Rozhovor Marka Ebena s kardinálem a bývalým primasem českým. Režie J. Hojtaš

Toto vydání pořadu Na plovárně jsme si dovolili otevřít netypicky citátem z kádrového posudku našeho vzácného hosta. Tam se píše: „Vlk jest povahy zákeřné. Schází se a vyhledává inteligenci, projevoval se jako zaujatý nepřítel našeho socialistického zřízení, má veliké vztahy ke kněžím, kteří jsou oddáni Vatikánu, sám jest jeho věrným služebníkem. Státní orgány neuznává a jedná s nimi jen v nejnutnějších potřebách. Při projednávání úředních záležitostí jest nutné být dobře obeznámen s projednávanou záležitostí, neb Vlk jest záludný. Církevní zákony a záležitosti zná velmi dobře a pro církevní hierarchii se snaží získat maximum.“ Tak to bylo lichotivé entrée pro našeho hosta. Pana kardinála Miloslava Vlka.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2011
ŽánrZábava