V bouřlivých devadesátých letech 20. století developeři usilovali o výstavbu gigantických lyžařských center přímo v chráněné krajinné oblasti: plánovali stovky nových sjezdovek, hotelů a rezidenčních domů. » Více


Nedej se plusNárodní park Šumava

7 let od blokády

2. 12. 2018

Před sedmi lety se do Národního parku Šumava sjeli lidé z celé republiky, aby tu zabránili nezákonnému kácení přírodně cenné lokality, což se jim z velké míry i podařilo. Tehdejší vedení parku na ně poslalo policii, která proti nim tvrdě zasáhla. Přestože se následně potvrdilo, že kácení bylo nezákonné, potřebná reflexe ze strany státu dosud chybí. Také dr. Vlašín se svoji žalobou proti tehdejšímu postupu policie neuspěl. Ústavní soud jeho stížnost nedávno zamítl. » Více


Nedej se!

Kalamita stejnosti

11. 11. 2018

Ve dne i v noci. V zimě i v létě. Už několik let těžařské stroje z celé republiky řežou, nakládají a zpracovávají kůrovcem napadené nebo již uschlé smrkové dřevo z Jeseníků. Nestíhají. Není v lidských silách zabránit kůrovci v postupu oslabenými smrkovými monokulturami, padají tisíce hektarů lesa. Jedná se o největší kalamitu v dějinách českých zemí. Kde jsou příčiny tohoto stavu a co dělat, aby byly dopady kalamity co nejmírnější a aby se podobná situace neopakovala za padesát let? » Více


Nedej se plusLesní hospodaření

Kůrovec: ekologická katastrofa

23. 9. 2018

Jsme svědky katastrofy nevídaných rozměrů. V letošním létě se naplnily obavy, že kůrovec napadne další tisíce hektarů smrkových porostů. Na řadě míst v Čechách a na Moravě se už rozpadly smrkové monokultury. Nejvíc jsou postiženy Jeseníky, Beskydy, Českomoravská vysočina a Jižní Morava. O tom, že Lesy České republiky tuto kalamitu nezvládají, svědčí odvolání generálního ředitele Lesů České republiky za nezvládnutí kůrovcové kalamity a i pokuta České inspekce životního prostředí, udělená státním lesům. » Číst více


Nedej se!Lesní hospodaření

V zajetí lesů

23. 9. 2018

Současná kůrovcová kalamita ohromných rozměrů to ukazuje jasně – smrkové monokultury v krajině jsou problém. Přesto je lidé znovu vysazují i tam, kde lesy vůbec být nemají. Nelegální vysazování lesa je trend, který lidé zabývající se ochranou přírody a krajiny sledují už několik posledních let. Majitelé půdy v kategorii luk a pastvin ji v rozporu se zákonem zalesňují především smrkovými porosty. Vytlačují tak z krajiny ohrožené druhy rostlin a živočichů, mění tradiční ráz krajiny a ničí její přitažlivost pro návštěvníky. » Více


Nedej se plusKácení v Bělověžském praleseCo se daří

Vítězové Bělověžského pralesa

16. 9. 2018

Vracíme do Bělověžského pralesa v Polsku, který je součástí světového přírodního dědictví UNESCO a jedním z posledních zachovalých pralesů nížinného charakteru v celé Evropě. Od jara loňského roku, zde pod záminkou boje s kůrovcem, probíhalo masivní kácení. Proti ničení pralesa protestovali ekologické organizace, veřejnost a také vědci z Polska i celé Evropy. Osm měsíců se přímo v pralese snažila kácení zabránit také občanská blokáda. To se na konec podařilo až díky rozhodnutí Evropského soudního dvora po žalobě Evropské komise. Zajímá nás, kdo ponese odpovědnost za nelegální kácení. » Více


Nedej se!Kácení v Bělověžském pralese

Obránci Bělověžského pralesa

18. 2. 2018

Proti kácení protestují také lidé přímo v pralese, říkají si Obránci pralesa, a již více než osm měsíců pořádají blokády, kterými se snaží kácení zastavit. Dokument se snaží najít odpověď na to, kdo jsou Obránci pralesa a jak bojují o zachování unikátního pralesa s mnohem silnějším protivníkem. » Číst více


