Jak to bylo doopravdy s vypálením legendární partyzánské obce. Unikátní osobní svědectví vyvracejí mýty o hrdinství partyzánů (2003). Dokument J. Nováka

Dokumentární film s hranými sekvencemi popisuje události, které předcházely vypálení osady Ploština na Zlínsku, pobyt partyzánů, jejich spolupráci s místními obyvateli, poválečnou situaci a akci StB „Světlana“. Partyzánský odboj za druhé světové války byl u nás ještě nedávno popisován lživě a velmi účelově. Na jednu z bolestných událostí skoro na konci války vzpomínají i svědkové, kteří o ní dosud z různých důvodů nemluvili. Uvidíme rovněž archivní materiály Státní bezpečnosti a snad poodkryjeme skutečnou úlohu partyzánů, konfidentů gestapa i obyčejných horalů, kteří také psali naše nedávné dějiny.

Napište nám