Občanské novinyKácení v Bělověžském pralese

Soumrak Bělověžského pralesa

1. 10. 2017

Bělověžský prales s nachází podél východní hranice Polska s Běloruskem a patří k nejcennějším přírodním ekosystémům Evropy. Dosud neporušené části polského pralesa jsou chráněny jako Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Prales je domovem tisíců druhů rostlin a živočichů, včetně druhů, kterým hrozí vyhynutí. Polská vláda v únoru letošního roku rozhodla o zahájení masivního kácení stromů v nejcennějších částech pralesa. Ničení pralesa se už několik měsíců snaží bránit nenásilná občanská blokáda. » Více


Nedej se plusLesní hospodaření

Pytlák kůrovec

14. 5. 2017

V roce 2016 se v České republice vytěžil historicky nejvyšší objem dřeva napadeného kůrovcem. 4 miliony kubíků. Z toho dvě třetiny, dva a půl milionu, vykázal státní podnik Lesy ČR, který obhospodařuje necelou polovinu lesů v zemi. Kalamitu Lesy ČR prezentovaly jako republikový problém od prvních měsíců roku 2016. » Číst více


Nedej se!Lesní hospodaření

Lesy bez budoucnosti?

19. 3. 2017

Je pracovní den. Snad každých deset minut projíždí Bruntálem plně naložený kamion se smrkovým dřevem. V Krnově, v Bruntále ale i ve všech stanicích na staré železniční trati na Olomouc jsou k vagonům naváženy tisíce kubíků smrkové kulatiny, která je nakládána na vlaky a směřuje do paskovské pily nebo jinam. Těžba smrku je masová, těží se ve dne i v noci a lidé padají únavou. » Číst více


Nedej se!Národní park Šumava

Medaile

22. 5. 2016

Jeden stál za porušováním zákona a dostal medaili za zásluhy o stát. Druhý proti tomuto porušování zákona protestoval a skončil s trvalými následky na zdraví po brutálním zásahu policie. Měly občanské protesty vůbec smysl? Filmový dokument se vrací k zásahům policie proti blokádě na Šumavě. Po pěti letech soudních sporů případ není uzavřen. Kácení bylo dle pravomocných verdiktů protiprávní a zásahy policie proti blokádníkům byly dle nedávno vyhlášeného rozsudku nezákonné. Daňové poplatníky tyto protiprávní kroky státních úředníků stály řádově desítky milionů korun. Nikdo za to nenese odpovědnost. » Více


Nedej se plusNárodní park Šumava

Pomáhej si a chraň se

14. 12. 2014

Po třech letech se s kamerou vracíme na místo činu. Tady, v NP Šumava, v přírodně cenné lokalitě u Ptačího potoka, se odehrál opravdu zvláštní případ. Tehdejší vedení parku tu porušilo zákon, a pak si přizvalo policii, aby zasáhla proti občanům, kteří na toto porušení zákona přijeli upozornit. Jak plyne z pravomocného soudního verdiktu, i tyto zásahy policie byly nezákonné. Potřebná reflexe ale nepřichází. » Více


Občanské novinyNárodní park Šumava

Přivázal ses na Šumavě ke stromu? Byl jsi v právu!

13. 4. 2014

Tohle je zásadní zjištění. Při blokádě ekologických aktivistů na Šumavě, kteří chtěli zabránit nezákonnému kácení v národním parku, jednala policie protiprávně. Tak zní rozsudek Krajského soudu v Plzni, který zároveň vysvětluje rozsáhlá práva občanů podle české i evropské úpravy shromažďovacího práva. » Více


Nedej se!LegislativaNárodní park Šumava

Další zásahy proti kůrovci

24. 6. 2012

Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský plánuje další zásahy proti kůrovci, které si „posvětil“ velmi pochybnými posudky od slovenských autorů – jeden zpracovala geoložka, druhý pojídač veverek, souzený na Slovensku za pašování orlů. Ve stejné době do Parlamentu míří nový zákon – jak Chalupův návrh hodnotí vědci, jak starostové? » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Šumava, kůrovec

3. 7. 2011

Začátkem léta míříme opět na Šumavu: Oslava 20. výročí národního parku v hotelu šumavského pozemkového magnáta, masivní protesty vědců proti plánovanému kácení, návrh zákona na již neskrývanou exploataci Šumavy – to jsou hlavní témata. Hrozí na Šumavě kůrovcová kalamita tisíciletí, nebo jsou to jen bombastické poplašné zprávy ředitele Stráského a jeho náměstka Mánka? A jak dopadlo lákání kůrovců na živé stromy? » Více


Nedej se!Lesní hospodařeníNárodní park Šumava

Nový ředitel Národního parku Šumava

3. 4. 2011

NPŠ v rukou politika?! – K 20. narozeninám dostal Národní park Šumava dárek: na post ředitele správy byl bez výběrového řízení jmenován vysloužilý politik Jan Stráský. Svůj „životní boj o Šumavu“ zahájil likvidací vědecké sekce Rady NPŠ a vyhlášením totální války kůrovci, a to i v dosud nejpřísněji chráněných bezzásahových zónách. Co na to vědci? » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Blokáda proti kácení kůrovcem napadených stromů

2. 12. 2009

Na terénní pochůzku v Trojmezenském pralese a jeho okolí se letos v září vypravila skupina přírodovědců, s cílem posoudit, k jakým změnám v porostech tu za poslední dekádu došlo. Právě touto dobou, před deseti lety, tu skončila blokáda proti kácení kůrovcem napadených stromů. Plánovaná masivní porážka, kterou tehdejší vedení NP Šumava chtělo provést, se tady neuskutečnila. Zásluhou dobrovolníků z celé republiky i Slovenska zůstaly porosty nedotčené. Dnes, po deseti letech, je tedy možné se na vlastní oči přesvědčit, zda blokáda pralesu uškodila, či nikoli. » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Kyrill v NP Šumava

17. 4. 2007

Orkán Kyrill za sebou nechal v lesích Národního parku Šumava téměř 700 tisíc kubíků polomu. Od prvních hodin po kalamitě bylo jasné, že způsob, jakým se s ní správa parku vyrovná, rozhodne o budoucnosti národního parku. Ustojí ministr Bursík své razantní rozhodnutí ponechat dříví na 20 procentech parku ležet bez zásahu proti kůrovci? A zvládne nový ředitel parku uklidnit pobouřené obce? » Více


Jinde na webu ČTNárodní park Šumava

Planeta Věda: Lesy po vichřici

1. 4. 2007

Apokalypsa v českých lesích, takovou daň si vybrala lednová vichřice hlavně na smrkových monokulturách. Pozornost politiků i médií ale směřuje hlavně na Šumavu. Na osudu Národního parku záleží zkrátka všem » Více


Jinde na webu ČTNárodní park Šumava

Přidej se: Šumava – prales Trojmezná

13. 6. 2006

Jak dnes vypadá místo, kde občanská blokáda znemožnila další kácení poškozených stromů? » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Šumava II.

13. 12. 2005

Dnes když řeknete národu, že kůrovec něco žere, tak národ si představí, že je to buď nějaký virus ve formě ptačí chřipky a nebo je to něco velkého minimálně jako prase a kdo sem přijde, tak toho sežere. Tento brouk – lýkožrout smrkový – byl před několika lety postrachem Šumavy. Do dneška straší v hlavách mnoha lidí jako nepřítel číslo jedna, ale není to pravda. Nepřítelem číslo jedna jsou někteří lidé, kteří zpomalují přírodní procesy na Šumavě. » Více


Nedej se!Národní park Šumava

Šumava

22. 11. 2005

S kamerou se dnes znovu vydáváme do Národního parku Šumava, který sice brzy oslaví už 15. výročí svého založení, ale dosud není jasné, jakým směrem se bude dál vyvíjet. Po léta byla Šumava národním parkem jen na papíře. V bouřlivých diskuzích se k problematice vyjádřili snad všichni čeští ekologové, lesníci i politici. Před dvěma lety na základě doporučení expertů z mise Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN ministr Ambrozek odvolal ředitele Žlábka a slíbil, že skoncuje s drancováním a černými těžbami a znovu spojí rozdrobenou klidovou zónu. » Více


ČT24

ČT24: Téma Kůrovec

O problematice na portálu ČT24 » Více